Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

На основание  Решения №20 от протокол №2 от 13.02.2014 година и  №39 от протокол №4 от заседание на ОБС-Момчилград, проведено на 26.03.2014 година, Заповед РД-19-612 от 04.12.2014г. на кмета на общината и във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с явно наддаване  за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.30 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед №8 от 18.01.1988 г., целият с площ 1080 кв.м., актуван с АЧОС №1662 от 03.01.2014 г., вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №16 от 09.01.2014 г., с начална тръжна цена 6 300 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 23.12.2014 г. от 12 часа.

IІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.12.2014 г. до 22.12.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 22.12.2014 г.

 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия .

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019