Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – стоматологични комплекти, собственост МБАЛ «Д-р Сергей Ростовцев»

МБАЛ “Д-р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ”- МОМЧИЛГРАД

На основание  Заповед № 36    от 21.12.2015  година на управителя на болницата   и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – стоматологични комплекти, собственост МБАЛ «Д-р Сергей Ростовцев», както следва:

1.Стоматологичен комплект, включващ стоматологичен стол СС-8М  с фабричен №853, година на производство 1987 г.и юнит стоматологичен ЮС-7 с фабричен №871122, година на производство 1987 г.  с начална тръжна цена 1200 лева .

2.Стоматологичен комплект, включващ стоматологичен стол СС-8М  с фабричен №846, година на производство 1987 г.и юнит стоматологичен ЮС-7 с фабричен №871224, година на производство 1987 г.  с начална тръжна цена 1200 лева .

3. Стоматологичен комплект, включващ стоматологичен стол СС-8М  с фабричен №445, година на производство 1987 г.и юнит стоматологичен ЮС-7 с фабричен №871251, година на производство 1987 г.  с начална тръжна цена 1200 лева .

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на търговското дружество /болницата/ на  12.01.2016 г. от 11 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.12.2015 г. до 11.01.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на дружеството.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената  начална тръжна  цена  следва да се заплати по IBAN: BG88DEMI92401000109132, BIC: DEMIBGSF в “Търговска банка Д”-Момчилград    до 11. 01.2016 г.

   V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на вещите при същите  условия .

За справки : тел.0888208677

Управител на МБАЛ”Д-р Сергей Ростовцев”

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019