Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МОМЧИЛГРАД

Мандат 2011/2015 г.

Председателски съвет на ОбС – Момчилград

Име, презиме и фамилия

Позиция

1.

инж. Сунай Хасан Халил

председател

2.

Нихат Халил Аптурахман

зам. председател

3.

инж. Фахри Халим Муса

член

4.

Нермин Юмерова Исмаилова

член

5.

Гюлюзар Мехмед Исмаил

член

6.

Юмер Лютви Юсеи

член

7.

инж. Метин Бейсим Ибрям

член

8.

Бедри Бекир Бекир

член

 

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост в състав от седем общински съветника:

Председател: инж. Метин Бейсим Ибрям

Зам.председател: Сефиде Мехмед Мустафа

Членове:        Танер Фикри Идриз

                      Фетхи Нури Шевкет

                      Бедри Бекир Бекир

                      инж. Неджат Фаик Мехмедали

                      Валентин Маринов Синабов

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението в състав от седем общински съветника:

Председател: инж. Фахри Халим Муса

Зам.председател: Младен Синабов Мандов

Членове:            Ерджан Хюсеин Еюб

Рахиме Исмаил Раиф

Фахри Сейдахмед Халил

Мустафа Хасан Сали

Гюлюзар Мехмед Исмаил

Танер Фикри Идриз

Хюсеин Салим Махмуд

3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето в състав от седем общински съветника:

Председател: Нермин Юмерова Исмаилова

Зам.председател: Рахиме Исмаил Раиф

Членове:        Нихат Халил Аптурахман

                      Ведат Нури Емин

                      Илкнур Мюмюн Кязим

                      Северина Емилова Топалова

                      Минчо Росенов Гигъов

4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение в състав от седем общински съветника:

Председател: Гюлюзар Мехмед Исмаил

Зам.председател: Илкнур Кязим Мюмюн

Членове:            Бекир Юсеин Халил

инж. Неджат Фаик Мехмедали

Сашка Антовнова Тръпкова

Сезгин Мехмед Исмаил

Нермин Юмерова Исмаилова

5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Бюджет , финанси и икономика   в състав от седем общински съветника:

Председател: Нихат Халил Аптурахман

Зам.председател: Ерджан Хюсеин Еюб

Членове:           Сефиде Мехмед Мустафа

Юмер Лютви Юсеин

инж. Фахри Халим Муса

Мустафа Хасан Сали

                         Фетхи Нури Шевкет

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол в състав от седем общински съветника:

Председател: Бедри Бекир Бекир

Зам.председател: Бекир Юсеин Халил

Членове:        Ведат Нури Емин

Салим Осман Салим

Бехчет Салим Салим

Метин Бейсим Ибрям

Нургюн Рамадан Мехмед

7. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по Селско стопанство, гори, води и екология в състав от седем общински съветника:

Председател: Юмер Лютви Юсеин

Зам.председател: Сезгин Мехмед Исмаил

Членове:        Фахри Сейдахмед Халил

Северина Емилова Топалова

Бехчет Салим Салим

Салим Осман Салим

Хюсеин Салим Махмуд

8. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 7 общински съветници:

Председател: Неджат Фаик Мехмедали

Зам. председател: Минчо Росенов Гигьов

Членове:        Нихат Халил Аптурахман

Фахри Халим Муса;

Бедри Бекир Бекир;

Фахри Сейдахмед Халил;

Сашка Антонова Тръпкова

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019