Правилници, планове и стратегии

Правилници, планове и стратегии

Правилници

Правилник Изтегли
1 Правилник за устройството и дейността на фонд "Общинска солидарност" Решение №22/_17. 02. 2015 г.

some_text

2 Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Момчилград

some_text

3 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Моимчилград - мандат 2011 - 2015 г. [br][i]Решение №18 от 28. 12. 2011 г.[/i]

some_text

4 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Момчилград

some_text

Планове, програми, стратегии

Планове, програми и стратегии Изтегли
1 Отчет на общинска програма за закрила на детето за 2014 г. Решение №59/29. 04. 2015 г.

some_text

2 Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. Решение №59/29. 04. 2015 г.

some_text

3 Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. Решение №60/29. 04. 2015 г.

some_text

4 План за действие за изпълнение на интеграционните политики /2015-2017 г./ Решение №28/17. 02. 2015 г.

some_text

5 Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2015 г. Решение №7/30. 01. 2015 г.

some_text

6 Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост за 2015 г. Решение №8/30.01.2015 г.

some_text

7 Общински план за младежта в община Момчилград за 2015 г.

some_text

8 Програма за развитие на туримза в община Момчилград за периода 2015-2016 г. Решение№168/22. 12. 2014 г.

some_text

9 Годишен план за дейността по ВО за 2015 г. Решение 167/22.12. 2014 г.

some_text

10 Правила и критерии за прием на деца в ЦДГ на територията на община Момчилград[br][i]Решение № 116 / 01.08.2014 г.[/i]

some_text

11 Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-2020 г. [br][i]Решение №94/26. 06. 2014 г.[/i]

some_text

12 Годишен план за социалните услуги на територията на община Момчилград за 2015 г. [br][i]Решение №63/28. 04. 2014 г.[/i]

some_text

13 Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. [br][i]Решение №62/28. 04. 2014 г.[/i]

some_text

14 Общински план за младежта за 2014 г . [br][i]Решение №32/26. 03. 2014 г.[i]

some_text

15 Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2014-2016 г.[br][i]Решение №2/30. 01. 2014 г.[/i]

some_text

16 Годишен план за дейността по ВО за 2014 г.[br][i]Решение №3/30. 01. 2014 г.[/i]

some_text

17 Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост през 2014 г. Решение №6/30. 01. 2014 г.

some_text

18 Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2014 г.[br][i]Решение №20/13. 02. 2014 г.[/i]

some_text

19 Програма за развитие на туризма в община Момчилград за периода 2013-2014 г.[br][i]Решение 84 от 28. 06. 2013 г.[/i]

some_text

20 Общ устройствен план на община Момчилград. Планово задание/Реш.74/30.05.2013 г.

some_text

21 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Момчилград през 2014 г. /Реш.№ 50/25.04.2013 г.

some_text

22 Общинска програма за закрила на детето 2013 г. и отчет на общинска програма за закрила не детето 2012 г.

some_text

23 Общински план за младежта за 2013 г.[br][i]Решение №26/27.02.2013 г.[/i]

some_text

24 Общински план за младежта за 2013 г.

some_text

25 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2013 г. [br][i]Решение №12/28.01.2013[/i]

some_text

26 План за действие на община Момчилград за интегриране на ромите /2012 – 2014/ [br][i]Решение №4 28.01.2013 г.[/i]

some_text

27 Годишен план за дейността по вътрешен одит[br][i]Решение №138 / 28. 12. 2012 г.[/i]

some_text

28 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Момчилград [br][i]Решение № 112 от 28.09.2012 г., протокол №8[/i]

some_text

29 Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци - публ. на 03.10.2012 г.

some_text

30 Проект за изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги - публ. на 03.10.2012 г.

some_text

31 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Момчилград през 2012г.

some_text

32 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 01. 01. 2013 г.- 31. 12. 2013 г. [br][i]Решение №50 от Протокол №4 / 27. 04. 2012 г. [/i]

some_text

33 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 01. 01. 2013 г.-31. 12. 2013 г. [br][i]Решение №50 от Протокол №4 / 27. 04. 2012 г. [/i]

some_text

34 Отчет анализ за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2011 г. [br][i]Решение №48 от Протокол №4 / 27. 04. 2012 г.[/i]

some_text

35 Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. [br][i]Решение №48 от Протокол №4/27. 04. 2012 г.[/i]

some_text

36 Стратегия за управление на общинска собсвеност в общ. Момчилград за период 2012-2015 г. [br][i]Решение №14 от Протокол №1/30. 01. 2012 г.[/i]

some_text

37 Годишен план за дейността по вътрешен одит в община Момчилград за периода 01. 01. 2012 г. - 3112. 2012 г. [br][i]Решение №19.от Протокол №3 /28. 12. 2011 г.[/i]

some_text

38 План за защита при наводнения

some_text

39 Стратегически план за дейността по вътрешен одит в община Момчилград за периода 2011 - 2013 г.

some_text

40 Програма за опазване на околната среда

some_text

41 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Момчилград през 2009г.

some_text

42 Стратегия за управление на общинската собственост в Община Момчилград: 2008-2011

some_text

43 Мандатна програма за управление на кмета на Община Момчилград за периода 2007-2013г.

some_text

44 Общински план за развитие 2007-2013г.

some_text

45 План-програма към Решение №69 - за намаляване на популацията на безстопанствените кучета

some_text

46 План за защита при бедствия

some_text

47 План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение

some_text

48 План за защита при земетресение

some_text

49 План за защита при снегонавявания

some_text

50 План за защита при масови горски и полски пожари

some_text

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019