Бизнес

Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в община Момчилград е на относително ниски нива спрямо средните за страната. Въпреки това общината бележи подобрение – през последните години се наблюдава нарастване на разходите за материални дълготрайни активи в основните сектори на икономиката. Равнището на безработица (11%) е над средното за страната, но ниската стойност на нетните приходи от продажба на наето лице са косвен показател за по-ниска производителност и конкурентоспособност на местната икономика и продукцията, произвеждана в общината.

В разгара на кризата (2011 г.) заетостта в общината е една от най-ниските в страната, но през последните две години се наблюдава подобрение, като заетостта вече доближава 45% при населението на 15 и повече години. Официалните данни за безработицата показват трудно обясними ниски нива, но и самата статистика поставя под въпрос верността на данните. Разминаването донякъде се обяснява и с много ниската степен на икономическа активност, което означава, че много хора, които не работят, не се броят официално като безработни.

През последните години се отчита известен ръст на броя на предприятията, но общината продължава да се характеризира с малко на брой предприятия спрямо населението, които са с по-ниска производителност и конкурентоспособност на фона на средното за страната. Наблюдава се известна обвързаност на икономическите реалности в общината с политическите процеси в страната, например при обществените проекти в строителството и политиката към тютюнопроизводителите.

В секторен план, с водещо значение за икономиката на общината са тютюнопроизводството и преработващата промишленост, и по-конкретно хранително-вкусовата промишленост и текстилната и шивашката промишленост. Данните за пазара на труда сочат, че промишлеността осигурява сравнително повече работни места спрямо страната, докато търговията не съумява да достигне нивата на заетост, които се наблюдават в други области.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019