Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-494 от 20.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №016113 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива находящ се в местността "Дюзенлик" с площ 3 000кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1716 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №420 от 21.03.2014 годинас начална тръжна цена  2 379 лв.

2 Поземлен имот с №009104 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива находящ се в местността "Къоп тарла" с площ 6398 кв.м.,актуван  с Акт за частна собственост №1567 от 05.11.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1702 от 05.11.2012 годинас начална тръжна цена 5 118 лв.

3.Поземлен имот с №009106 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива находящ се в местността "Къоп тарла"с площ 1 421кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1715 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №419 от 21.03.2014 годинас начална тръжна цена 1 127 лв.

4. Поземлен имот с №005105 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, с начин на трайно ползване-нива, находящ се в местността "Чалджа сърт"с площ 6226 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1714 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №418 от 21.03.2014 годинас начална тръжна цена  5 093 лв.

5.Поземлен имот с №005107 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, находящ се в местността "Чалджаз сърт" с начин на трайно ползване-нива с площ 3 929кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1717 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №422 от 21.03.2014 гс начална тръжна цена 3 194 лв.

6. Поземлен имот с №005106 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, находящ се в местността " Чалджаз сърт " с начин на трайно ползване-нива с площ 5 484кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1713 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №417 от 21.03.2014 г.с начална тръжна цена 4 458 лв.

7.Поземлен имот с №005108 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, находящ се в местността "Чалджаз сърт" с начин на трайно ползване-нива с площ 5 573кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1718 от 17.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №421 от 21.03.2014 г.с начална тръжна цена 4 531 лв.

8.Поземлен имот с №002101 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, находящ се в местността "Ала бала" с начин на трайно ползване-нива с площ 6 653кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1568 от 05.11.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1705 от 06.11.2012 годинас начална тръжна цена 5 409 лв.

9.Поземлен имот с №002100 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград, находящ се в местността "Ала бала" с начин на трайно ползване-нива с площ 16 598кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1569 от 05.11.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1706 от 06.11.2012 годинас начална тръжна цена 13 577 лв.

10.Поземлен имот с №014101 от Картата на възстановена собственост на землище Свобода, община Момчилград,находящ се в местността "Балък" с начин на трайно ползване-ливада сплощ 2 289кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1560 от 01.10.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1546 от 04.10.2012 година с начална тръжна цена 1 717 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.11.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 28.10.2014 г. до 10.11.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 10.11.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019