Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост

На основание   Решения  №7  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 30.01.2015 г.,   №142 от протокол №10 от 23.09.2015 г. на Общински съвет-Момчилград за продажба на имотите и заповед №РД-19-600 от 06.10.2015 г.  на кмета на общинатаи във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот VІ, пл.сн.№162, кв.7 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград,одобрен със зап.№551 от 16.09.1981 г., целият с площ 610 (шестстотин и десет ) кв.м, актуван с АЧОС №2328/24.08.2015 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1813/25.08.2015 год. с начална тръжна цена  6 600 лв., без начислен ДДС.

2.Урегулиран поземлен имот ХІІ, пл.сн.№118, кв.24 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград,одобрен със зап.№551 от 16.09.1981 г., целият с площ 440 (четиристотин и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2344/03.09.2015 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1905/03.09.2015 год.. с начална тръжна цена  4 800 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.11.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 26.10.2015 г. до 03.11.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.11.2015 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на община Момчилград: (инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019