Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот

На основание  Решение №7 от протокол №1 от 30.01.2015 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година, Заповед №РД-19-700  от 05.11.2015 г. на кмета на общината и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І.Публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособено помещение-магазин, находящ се на първи етаж от двуетажна страда в гр.Момчилград, ул.»Гюмюрджинска» №59 с площ 30 кв.м., актуван д АЧОС №726 от 30.11.2007 година с начална тръжна наемна цена 88 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  23.11.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.11.2015 г. до 20.11.2015 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 20.11.2015 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторен  ще се проведе на 30 ноември 2015 г. при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на община Момчилград  (инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019