Обява

 На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 28.01.2011 година, №46 от 22.03.2011 година, №35 от протокол №3 от 21.03.2012 г. на Общински съвет Момчилград, Заповед №412 от 16.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1, от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на пет-етажна жилищна сграда с търговски партер с площ на застрояване 340 кв.м. и разгъната застроена площ 1340 кв.м в урегулиран поземлен имот ІІ, кв.39 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 2040 кв.м., актуван с АЧОС №347/ 27.04.2005 година на ул.”Пазарска” №2а с начална тръжна цена 71 100 лв.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.09.2012 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 28.08.2012 г. до 10.09.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” - Момчилград до 10.09.2012 г. В случай, че на търга не се явят кандидати повторен търг ще се проведе на 18.09.2012 година.

За повече информация За справки : тел.7845 Кмет на община Момчилград:/Акиф Акиф/

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019