Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  №140 от Протокол № 10 от 23.09.2015 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-598от 06.10.2015 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.Поземлен имот  с № 49996.501.84 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 367 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2327 от 24.08.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1812/ 25.09.2015 г. с  начална тръжна цена 1659 лв.

2. Поземлен имот  с № 49996.501.21 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 534 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2193 от 18.06.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1269 от 22.06.2015 г. с  начална тръжна цена 2414 лв.

3. Поземлен имот  с № 49996.501.31 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 399 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2192 от 18.06.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1268 от 22.06.2015 г. с  начална тръжна цена 1803 лв.

4. Поземлен имот  с № 49996.501.30 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 400 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2191 от 18.06.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1267 от 22.06.2015 г. с  начална тръжна цена 1808 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 20.10.2015 г. до 29.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 29.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019