Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград , заповед №РД-19-  599    от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №048034 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 401 кв.м., в местност «Бахчалък»,актуван с Акт за частна собственост №2165 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1217 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 289 )с начална тръжна цена 759 лв.

2. Поземлен имот с №048042 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 749 кв.м., в местност «Аша кору»,актуван с Акт за частна собственост №2164 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1216 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 290 ) с начална тръжна цена 1418 лв.

3. Поземлен имот с №053008 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2401 кв.м., в местност «Июк»,актуван с Акт за частна собственост №2168 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1220 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 291 ) с начална тръжна цена 3352 лв.

4. Поземлен имот с №053009 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1407 кв.м., в местност «Июк»,актуван с Акт за частна собственост №2166 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1218 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 292 ) с начална тръжна цена 1964 лв.

5. Поземлен имот с №049015 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2298 кв.м., в местност «Ев алтъ»,актуван с Акт за частна собственост №2167 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1219 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 293 ) с начална тръжна цена 2987 лв.

6. Поземлен имот с №050058 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1296 кв.м., в местност «Июк»,актуван с Акт за частна собственост №2169 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1221 от  17.06.2015 г.(включен в програмата под № 294 ) с начална тръжна цена 1818 лв.

7. Поземлен имот с №050021 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1942 кв.м., в местност «Июк»,актуван с Акт за частна собственост №2196 от 09.07.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1398 от  13.07.2015 г.(включен в програмата под № 310 ) с начална тръжна цена 3766 лв.

8. Поземлен имот с №050022 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1997 кв.м., в местност «Июк»,актуван с Акт за частна собственост №2197 от 09.07.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1399 от  13.07.2015 г.(включен в програмата под № 304 ) с начална тръжна цена 3872 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.11.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 22.10.2015 г. до 02.11.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.11.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019