Одобрен е проект за изменение на ПУП за регулация и застрояване на квартали

На основание  чл. 129 ал. 5  от ЗУТ, общинска  администрация Момчилград съобщава, че в държавен вестник брой 68 от 15.08.2014 г. е обнародвано решение № 119 от 01.08.2014г. на Общинският съвет Момчилград с което се одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на квартали:: 38, 92, 61, 103, 59 и 94 предвидени –„ За жилищно строителство, трафопост, супермаркет, детско заведение, спортни площадки и озеленяване” в отреждане на нови квартали: 116, 117, 118, 119, 120, 121, и 122 ” За нискоетажно жилищно застрояване” – Жм, кв.123 – „ За пазар и паркинг” , кв.103 – „ За обществено обслужване” – Оз и УПИ ХХХ „ За озеленяване, спорт, рекреация и обществено обслужване” и съответната специализирана устройствена схема на техническата инфраструктура по част ВиК, така както е отразено в графичната част на проекта и схемата.

         Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник”

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019