Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор по проект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград"

На основание т.VІ.3 от обявлението за обществена поръчка и раздел V. 5 от документацията за участие във връзка с чл.69а ал.3 от ЗОП с настоящето Ви уведомяваме, че второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”  Мярка 321 "Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони ” Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. открита с Решение №РД -19-286/ 28.05.2013  г. на Кмета на Община Момчилград, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки в АОП: 00239-2013-0006  ще се състои на 16.08.2013 г. /петък/ от 12,00 часа в административната сградата на Община Момчилград – гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019