Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи-частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-493 от 20.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №001068 от Картата на възстановена собственост на землище Летовник,община Момчилград, находящ се в местността "Бакаджак" с начин на трайно ползване-използвана ливада с площ 10 309кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1723 от 20.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №444 от 25.03.2014 година с начална тръжна цена  7 381 лв.

2 Поземлен имот с №005037 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община Момчилград, находящ се в местността "Манда батак " с начин на трайно ползване-нива с площ 2400кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1712 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №410 от 20.03.2014 годинас начална тръжна цена 2 494 лв.

3.Поземлен имот с №011047 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община  Момчилград, находящ се в местността "Ямач" с начин на трайно ползване-нива с площ 7 395кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1729 от 21.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №458 от  26.03.2014 годинас начална тръжна цена 7 698 лв.

4. Поземлен имот с №009008 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община  Момчилград, находящ се в местността "Окаръ дюзенлик" с начин на трайно ползване-нива с площ  971кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1711 от 11.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №424 от21.03.2014 годинас начална тръжна цена  1 871 лв.

5.Поземлен имот с №009010 от Картата на възстановена собственост на землище Груево, община   Момчилград, находящ се в местността "Окаръ дюзенлик" с начин на трайно ползване-ливада с площ 1 843кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1728 от 20.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №457 от 26.03.2014 г.с начална тръжна цена 3 504 лв.

6.Поземлен имот с №060019 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива с площ 19 634кв.м., актуван с Акт за частна собственост №843 от 02.07.2009г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №942 от 06.07.2009 година с начална тръжна цена  37 874 лв.

7.Поземлен имот с №072006 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива с площ 956кв.м., актуван с Акт за частна собственост №1697 от 19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №279 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена 1 896 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 12.11.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 29.10.2014 г. до 11.11.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 11.11.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019