Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3,ал.1,т.2 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-59/17.02.2015г. на кмета на общината.

                               О  Б   Я   В   Я   В   А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи – общинска собственост в следните землища с.Садовица и с.Чуково, съгласно Приложение №1

Срок за отдаване- 10/десет/години

Специфични изисквания – до участие в търга се допускат всички заинтересовани физически  и юридически лица.

Търгът  ще се проведе на 10 март 2015г./вторник/ в залата на община Момчилград , етаж ІІ от 12.00 часа

Тръжните документи се закупуват от стая №2, етажІ, на общината при цена от 10.00 лева и се подават в деловодството на общинска администрация Момчилград до 16.00 часа на 09.03.2015г.

Размер на депозита  за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния имот. Депозита се внася до 16.00 часа на 09.03.2015г. в касата на общинта-стая №18, ет. ІІІ на общинска администрация Момчилград- гр.Момчилград ул.”26-ти Декември”№12

Огледи на имотите ще се извършва след закупуване на тръжната документация всеки ден от 8.00 часа до 17.00 часа до деня, предшествуващ търга.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-55

           

 

    Кмет на община Момчилград:/Акиф Акиф/

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019