Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения №8, Протокол № 1 от 30.01.2015 г. и №141 от протокол №10/23.09.2015 г.на Общински съвет Момчилград , заповед №рд-19-593/06.10.2015 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №011152 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-др.селско стоп.терт. в местност «Чифлик» с   площ 1830 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2162 от 11.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1201 от  16.06.2015 година(включен в програмата под № 284 )с начална тръжна цена 2425 лв.

2. Поземлен имот с №004147 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-др.селско стоп.терт. с   площ 3877 кв.м., в местност «Балък»,актуван с Акт за частна собственост №2160 от 11.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1199 от  16.06.2015 г.(включен в програмата под № 285 ) с начална тръжна цена 5184 лв.

3. Поземлен имот с №004145 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-др.селско стоп.терт. с   площ 9514 кв.м., в местност «Балък»,актуван с Акт за частна собственост №2161 от 11.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1200 от  16.06.2015 г.(включен в програмата под № 286 ) с начална тръжна цена 12 730 лв.

4. Поземлен имот с №003106 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 1931 кв.м., в местност «Къшла»,актуван с Акт за частна собственост №2160 от 11.06.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1199 от  16.06.2015 г.(включен в програмата под № 287 ) с начална тръжна цена 4468 лв.

5. Поземлен имот с №006100 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива. с   площ 2000 кв.м., в местност «Кирезлик»,актуван с Акт за частна собственост №2195 от 09.07.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1397 от  13.07.2015 г.(включен в програмата под № 305 ) с начална тръжна цена 4916 лв.

6. Поземлен имот с №010121 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 7000 кв.м., в местност «Коджа кър»,актуван с Акт за частна собственост №1726 от 20.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №455 от 26.03.2014 г.(включен в програмата под № 23 ) с начална тръжна цена 9289 лв.

7. Поземлен имот с №011133 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2000 кв.м., в местност «Бунар янъ»,актуван с Акт за частна собственост №1911 от 11.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1596 от  25.09.2014 г.(включен в програмата под № 118 ) с начална тръжна цена 2654 лв.

8. Поземлен имот с №002122 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 9073 кв.м., в местност «Гору»,актуван с Акт за частна собственост №1920 от 25.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1627 от  30.09.2014 г.(включен в програмата под № 154 ) с начална тръжна цена 12140 лв.

9. Поземлен имот с №004101 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 487 кв.м., в местност «Балък»,актуван с Акт за частна собственост №1923 от 25.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1633 от  30.09.2014 г.(включен в програмата под № 157 ) с начална тръжна цена 649 лв.

10. Поземлен имот с №006107 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 428 кв.м., в местност «Пънар янъ»,актуван с Акт за частна собственост №1924 от 25.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1634 от  30.09.2014 г.(включен в програмата под № 158 ) с начална тръжна цена 571 лв.

11. Поземлен имот с №002116 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 1620 кв.м., в местност «Гору»,актуван с Акт за частна собственост №1919 от 25.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1626 от  30.09.2014 г.(включен в програмата под № 153 ) с начална тръжна цена 2196 лв.

12. Поземлен имот с №012012 от Картата на възстановена собственост на землище Върхари, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива  с   площ 2000 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №2157 от 13.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №855 от 20.05.2015 г.(включен в програмата под № 306) с начална тръжна цена 4180 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 23.10.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 13.10.2015 г. до 21.10.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 22.10.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия. 

За справки : тел.03631/7845

ВрИД кмет на общината: ( инж.Севдалин Огнянов)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019