Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с явно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот

На основание   Решения  №20  протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г., №41 от  21.03.2012 година, и №41 от протокол №4 от 26.03.2014 г.  на Общински съвет Момчилград   и заповед №РД-19-425  от 08.09.2014 година на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг  с явно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 699 кв.м. . при граници,   УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ V, актуван с АЧОС №871 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 171/18.02.2010 год.  с начална тръжна цена 4100 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.09.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 19.09.2014 г. до 29.09.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 29.09.2014 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторени  ще се проведе на 07 октомври 2014 г. при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019