Обявa

На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , № 46 от 22.03.2011 г.,№41 от протокол №3 от 21.03.2012 година  на Общински съвет-Момчилград, заповеди 404 и №405 от 14.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Повторен публичен търг  за продажба на  следните общински имоти в гр. Момчилград, представляващи:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.108 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 3220 кв.м., актуван с АЧОС №1418 от 18.01.2012 година с начална тръжна цена 16 500 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV, кв.62 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 340 кв.м., актуван с АЧОС №343 от 19.04.2005 година с начална тръжна цена 7 700 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 29.08.2012 г. от 12 часа.

ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.08.2012 г. до 28.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до  28.08.2012 г.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019