Oбявление за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект : “Свлачище по път ІІ-59” Момчилград-Крумовград-Ивайловград”

Изх.№ 306/21.12.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(2) ЗУТ
съобщава, че в „Държавен вестник" брой 95/08.12.2015г. е обнародвано обявление
за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект : "Свлачище по път ІІ-59"
Момчилград-Крумовград-Ивайловград" от км.18+540 до км.18+820-временен обходен
път находящ се в имот №
010747 по КВС на землище с.Карамфил ,общ. Момчилград с възложител : АГЕНЦИЯ"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.

Дирекция"УТКРЕПП"

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019