Бизнес

Водещи инвеститори

Община Момчилград е на второ място в област Кърджали по брой работещ бизнес от нефинансовия сектор през 2011 г. (с 447 бр.) след община Кърджали.

2009 г.

454

2010 г.

471

2011 г.

447

-       Таблица 9: Брой нефинансови предприятия в община Момчилград, източник: ОСР на област Кърджали 2014-2020      

-       В подсекторите текстилна и хранително-вкусова промишленост са наети близо 90% от наетите в промишлеността лица, като само в текстилната (в т.ч и шивашката) промишленост са ангажирани близо 60%, основно женска заетост. Вложените инвестиции също са най-сериозни в текстилната промишленост. Като голям работодател в общината се отличава „Галс Текстил - Лейла Кешджи“ ЕООД. Местните частни шивашки фирми работят предимно на ишлеме. Работните места не са устойчиви, няма наличие на дългосрочни инвестиции в сектора, липсва технологично обновление. Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост предимно на жените, което обяснява и намаляването на делът на безработни жени до 55.2%. Текстилният бизнес не изисква огромни инвестиции, мобилен е и това дава възможност на предприемачите сравнително лесно да преместват производството си според интереса. От друга страна, бизнесът може да разчита на евтината работна ръка в региона.

-       Машиностроителният сектор е представен от МЗ „Върбица“ (поделение на „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД Стара Загора), произвеждащ машини за леката промишленост. На територията на общината се намира и компанията „Промаш“ ООД развиваща проектантска, производствена и сервизна дейност на автоматизирани линии за хляб. Свиването на производството и намаляване на заетостта очертават неблагоприятни тенденции в развитие на този сектор в икономиката на общината. Това се отразява крайно неблагоприятно и върху приватизираното по-малко предприятие „Родопи АД“ и няколкото малки частни фирми функциониращи на територията на община Момчилград.

-       Община Момчилград е на второ място в област Кърджали по брой работещ бизнес от нефинансовия сектор през 2011 г. (с 447 бр.) след община Кърджали.

2009 г.

454

2010 г.

471

2011 г.

447

-       Таблица: Брой нефинансови предприятия в община Момчилград, източник: ОСР на област Кърджали 2014-2020

-     - В подсекторите текстилна и хранително-вкусова промишленост са наети близо 90% от наетите в промишлеността лица, като само в текстилната (в т.ч и шивашката) промишленост са ангажирани близо 60%, основно женска заетост. Вложените инвестиции също са най-сериозни в текстилната промишленост. Като голям работодател в общината се отличава „Галс Текстил - Лейла Кешджи“ ЕООД. Местните частни шивашки фирми работят предимно на ишлеме. Работните места не са устойчиви, няма наличие на дългосрочни инвестиции в сектора, липсва технологично обновление. Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост предимно на жените, което обяснява и намаляването на делът на безработни жени до 55.2%. Текстилният бизнес не изисква огромни инвестиции, мобилен е и това дава възможност на предприемачите сравнително лесно да преместват производството си според интереса. От друга страна, бизнесът може да разчита на евтината работна ръка в региона.

-       Машиностроителният сектор е представен от МЗ „Върбица“ (поделение на „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД Стара Загора), произвеждащ машини за леката промишленост. На територията на общината се намира и компанията „Промаш“ ООД развиваща проектантска, производствена и сервизна дейност на автоматизирани линии за хляб. Свиването на производството и намаляване на заетостта очертават неблагоприятни тенденции в развитие на този сектор в икономиката на общината. Това се отразява крайно неблагоприятно и върху приватизираното по-малко предприятие „Родопи АД“ и няколкото малки частни фирми функциониращи на територията на община Момчилград.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019