Община Момчилград обявява повторен публичен търг за Незастроен урегулиран поземлен имот

На основание  Решения  №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 28.01.2013 г., №46 от 22.03.2011 година, № 95 от протокол №9 от 30.07.2012 г.  на Общински съвет Момчилград, заповед № РД-19-   438  от 12.08.2013 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен публичен търг  за продажба на  Незастроен урегулиран поземлен имот ХV, кв.62 по  по действащия ПУП на  Момчилград, ул.»Кочо Честименски» №34 ,  целият с площ 340 кв.м., отреден за жилищно строителство,  актуван с АЧОС №343 от 19.04.2005 година с начална тръжна цена   5 700 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 23.08.2013 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация  всеки работен ден от 15.08.2013 г. до 22.08.2013 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 22.08.2013 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019