Училищна мрежа

Община Момчилград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2014/2015 г. на територията на община Момчилград функционират девет учебни заведения, в които се обучават 1345 ученика, разпределени в 86 паралелки от I-ви до XII клас; девет ЦДГ-та, които се посещават от 475 деца на възраст от 3 до 7 години; една детска ясла, която работи с 55 деца на възраст до 3 години и едно обслужващо звено – ОДК.

Функциониращите училища, детски градини и обслужващо звено на територията на общината са следните:

I. Училища:

1. Две професионални гимназии:

· ПГ по ТХВП “СВ. Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград;

· ПГ по МЛП “Васил Левски”, гр. Момчилград.

2. Две Средно общообразователни училища:

· СОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Момчилград;

· Средно общообразователно духовно училище, гр. Момчилград

3. Пет основни училища:

· ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград;

· ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Груево;

· ОУ “Васил Левски”, с. Равен;

· ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановица;

· ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Звездел;

II. Детски градини и детски ясли:

1. Девет ЦДГ – та:

· ЦДГ “Здравец”, гр. Момчилград;

· ЦДГ “Зорница”, гр. Момчилград;

· ЦДГ “Щастливо детство”, гр. Момчилград;

· ЦДГ “Слънце”, с. Груево;

· ЦДГ “Буратино”, с. Ново Соколино – филиал на ЦДГ “Щастливо детство”, гр. Момчилград;

· ЦДГ “Букет”, с. Равен;

· ЦДГ “Пролет”, с. Нановица;

· ЦДГ “Щастливо детство”, с. Звездел;

· ЦДГ в с. Карамфил – филиал на ЦДГ “Щастливо детство”, с. Звездел;

2. Една детска ясла:

· Детска ясла „Трети март”, гр. Момчилград;

III. Обслужващо звено:

1. Обединен детски комплекс /ОДК/, гр. Момчилград;

Професионалните гимназии са на финансова издръжка към Министерството на образованието и науката, т.е. те са държавни. Духовното училище се финансира от спонсори, а останалите училища, детски градини и обслужващо звено се финансират чрез бюджета на община Момчилград.

През 2008 г. в град Момчилград е открит Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РД 01-250/20.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 24 деца на възраст от 3 до 18 години. На децата в центъра се предоставят психологични, логопедични, рехабилитационни, образователни и социални услуги, организация на свободното време, семейно консултиране и подкрепа. Екипът, предоставящ социални услуги включва следните специалисти – социален работник, рехабилитатор, възпитатели, логопед, психолог, трудотерапевт, медицинска сестра и обслужващ персонал. Осигурен е транспорт за децата от община Момчилград.

През 2012 г. в град Момчилград е открит Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РА 01-148/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 35 деца. В центъра се предоставят комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на детето. Екипът включва следните специалисти – социални работници, педагог, специален педагог, психолог и обслужващ персонал.

В сферата на образованието на територията на община Момчилград работят 335 работници и служители, от които 210 учители, 22 медицински специалисти, а останалите са обслужващ персонал.

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019