Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. , № 40 от протокол №4 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 157   от 10.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.1.Поземлен имот  с № 49996.502.162 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 478 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1634 от 12.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1575 от 17.09.2013. година с начална тръжна цена  2 240 лв.

1.2. Поземлен имот  с № 49996.501.75 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 444 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1632 от 12.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1573 от 17.09.2013. година с начална тръжна цена  2540 лв.

1.3. Поземлен имот  с № 49996.501.122 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 574 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1645 от 17.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1611 от 20.09.2013. година с начална тръжна цена  3 300 лв.

1.4. Поземлен имот  с № 49996.502.158 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 805 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1644 от 17.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1610 от 20.09.2013. година с начална тръжна цена  3 770 лв.

1.5. Поземлен имот  с № 49996.502.173 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 804 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1635 от 12.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1604 от 20.09.2013. година с начална тръжна цена  3 700 лв.

1.6. Поземлен имот  с № 49996.501.24 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 549 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1633 от 12.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1574 от 17.09.2013. година с начална тръжна цена  3200 лв.

1.7. Поземлен имот  с № 49996.501.25 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 541 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1631 от 12.09.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1572 от 17.09.2013. година с начална тръжна цена  3 100 лв.

1.8. Поземлен имот  с № 49996.501.125 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 522 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1646 от 02.10.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1698 от 08.10.2013. година с начална тръжна цена  3 000 лв.

1.9. Поземлен имот  с № 49996.501.64 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 628 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1647 от 21.10.2013 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1797 от 25.10.2013. година с начална тръжна цена  3 600 лв.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019