Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-496 от 20.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №014041от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград,находящ се в местността "Боюк дере" с начин на трайно ползване-нива с площ 1 083 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1764 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №694 от 21.09.2014 годинас начална тръжна цена  791 лв.

2.Поземлен имот с №024036 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 895 кв.м. с начин на трайно ползване-нива,актуван с Акт за частна собственост №1775 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №712 от 22.05.2014 годинас начална тръжна цена 677 лв.

3.Поземлен имот с №019016 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 300 кв.м.с начин на трайно ползване-нива, актуван с Акт за частна собственост №1765 от 15.05.2014г., вписанвСлужбата по вписвания ДВ вх.Рег. №695 от 21.09.2014 годинас начална тръжна цена 983лв.

4. Поземлен имот с №018032 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград,находящ се в местността "Чайр" с начин на трайно ползване-нива с площ 1 109 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1756 от 14.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №660 от 16.05.2014 годинас начална тръжна цена  838лв.

5.Поземлен имот с №060025 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 7 007 кв.м. с начин на трайно ползване-ливада, актуван с Акт за частна собственост №1763 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №681 от 20.05.2014 годинас начална тръжна цена  5 087 лв.

6.Поземлен имот с №016034 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 102 кв.м., с начин на трайно ползване-нива актуван с Акт за частна собственост №1768 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №698 от 21.05.2014 годинас начална тръжна цена  833 лв.

7. Поземлен имот с №022055 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 806кв.м. с начин на трайно ползване-нива,актуван с Акт за частна собственост №1773 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №710 от 22.05.2014 година с начална тръжна цена  1 308 лв.

8. Поземлен имот с №025013 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 536кв.м. с начин на трайно ползване-изоставена нива,актуван с Акт за частна собственост №1770 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №700 от 21.05.2014 годинас начална тръжна цена  1 121 лв.

9.Поземлен имот с №022061 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 500 кв.м. с начин на трайно ползване-нива, актуван с Акт за частна собственост №1767 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №697 от  21.05.2014 годинас начална тръжна цена  1 086 лв.

10.Поземлен имот с №022051 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 2 207 кв.м. с начин на трайно ползване-зеленчуково култура, актуван с Акт за частна собственост №1769 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №699 от 21.05.2014 година с начална тръжна цена 1 598 лв.

11.Поземлен имот с №021016 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 467 кв.м. с начин на трайно ползване-ливада, актуван с Акт за частна собственост №1772 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №709 от 22.05.2014 годинас начална тръжна цена 1109лв.

12. Поземлен имот с №021006 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 1 700 кв.м. с начин на трайно ползване-нива, актуван с Акт за частна собственост №1774 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №711 от 22.05.2014 годинас начална тръжна цена  1 285лв.

13. Поземлен имот с №021029 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ  999 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1771 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №708 от 16.05.2014 годинас начална тръжна цена  722 лв.

14.Поземлен имот с №022005 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, община Момчилград, с площ 3 999 кв.м. с начин на трайно ползване-изоставена нива, актуван с Акт за частна собственост №1720 от 19.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №441 от 25.03.2014 годинас начална тръжна цена  3 039 лв.

15. Поземлен имот с №022044 от Картата на възстановена собственост на землище Нановица, общинаМомчилград, с площ 3 600 кв.м. с начин на трайно ползване-ливада,актуван с Акт за частна собственост №1766 от 15.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №696 от 21.05.2014 годинас начална тръжна цена  2 610 лв.

16.Поземлен имот с №010010 от Картата на възстановена собственост на землище Неофит Бозвелиево, община Момчилград, находящ се в местността "Чобан йери" с начин на трайно ползване-ливада с площ 9 048кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1682 от 04.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №174 от 11.02.2014 годинас начална тръжна цена  6 732 лв.

17.Поземлен имот с №011001 от Картата на възстановена собственост на землище Неофит Бозвелиево, община Момчилград,находящ се в местността "Саръ тале" с начин на трайно ползване-нива с площ 4 022кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1780 от 16.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №721 от 23.05.2014 гс начална тръжна цена 2 896 лв.

18..Поземлен имот с №017063 от Картата на възстановена собственост на землище Неофит Бозвелиево, община Момчилград,находящ се в местността "Бектеш йери" с начин на трайно ползване-ливада с площ 2575 кв.м.,актуван с Акт за частна общинска собственост №1482 от 14.02.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №237 от 15.02.2012 годинас начална тръжна цена 2 075 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.11.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 30.10.2014 г. до 13.11.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.11.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019