Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград №115, заповед №РД-19-  592    от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №013088 от Картата на възстановена собственост на землище Соколино, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 1046 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2054 от 06.02.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №197 от 11.02.2015 година(включен в програмата под № 278 )с начална тръжна цена 1477 лева.

2. Поземлен имот с №003035 от Картата на възстановена собственост на землище Соколино, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 2207 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2171 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1223 от 18.06.2015 година(включен в програмата под № 279 )с начална тръжна цена 2904 лева.

3. Поземлен имот с №000163 от Картата на възстановена собственост на землище Птичар, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2145 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №2194 от 09.07.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1395 от 10.07.2015 г.(включен в програмата под № 303) с начална тръжна цена 1600 лева.

4. Поземлен имот с №002101 от Картата на възстановена собственост на землище Багрянка, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 9214 кв.м. в местност «Чаир», актуван с Акт за частна собственост №2179 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1231 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под №306) с начална тръжна цена 16 935 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 22.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.10.2015 г. до 21.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 21.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019