Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград , заповед №РД-19-  597    от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №059021 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- мочурище/нива  с   площ 5776 кв.м. в местност «Коджа Чаир», актуван с Акт за частна собственост №2174 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1226 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под №2 95)с начална тръжна цена 16889 лв.

2. Поземлен имот с №040027 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 2708 кв.м. , актуван с Акт за частна собственост №2181 от 16.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1233 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под №297) с начална тръжна цена 8121 лв.

3. Поземлен имот с №074015 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 801 кв.м. в местност «Бюкър», актуван с Акт за частна собственост №2186 от 17.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1263 от 22.06.2015 г.(включен в програмата под №2 98) с начална тръжна цена 3019 лв.

4. Поземлен имот с №074014 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 329 кв.м. в местност «Бюкър», актуван с Акт за частна собственост №2189 от 17.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1265 от 22.06.2015 г.(включен в програмата под №2 99) с начална тръжна цена 987 лв.

5. Поземлен имот с №074013 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 75 кв.м. в местност «Бюкър», актуван с Акт за частна собственост №2188 от 17.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1264 от 22.06.2015 г.(включен в програмата под №300) с начална тръжна цена 255 лв.

6. Поземлен имот с №074012 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 315 кв.м. в местност «Бюкър», актуван с Акт за частна собственост №2187 от 17.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1262 от 22.06.2015 г.(включен в програмата под №301) с начална тръжна цена 945 лв.

7. Поземлен имот с №074011 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива  с   площ 448 кв.м. в местност «Бюкър», актуван с Акт за частна собственост №2190 от 17.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1266 от 22.06.2015 г.(включен в програмата под №302) с начална тръжна цена 1344 лв.

8. Поземлен имот с №051030 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- др.неизп.нива  с   площ 174 кв.м. в местност «Осман чаир», актуван с Акт за частна собственост №2017 от 14.01.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №82 от 21.01.2015 г.(включен в програмата под № 189) с начална тръжна цена 536 лв.

9. Поземлен имот с №051031 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- др.неизп.нива  с   площ 38 кв.м. в местност «Осман чаир», актуван с Акт за частна собственост №2018 от 14.01.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №83 от 21.01.2015 г.(включен в програмата под №190) с начална тръжна цена 117 лв.

10. Поземлен имот с №051035 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- др.неизп.нива  с   площ 555 кв.м. в местност «Осман чаир», актуван с Акт за частна собственост №2016 от 14.01.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №81 от 21.01.2015 г. и акт №2345 за поправка на АЧОС №2016 от 14.01.2015 г.(включен в програмата под №188) с начална тръжна цена 1709 лв.

11. Поземлен имот с №051045 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване- др.неизп.нива  с   площ 304 кв.м. в местност «Осман чаир», актуван с Акт за частна собственост №2037 от 16.01.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №105 от 22.01.2015 г. и акт №2347 за поправка на АЧОС №2037 от 16.01.2015 г.(включен в програмата под №203) с начална тръжна цена 936 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 29.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 19.10.2015 г. до 28.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 28.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019