Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот ул. »Гюмюрджинска» №51

На основание Решение №7 от протокол №1 от 30.01.2015 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година, Заповед №РД-19- 2 от 04.01.2016 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособено помещение за търговска дейност, находящ се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Момчилград, ул.»Гюмюрджинска» №51 с площ 85 кв.м., включен в програмата за 2015 г. под №16, актуван с АЧОС №726 от 30.11.2007 година с начална тръжна наемна цена 171 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 20.01.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация   всеки работен ден от 11.01.2016 г. до 19.01.2016 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 19.01.2016 г.

  

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград (инж.Сунай Хасан)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019