Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание Решения №8, Протокол № 1 от 30.01.2015 г. и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 595     от 06.10.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №000694 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 500 кв.м. в местност «Чаирлар»,актуван с Акт за частна собственост №1842 от 22.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1173 от 29.07.2014 г.(включен в програмата под № 65 )с начална тръжна цена 974 лв.

2. Поземлен имот с №000621 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 6472 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1836 от 21.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1138 от 24.07.2014 г.(включен в програмата под № 66 ) с начална тръжна цена 12 685 лв.

3. Поземлен имот с №000617 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 3173 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1837 от 21.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1139 от 24.07.2014 г.(включен в програмата под № 67 ) с начална тръжна цена 6229 лв.

4. Поземлен имот с №000331 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 3211 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1840 от 21.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1143 от 24.07.2014 г.(включен в програмата под № 69 ) с начална тръжна цена 6303 лв.

5. Поземлен имот с №000351 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ  4211 кв.м. в местност «Къшла»,актуван с Акт за частна собственост №1832 от 15.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1102 от 21.07.2014 г.(включен в програмата под № 73 ) с начална тръжна цена 5887 лв.

6. Поземлен имот с №000324 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ  577 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1841 от 21.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1142 от 24.07.2014 г.(включен в програмата под № 71 ) с начална тръжна цена 422 лв.

7. Поземлен имот с №000350 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1576 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1835 от 17.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1105 от 21.07.2014 г.(включен в програмата под № 74 ) с начална тръжна цена 2197 лв.

 8. Поземлен имот с №000353 от Картата на възстановена собственост на землище Загорско, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2311 кв.м. в местност «ЯВЛ.5557»,актуван с Акт за частна собственост №1833 от 16.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1103 от 21.07.2014 г.(включен в програмата под № 77 ) с начална тръжна цена 3205 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 14.10.2015 г. до 26.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019