Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград , заповед №РД-19-  596    от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №010245от Картата на възстановена собственост на землище Лале, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2369 кв.м., в местност «Кара чалък»,актуван с Акт за частна собственост №2176 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1228 от  18.06.2015 г.(включен в програмата под № 309 ) с начална тръжна цена 1526 лева.

2. Поземлен имот с №010244 от Картата на възстановена собственост на землище Лале, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 704 кв.м., в местност «Кара чалък»,актуван с Акт за частна собственост №2175 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1227 от  18.06.2015 г.(включен в програмата под № 308 ) с начална тръжна цена 453 лева.

3. Поземлен имот с №011022 от Картата на възстановена собственост на землище Лале, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2055 кв.м., в местност «Алан тарла»,актуван с Акт за частна собственост №2177 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1229 от  18.06.2015 г.(включен в програмата под № 288 ) с начална тръжна цена 1303 лева.

 4. Поземлен имот с №001191 от Картата на възстановена собственост на землище Биволяне, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1900 кв.м. в местност «Коджа тарла», актуван с Акт за частна собственост №1948 от 04.11.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1849 от 07.11.2014 г.(включен в програмата под № 94) с начална тръжна цена 1313 лева.

5. Поземлен имот с №001189 от Картата на възстановена собственост на землище Биволяне, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 3300 кв.м. в местност «Кшъ баир», актуван с Акт за частна собственост №1950 от 04.11.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1851 от 07.11.2014 г.(включен в програмата под № 95) с начална тръжна цена 2287 лева.

6. Поземлен имот с №001605 от Картата на възстановена собственост на землище Конче, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1899 кв.м. в местност «З-ще Конче», актуван с Акт за частна собственост №2172 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1224 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под №2 96) с начална тръжна цена 1377 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 19.10.2015 г. до 27.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019