Обществена поръчка за „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

                 

Т О М I

1. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на   МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД , гр. Момчилград”

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ТОМ    II

I  -  “УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

Образец  № 1 – Заявление за участие

Образец  № 2 –  Административни сведения

Образец № 3 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия  на обществената поръчка

Образец № 4 – Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката

Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, от ЗОП .

Образец № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Образец № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Образец № 8 - Декларация за участието на подизпълнители.

Образец № 9 –  Декларация от подизпълнител

Образец № 10 – Проект на договор

Образец № 11 – Предлагана цена

Образец № 12 – Техническа оферта

Образец №13 – Декларация, че участникът е съгласен и приема клаузите на проекто договора

ІV. – „МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ”:

                   Файл „Приложение №1 към техническата оферта”

                   Файл „Приложение №2 към ценовата оферта”

                   Файл „ Образци”                                          

 

За повече информация посетете секция "Профил на купувача".

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019