Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 45

Община Момчилград работи по 9 строителни проекта, подготвя още

Мащабен ремонт с цел енергийна ефективност  започна в  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” в гр. Момчилград. Всеки момент ще  стартира ремонт и в ОУ „Д-р Петър Берон”.  В двете училища  учат над  870 деца,  които наесен ще тръгнат на училище в ремонтираните учебни заведения. Проектът на стойност 1 306 488,94 лв. е по Оперативна програма „Регионално развитие”.Община Момчилград се  превърна това лято в строителна площадка. В момента приключва проектът за укрепване на южното дере. Дерето трябваше да бъде укрепено, тъй като   речното му корито   беше  в изключително лошо състояние – затрупано  с наноси, чакъл, отпадъци, обрасло с храсти. Бетоновите стени,  дигите и  дънните прагове на места бяха разрушени.Проектът на Община Момчилград  „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на Южно дере при І–ва промишлена зона гр. Момчилград / І –ви етап/ L = 200 м от км 0+137,92 до км 0+337,92” е на стойност 1, 007 млн. лева. Той  се финансира  по Оперативна програма „Регионално развитие„ 2007 – 2013 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на безвъзмездната финансова помощ представлява близо 956 хиляди лева.  Собственият принос на общината е 5 на сто от общата стойност на проекта.Очаква се това лято да стартират, а през ноември да приключат  строително-ремонтните дейности за енергийна ефективност на читалище „Нов живот”. Проектът на стойност 279 322,76 лв.,  който спечели Община Момчилград,   включва изграждане на топлоизолация и хидроизолация  на покрива, топлоизолация на  вътрешните фасадни стени, за да не се наруши каменната фасада,  нова отоплителна инсталация, подмяна на външната дограма, на осветителните тела и поставяне на енергоспестяващи крушки. Предвижда се също изграждане на модерна децентрализирана отоплителна система -  VRV.  Тя може да осигури  отопление с минимални разходи, тъй като  в различни периоди на деня се използват различни части и помещения от сградата. Планирано е също цялостна подмяна на дървената и метална дограма с PVC дограма. Финансирането е по линия на Международен фонд "Козлодуй" (МФК).  По проект ще бъде извършен ремонт и на МБАЛ "Д-р С. Ростовцев”.  Той е одобрен за финасиране от Национален доверителен екофонд (НДЕФ). Общата му  стойност  е 801 608.22 лв. Размерът на безвъзмездната финасова помощ е в размер на  681 366.99 (85%), финасирането от общината  -  120 241.23 (15%).  Строително-ремонтните дейности ще стартират след избор на изпълнител. Ще бъде подменена дървената дограма на основната сграда с PVC стъклопакет, ще бъде поставена топлоизолация на външните стени. Заложена е  реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и на котелната централа, подмяна на тръбната отоплителна мрежа, на  чугунените радиатори с алуминиеви, поставяне на нови котли. Покривът ще бъде топлоизолиран, осветителната система – частично подменена. Триетажната сграда на лечебното заведение е построена през 1962 г. Още миналата година беше одобрен проект на община Момчилград за рехабилитация на зелени площи, реконструкция и изграждане на улични мрежи. С европейски средства  ще бъдат изградени няколко улици, тротоари,  улично осветление  и две мостови съоръжения над дерета на стойност близо 2 млн. лева. Очаква се строителните работи да стартират тази година.  Проектът е по мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места по  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Той предвижда  изграждане на улица в Момчилград – в района между детската ясла и автогарата,  и нейни разклонения към жилищните блокове, тротоари и улично осветление в участъка. Планирано е също оформяне на място за отмора със зелени зони и детска площадка в с. Груево, изграждане на масивни пътни  съоръжения  над две дерета в  с. Груево с обща дължина 80 м.  Ще бъде положен асфалт на няколко улици  в близкото до Момчилград с. Прогрес. Полагането  на пътна настилка в Прогрес е включено в проектното предложение, тъй като селото има канализационна и водопроводна мрежа  т.е. няма да се наложи разкопаване  след изграждане на улиците.Очаква се до месец да стане известно дали  Министерството на околната среда и водите ще даде зелена улица на най-мащабния проект  на общината досега – за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  над 25 млн. лева.
Модернизацията и доизграждането на ВиК мрежата  е необходимо,  тъй като по-голямата част от водопроводната мрежа е изградена от етернитови тръби през 60-те години на миналия век. Състоянието и е тревожно – авариите са чести, загубите на вода достигат 63%, мрежата не е в състояние да захрани  новите квартали на града с оглед развитието му в близките години.  Някои  участъци нямат нужното нормалното налягане и дебит на питейната вода, което налага хидравлично преоразмеряване на мрежата. В същото време европейските норми налагат България да изгради пречиствателни станции до декември 2014 г. в градовете с над 10 хил. еквивалент жители.
Съществуващата канализация е с дължина около 20 км и е изградена също преди повече от 50 г. от бетонови, каменинови тръби и тухлени зидани канали. Поради разместване се получават условия за запушване, филтрация на подпочвени води в канализацията и изтичане на замърсени отпадъчни води към почвата. Голяма част от канализацията е с малки диаметри, които не отговорят на  нормите за проектиране и са с недостатъчна дълбочина. Отпадъчните води се изливат директно в деретата минаващи през града.
По проекта е планирано да бъде изградена нова 7 639,27 м  канализационна мрежа, да бъде реконструирана 7 485,38м канализационна  мрежа, да бъде изградена пречиствателна станция. Водопроводната мрежа – 10 062,42 м,  ще се реконструира само по трасето на канализацията, обхваната по проекта.
Проектът  „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 възлиза общо на 25 487 933,85 лева. Община Момчилград ще осигури съфинансиране със средства от общинския бюджет.
Това лято ще стане известно кога  Община Момчилград ще стартира   изграждането на център за настаняване от семеен тип в община Момчилград. Предвижда се в него да  бъдат настанявани деца  и младежи с увреждания, за да бъде преодоляна социалната изолация на децата, живеещи в специализирани институции и за да бъде създадена безопасна среда за тях, близка до семейната.  Планирано е центърът да бъде изграден в кв. 21 в гр.Момчилград – в двора на многопрофилната болница. 
Новоизграденият център ще осигурява 24-часова грижа на децата от високо квалифициран персонал. Проектът е на стойност 681 881 лева.
Преди дни Община Момчилград кандидатства с два проекта по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони – за ремонт и обновяване на спортната зала, на стадиона и изграждане на няколко спортни площадки в града и населените места. Вторият внесен проект е за ремонт и реконструкция на общинската пътна мрежа. 
 

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019