Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

На основание Решения №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г., № 172 от протокол №13 от 22.12.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 09 от 07.01.2015 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №010002  с площ 1182 кв.м по Картата на възстановена собственост на землище Соколино, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „Кюлердюзени”,актуван с Акт за частна собственост №1552 от 24.09.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1485 от 27.09.2014 година с начална тръжна цена 2 065 лв.

2.Поземлен имот с №000713  с площ 52183 кв.м по Картата на възстановена собственост на землище Гургулица, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „…………”,актуван с Акт за частна собственост №1875 от 25.08.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1411 от 02.09.2014 година с начална тръжна цена 37 050 лв.

3.Поземлен имот с №017038  с площ 10463 кв.м по Картата на възстановена собственост на землище Върхари, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „…………”,актуван с Акт за частна собственост №1876 от 25.08.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1412 от 02.09.2014 година с начална тръжна цена 12 032 лв.

4.Поземлен имот с №017043 с площ 11031 кв.м по Картата на възстановена собственост на землище Върхари, община Момчилград с начин на трайно ползване-нива в местност „…………”,актуван с Акт за частна собственост №1877 от 25.08.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1413 от 02.09.2014 година с начална тръжна цена 12 686 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.01.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 13.01.2015 г. до 26.01.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.01.2015 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки: тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019