Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа

  IMG 3422 IMAG2316  IMAG2381

адрес: Момчилград, ул. „Мадара” 2  (Двора на СОУ «Н. Й. Вапцаров»)

Обща информация: Центърът за обществена подкрепа е изграден през 2011 г. по проект «Център за обществена подкрепа-Момччилград», схема «Социални услуги за социално включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Стойнаста на проекта е 147 252,92 лв.

.От 01.03. 2012г. ЦОП функционира като държавно делигирана дейност с капацитет от 35 места.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за обществена подкрепа Момчилград е  социална услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността.

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

• Психологическо консултиране;
• Социално консултиране;
• Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
• Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда;
• Превенция на отпадането от училище;
• Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
•  Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

-       деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;;
- деца, извършители на противообществени прояви;
- кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;

-          младежи напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип

-       Деца и удлуги в специализирани институции или услуги от резидентен тип

КАПАЦИТЕТ: 35 потребители

 РЕСУРСИ

Материална база: ЦОП предлага добре оборудвана база, включваща стаи за индивидуални консултации, групова и клубна работа.

Центърът разполага със собствен превоз.

Човешки ресурси: Персоналът на ЦОП: директор, психолог, социални работнци, специален педагог, педагог.

Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им, на базата на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа, съобразен със специфичните потребности на всяко дете

Органи по насочване към услугата:

• Дирекция „Социално подпомагане"/Отдел „Закрила на детето";
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
• Детска педагогическа стая;
• Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019