Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-495 от 20.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №010384 от Картата на възстановена собственост на землище Лале, община Момчилград,находящ се в местността "Елдже" с площ 2 086 кв.м. с начин на трайно ползване-нива,актуван с Акт за частна собственост №1777 от 16.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №717 от  22.05.2014 година с начална тръжна цена  1 323 лв.

2 Поземлен имот с №000258 от Картата на възстановена собственост на землище Звездел, общинаМомчилград, находящ се в местността "Балък" с начин на трайно ползване-ливада с площ 1 653 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1706 от 10.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №428 от 21.03.2014 година с начална тръжна цена 1 182 лв.

3.Поземлен имот с №000833 от Картата на възстановена собственост на землище Ауста, община Момчилград,находящ се в местността "Община-остатък" с начин на трайно ползване-нива с площ 37 469кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1784 от 16.05.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №676 от16.05.2014 годинас начална тръжна цена 18 135лв.

4. Поземлен имот с №010789 от Картата на възстановена собственост на землище Карамфил, общинаМомчилград, находящ се в местността "Сърт тарла" с начин на трайно ползване-нива с площ 3 030 кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1797 от 09.06.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №846 от 12.06.2014 годинас начална тръжна цена  2 933лв.

5.Поземлен имот с №001108 от Картата на възстановена собственост на землище Птичар, общинаМомчилград, с начин на трайно ползване-нива с площ 2 649кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1795 от 04.06.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №844 от 12.06.2014 годинас начална тръжна цена 1 976лв.

6. Поземлен имот с №000021 от Картата на възстановена собственост на землище Седлари, общинаМомчилград в местнтност „Айвачаир” с площ 2 160кв.м. с НТП-ливада, актуван с Акт за частна собственост №1796 от 06.06.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №844 от 12.06.2014 годинас начална тръжна цена  1 529лв.

7. Поземлен имот с №014025 от Картата на възстановена собственост на землище Постник, община Момчилград, находящ се в местността "Каваклар" с начин на трайно ползване-нива с площ 2 632кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1722 от 19.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №443 от 25.03.2014 годинас начална тръжна цена  1 942 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.11.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 29.10.2014 г. до 12.11.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.11.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019