Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №8 от протокол №1 от  30.01.2015 г. ,  №115, Протокол № 7от 28.07.2015 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-465      от 21.08.2015 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земи - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с №007135от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с  площ 4000 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1974 от 01.12.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №2044 от  09.12.2014 година(включен в програмата под № 172 )с начална тръжна цена 4 700 лв.

2. Поземлен имот с №007136от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 2818 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1975 от 01.12.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №2043 от  09.12.2014 година(включен в програмата под № 182 ) с начална тръжна цена 3 306 лв.

3. Поземлен имот с №004110 от Картата на възстановена собственост на землище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с  площ 1385 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2109 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №730 от  14.05.2015 година(включен в програмата под № 260 )с начална тръжна цена 1644 лв.

4. Поземлен имот с №014016 от Картата на възстановена собственост на землище Върхари, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 405 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2086 от 09.04.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №522 от 16.04.2015 година(включен в програмата под № 253 )с начална тръжна цена 951 лв.

5. Поземлен имот с №050013 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 729 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2114 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №735 от 14.05.2015 година(включен в програмата под № 256 )с начална тръжна цена  722 лв.

6. Поземлен имот с №050015 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с   площ 488 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2115 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №736 от 14.05.2015 година(включен в програмата под № 255 )с начална тръжна цена 4 87 лв.

7. Поземлен имот с №053002 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива с  площ 3025 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №2113 от 04.05.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №734 от 14.05.2015 година(включен в програмата под № 257 )с начална тръжна цена 5173 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.09.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.08.2015 г. до 10.09.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 10.09.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019