Публичен търг за отдаване под наем на самостоятелно обособени помещения от обект «Търговска зона с частна автогара»

На основание  Решение № 20 от протокол №2 от 13.02.2014 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 година, Заповеди №РД-19-158   от 10.04.2014 г. на кмета на общината и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І.Публичен търг  за отдаване под наем на  самостоятелно обособени помещения от обект «Търговска зона с частна автогара»-Момчилград за срок от една година,  както следва:

1.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №1 с площ 22 кв.м. с начална месечна наемна цена 31 лв., без начислен ДДС. 

2.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №2 с площ 24,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 33 лв., без начислен ДДС. 

3.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №3 с площ 26,30 кв.м. с начална месечна наемна цена 35 лв., без начислен ДДС.

4.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №4 с площ 57 кв.м. с начална месечна наемна цена 75 лв., без начислен ДДС.

5.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №5 с площ 45 кв.м. с начална месечна наемна цена 62 лв., без начислен ДДС.

6.Общински нежилищен имот, представляващ търговски обект №6 с площ 35 кв.м. с начална месечна наемна цена 46 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрацияна 28.04.2014 година от 12 часа.

         ІІІ.Тръжна документация  за всеки обект се закупува от  15.04.2014г. до 25.04.2014 годинаот ст.№16 срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозитв размер на 10% от годишната наемна цена  следва да се внесе по   IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д”–Момчилград до 25.04.2014 година.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019