Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-472 от 10.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №000132 от Картата на възстановена собственост на землище с.Обичник,  Община Момчилград с площ 5751 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1692/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№275 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена  4296 лв.

2 Поземлен имот с №000181 от Картата на възстановена собственост на землище с.Обичник,  Община Момчилград с площ 2829 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1693/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№276 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена 2 102 лв.

3.Поземлен имот с №000092 от Картата на възстановена собственост на землище с.Обичник,  Община Момчилград с площ 1676 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1694/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№277 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена 1 242 лв.

4. Поземлен имот с №000133 от Картата на възстановена собственост на землище с.Обичник,  Община Момчилград с площ 664 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1695/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№278 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена  493лв.

5.Поземлен имот с №000944 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 2084 кв.м., находящ се в местност „Гюзелик”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1696/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№280 от 24.02.2014 година с начална тръжна цена 1 763 лв.

6. Поземлен имот с №000194 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 5955 кв.м., находящ се в местност „Белерхармана”  с начин на трайно ползване: изоставена нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1707/10.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№427 от 21.03.2014 година с начална тръжна цена 3 007 лв.

7.Поземлен имот с №000203 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 6344 кв.м., находящ се в местност „Белерхармана”  с начин на трайно ползване: изоставена нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1708/11.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№423 от 21.03.2014 година с начална тръжна цена 3 024 лв.

8.Поземлен имот с №000202 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 1467 кв.м., находящ се в местност „Белерхармана”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1731/21.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№460 от 26.03.2014 година с начална тръжна цена 729 лв.

9.Поземлен имот с №000200 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 2385 кв.м., находящ се в местност „Белерхармана”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1732/24.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№461 от 24.03.2014 година с начална тръжна цена 1 185 лв.

10.Поземлен имот с №000206 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 21 391 кв.м., находящ се в местност „Белерхармана”  с начин на трайно ползване: изоставена нива,  актуван с Акт за частна общинска собственост №1730/21.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№459 от 26.03.2014 година с начална тръжна цена 10 845 лв.

11. Поземлен имот с №000245 от Картата на възстановена собственост на землище с.Равен,  Община Момчилград с площ 13706 кв.м., находящ се в местност „Гюзелик”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1719/19.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№440 от 25.03.2014 година с начална тръжна цена 10 074 лв

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.10.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 17.10.2014 г. до 29.10.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 29.10.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019