Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. ,  №130, Протокол № 10 от 26.09.2014 г.  на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-470 от 10.09.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.Поземлен имот  с № 48996.501.53 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 507 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1866 от 25.08.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1381 от 28.08.2014 г. с начална тръжна цена 2900 лв.

2. Поземлен имот  с № 48996.501.52 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 444 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1865 от 25.08.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1380 от 28.08.2014 г. с начална тръжна цена 2550 лв.

3.Поземлен имот  с № 48996.501.78 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1084 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1867 от 25.08.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1382 от 28.08.2014 г. с начална тръжна цена 6 200 лв.

4.Поземлен имот  с № 48996.501.74 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 413 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1807 от 07.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1010 от 10.07.2014 г. с начална тръжна цена 2370 лв.

5.Поземлен имот  с № 48996.501.70 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 526 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1808 от 07.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1009 от 10.07.2014г. с начална тръжна цена 3000 лв.

6.Поземлен имот  с № 48996.501.71 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 491 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1809 от 07.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1008 от 10.07.2014 г. с начална тръжна цена 2800 лв.

7.Поземлен имот  с № 48996.501.59 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 541 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1810 от 07.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1007 от 10.07.2014 г. с начална тръжна цена 3100 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 29.10.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 16.10.2014 г. до 28.10.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 28.10.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019