Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 45

Oбява

На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , № 46 от 22.03.2011 г.,№41 от протокол №3 от 21.03.2012 година на Общински съвет-Момчилград, заповеди 402 и №403 от 14.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А :

І.Публичен търг за продажба на следните общински имоти, представляващи:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 699 кв.м., актуван с АЧОС №871 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 900 лева, без начислен ДДС.

2.Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 1338 кв.м., актуван с АЧОС №869 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 11 000 лева, без начислен ДДС.

3.Незастроен урегулиран поземлен имот V, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 618 кв.м., актуван с АЧОС №870 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 400 лева, без начислен ДДС.

4.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.19а по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 548 кв.м., актуван с АЧОС №873 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 000 лева, без начислен ДДС.

5. Помещение разположено между деветия етаж и покрива на девететажна масивна жилищна сграда в гр.Момчилград, ул.»Гюмюрджинска» №11 със застроена площ 25.83 кв.м.,ведно с припадащите 3,252% идеални части от общите части на сградата в размер на 2.01 кв.м. и 3,252% идеални части от правот0 на строеж в УПИ І160, кв.6 по действащия ПУП на Момчилград с начална тръжна цена 4900 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 31.08.2012 г. от 12 часа.

ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.08.2012 г. до 30.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 30.08.2012 г.

ІV.За непродадените имоти повторни търгове ще се проведат на 07 и 14 септември 2012 година от 12 часа в сградата на общинска администрация-Момчилград при същите условия.ІV.

За справки : тел.03631/7845 Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019