Продажба на общински жилищни имоти

На основание Решение №88 от протокол №7 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 31.07.2012 година, заповеди №409 и №410 от 15.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А :

І.Публичен търг за продажба на следните общински жилищни имоти в гр.Момчилград, както следва:

1.Апартамент №30 (тридесет) от жилищен блок «Момчил юнак №3», вход А, ет.VІІІ(осем) на ул.»Гюмюрджинска» №13 със застроена площ 55.02 (петдесет и пет цяло и два)кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №18(осемнадесет ) със светла площ 4.64 (четири цяло шестдесет и четири) кв.м., както и с припадащите се 2.266(две цяло двеста шестдесет и шест)% идеални части от общите части на сградата в размер на 10.21 (десет цяло двадесет и едно) кв.м. и 2.226(две цяло двеста двадесет и шест)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.6 (шест), актуван с АЧОС №1541 от 16.07.2012 г. с начална тръжна цена 20 900 лв.

2.Апартамент №51 (петдесет и първи) от жилищен блок «Момчил юнак №1», вход А, ет.ІХ(девет)на ул.»Маказа» №69 със застроена площ 54.00 (петдесет четири)кв.м., състоящ се от стая, кухня, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №40(четиридесет ) със светла площ 2.16 (две цяло и шестнадесет ) кв.м., както и с припадащите се 2.049(две цяло четиридесет и девет)% идеални части от общите части на сградата в размер на 7.48 (седем цяло четиридесет и осем) кв.м. и 2.049(две цяло четиридесет и девет)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.6(шест), актуван с АЧОС №1540 от 16.07.2012 г. с начална тръжна цена 18 500 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.09.2012 г. от 12 часа.

ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 24.08.2012 г. до 04.09.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 04.09.2012 г.

ІV. За непродадените имоти повторни търгове ще се проведат на 12 и 19 септември 2012 година при същите условия.

За справки : тел.03631/7845 Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

 

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019