Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  №115 от  Протокол № 7 от 28.07.2015 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-726      от 16.11.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №011001 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 284 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2087 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №523 от 16.04.2015 година(включен в програмата под №235)с начална тръжна цена 415 лева.

2. Поземлен имот с №011004 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 720 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2088 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №524 от 16.04.2015 година(включен в програмата под №241) с начална тръжна цена 1053 лева.

3. Поземлен имот с №013026 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 2498 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2089 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №521 от 16.04.2015 година(включен в програмата под №236) с начална тръжна цена 3635 лева.

4. Поземлен имот с №017022 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 282 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2090 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №531 от 17.04.2015 година(включен в програмата под №237) с начална тръжна цена 412 лева.

5. Поземлен имот с №017033 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 3000 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2091 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №532 от 17.04.2015 година(включен в програмата под №238) с начална тръжна цена 4386 лева.

6. Поземлен имот с №017044 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 2350 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2092 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №533 от 17.04.2015 година(включен в програмата под №239) с начална тръжна цена 3431 лева.

7. Поземлен имот с №000110 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 1901 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2085 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №544 от 20.04.2015 година(включен в програмата под №240) с начална тръжна цена 2766 лева.

8. Поземлен имот с №023004 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 2707 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2095 от 24.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №574 от 27.04.2015 година(включен в програмата под №271) с начална тръжна цена 3939 лева.

9. Поземлен имот с №015034 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 1000 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2096 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №703 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №270) с начална тръжна цена 1460 лева.

10. Поземлен имот с №019011 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с   площ 2000 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2097 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №704 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №269) с начална тръжна цена 2920 лева.

11. Поземлен имот с №019018 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с   площ 3100 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2098 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №705 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №268) с начална тръжна цена 4535 лева.

12. Поземлен имот с №019019 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 2180 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2099 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №706 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №267) с начална тръжна цена  3187 лева.

13. Поземлен имот с №010024 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 1929 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2101 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №708 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №265) с начална тръжна цена 2816 лева.

14. Поземлен имот с №016002 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 1350 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2100 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №707 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №266)с начална тръжна цена 2021 лева.

15. Поземлен имот с №011013 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с  площ 1856 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2072 от 30.03.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №484 от 08.04.2015 година(включен в програмата под №234)с начална тръжна цена 2710 лева.

16. Поземлен имот с №010009 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с   площ 493кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2106 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №713 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №263)с начална тръжна цена 720 лева.

17. Поземлен имот с №010026 от Картата на възстановена собственост на землище Садовица, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива с   площ 1500 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2106 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №713 от 13.05.2015 година(включен в програмата под №264)с начална тръжна цена 2190 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.12.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 23.11.2015 г. до 02.12.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.12.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019