Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №50, Протокол № 3 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-154от 14.04.2015 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №004111с площ 598 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива в местност „Харман янъ”, актуван с Акт за частна собственост №1912 от 11.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1597 от 25.09.2014 годинас начална тръжна цена 798 лв.        

         2.Поземлен имот с №004118  с площ 3 513 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива в местност „Балък”, актуван с Акт за частна собственост №1801 от 20.06.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №920 от 24.06.2014 годинас начална тръжна цена 4 693 лв.

        3. Поземлен имот с №004120  с площ 940 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива в местност „Балък”, актуван с Акт за частна собственост №1817 от 11.07.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1043 от 14.07.2014 година с начална тръжна цена 1 253 лв.

       4.Поземлен имот с №002109  с площ 3 588 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива в местност „Гору”, актуван с Акт за частна собственост №1863 от 12.08.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1305 от 18.08.2014 годинас начална тръжна цена 4 826 лв.

        5. Поземлен имот с №002111  с площ 497 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Балабаново, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива в местност „Гору”, актуван с Акт за частна собственост №1864 от 12.08.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1304 от 18.08.2014 годинас начална тръжна цена 666 лв.

       6. Поземлен имот с №000455  с площ 4 103 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Плешинци, община Момчилград с начин на трайно ползване- нива, актуван с Акт за частна собственост №1991 от 10.12.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №2134 от 17.02.2014 годинас начална тръжна цена 2 806 лв.

       7. Поземлен имот с №076086  с площ 1 940 кв.м по Картата на възстановена собственост наземлище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Бюкър”, актуван с Акт за частна собственост №1759 от 14.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №683 от 21.05.2014 година с начална тръжна цена 5 071 лв.

       8. Поземлен имот с №076087  с площ 1 940 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Бюкър”, актуван с Акт за частна собственост №1760 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №684 от 21.05.2014 година с начална тръжна цена 5 071 лв.

9. Поземлен имот с №076088  с площ 1 940 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Бюкър”, актуван с Акт за частна собственост №1761 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №685 от 15.05.2014 година с начална тръжна цена 5 071 лв.

10. Поземлен имот с №076085  с площ 1 941 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Бюкър”, актуван с Акт за частна собственост №1758 от 14.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №682 от 21.05.2014 година с начална тръжна цена 5 074 лв.

11. Поземлен имот с №050021с площ 991 кв.мпо Картата на възстановена собственост наземлище Момчилград, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Осман чаир”, актуван с Акт за частна собственост №1901 от 05.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1499 от 10.09.2014 година с начална тръжна цена 2 697 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 08.05.2015 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 24.04.2015 г. до 07.05.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 07.05.2015 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019