Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,   №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград q заповед №РД-19- 594     от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община  Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №000101 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2433 кв.м., в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №2180 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1232 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под № 280 )с начална тръжна цена 1779 лв.

2. Поземлен имот с №000403 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 3278 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №2184 от 16.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1238 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под № 281 ) с начална тръжна цена 3235 лв.

3. Поземлен имот с №000712 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1932 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №2183 от 16.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1237 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под № 282 ) с начална тръжна цена 1412 лв.

4. Поземлен имот с №000397 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2964 кв.м. в местност «Къшла ардъ»,актуван с Акт за частна собственост №2173 от 15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1225 от 18.06.2015 г.(включен в програмата под № 283 ) с начална тръжна цена 2914 лв.

5. Поземлен имот с №000637 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 5071 кв.м. в местност «Чаирлар»,актуван с Акт за частна собственост №1847 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1179 от 29.07.2014 г.(включен в програмата под № 60 ) с начална тръжна цена 7099 лв.

6. Поземлен имот с №000633 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 12501 кв.м. в местност «ЯВЛ.6666»,актуван с Акт за частна собственост №1849 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1181 от 30.07.2014 г.(включен в програмата под № 61 ) с начална тръжна цена 17 551 лв.

7. Поземлен имот с №000629 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1000 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1846 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1178 от 29.07.2014 г.(включен в програмата под № 62 ) с начална тръжна цена 1387 лв.

8. Поземлен имот с №000693 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 12013 кв.м. в местност «Чаирлар»,актуван с Акт за частна собственост №1845 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1176 от 29.07.2014 г.(включен в програмата под № 63 ) с начална тръжна цена 23497 лв.

9. Поземлен имот с №000695 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 402 кв.м. в местност «Бюк чаир»,актуван с Акт за частна собственост №1843 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1174 от 29.07.2014 г.(включен в програмата под № 64 ) с начална тръжна цена 783 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 26.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 14.10.2015 г. до 23.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 23.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на община Момчилград: (инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019