Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №132, Протокол № 10 от 26.09.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-471 от 10.10.2014 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №016040 от Картата на възстановена собственост на землище с.Върхари,  Община Момчилград с площ 1001 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1701/21.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№299 от 27.02.2014 година с начална тръжна цена  714 лв.

2 Поземлен имот с №012009 от Картата на възстановена собственост на землище с.Върхари,  Община Момчилград с площ 3447 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1667/10.01.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№37 от 15.01.2014 година с начална тръжна цена 2 778 лв.

3.Поземлен имот с №012008 от Картата на възстановена собственост на землище с.Върхари,  Община Момчилград с площ 1185 кв.м., находящ се в местност „Айкъркору” с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1668/10.01.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№38 от 15.01.2014 г. с начална тръжна цена 953 лв.

4. Поземлен имот с №009036 от Картата на възстановена собственост на землище с.Върхари,  Община Момчилград с площ 4051 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1666/10.01.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№36 от 15.01.2014 година с начална тръжна цена 4 598лв.

5.Поземлен имот с №013116 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 4000 кв.м., находящ се в местност „Кору бунар”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1725/20.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№446 от 25.03.2014 г. с начална тръжна цена 4 032 лв.

6. Поземлен имот с №003105 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 1037 кв.м., находящ се в местност „Къшла”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1724/20.03.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№445/ 25.03.2014г. с начална тръжна цена 1 044 лв.

7.Поземлен имот с №011143 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 5651 кв.м., находящ се в местност „Чифлил”  с начин на трайно ползване: ливада,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1798/09.06.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№847 от 12.06.2014 година с начална тръжна цена 5 702 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 31.10.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 18.10.2014 г. до 30.10.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 30.10.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019