Проекти на документи

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

docПравилник за организацията и дейността на общински съвет – момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация11/12/2015г.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград

docИзменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград03/12/2015

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград

docПроект за Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград58 KB12/11/2015

Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услуги на територията на община Момчилград

docПроект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Момчилград71.5 KB23/01/2015, 16:42

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Момчилград.

docПроект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Момчилград72.5 KB23/01/2015, 16:42

Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти, общинска собственост в община Момчилград за 2015 година

 docПрограма за управление и разпореждане с поземлени имоти, общинска собственост в община Момчилград за 2015 година390 KB20/01/2015

Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград

docПроект на Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград93 KB24/12/2014, 20:51

Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Момчилград

docПроект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Момчилград71 KB24/12/2014, 20:48

Проект на изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград

docПроект на изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград - 96 KB - 02/10/2014 

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Момчилград

 Документа може да го изтеглите от тук

Проекто наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Момчилград

 Документа може да го изтеглите от тук - 09.07.2014 г.

Програма за Международната среща на момчилградчани

 Документа може да го изтеглите от тук

Проекто наредбата за насърчаване на инвестиции

 Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнение на Наредбата за  определянето на местните такси и цени на територията  на Община Момчилград

 Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Момчилград 

 Документа може да го изтеглите от тук

 

Проекто-наредба за  реда и условията за провеждане  на търгове и конкурси за сключване на  сделки по отдаване под наем   и  разпореждане   с общинската   собственост  

Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнение на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Момчилград

Документа може да го изтеглите от тук

Проект на изменение и допълнение на Наредба за упражняване правата на собственост на община Момчилград върху общинската част от капитала на търговските дружества

Документа може да го изтеглите от тук

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територийта на община Момчилград

Документа може да го изтеглите от тук

Проектопрограма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.

Документа може да го изтеглите от тук


ПРОЕКТО НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД /ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.56 И ЧЛ.57 ОТ ЗУТ/

Документа може да го изтеглите от тук - 13.11. 2013 г.

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Документа може да го изтеглите от тук - 13.11. 2013 г.

ПРОЕКТО НАРЕДБА за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване

Документа може да го изтеглите от тук - 13.11. 2013 г.

ПРОЕКТО НАРЕДБА за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград .

Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград

Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Момчилград

Документа може да го изтеглите от тук

ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПРЕЗ 2014 Г.

Документа може да го изтеглите от тук

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

 Документа може да го изтеглите от тук

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 Документа може да го изтеглите от тук

 

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

 

Документа може да го изтеглите от тук

Изменение и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Документа може да го изтеглите от тук - 03.01.2009г.

 

 

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019