Бизнес

Население

Данните от последните преброявания показват съществуването на трайна тенденция към намаляване броя на населението на община Момчилград. Намалението започва още след преброяването през 1965г., когато е регистриран най-голям брой население в общината, но неговата изразителност е по-голяма след преброяването през 1985г.

 

Години на преброявания

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2011

Брой

18482

23064

26911

31319

29790

31227

20836

17185

16263

Таблица 11: Брой на населението в община Момчилград през периода 1934-2011г., източник: НСИ

През периода между преброяванията от 1985 и 2011 г. намалението на населението на общината има повсеместен характер и засяга в една или друга степен всички 49 населени места в т.ч. и общинския център – гр. Момчилград. Само за периода 2005-2012 г. жителите на общината са станали с 612 по-малко в резултат както на отрицателния естествен, така и на отрицателния механичен прираст. Темпът на намаление през периода е 3,67 %, а средногодишният темп на намаление е 0,46 %.

Община /област

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Население на община Момчилград

16657

16562

16434

16354

16190

15956

16155

16045

Население на област Кърджали

158541

157463

156652

156008

154719

153571

152009

151319

Таблица: Общ брой население на община Момчилград и област Кърджали, източник: НСИ

Възрастова структура

 

0-14г.

15-49г.

50г.+

Р България

13,24

46,79

39,96

Община Момчилград

13,09

49,65

37,25

Таблица: Възрастова структура на населението по Зундберг през 2011г.( %), източник: НСИ

 

Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Р България

14,1

62,2

23,7

Област Кърджали

13,9

68,9

17,2

Община Момчилград

14,0

65,7

20,3

Таблица: Дял на населението под, в и над трудоспособна възраст през 2011г.(%), източник: НСИ

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019