Наредби

Наредби

ДОКУМЕНТИ Изтегли
1 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Момчилград (Решение № 141 от Протокол № 11 от 30.10.2014 г. на ОбС - Момчилград);

some_text

2 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община момчилград и издаване на сертификат "В"( Решение № 136 от 26.09.2014 г. на ОбС-Момчилград)

some_text

3 Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Момчилград Решение № 115 / 01.08.2014 г.

some_text

4 Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

some_text

5 НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

some_text

6 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

some_text

7 Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Момчилград

some_text

8 Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Момчилград

some_text

9 Наредба за рекламната дейност на територията на община Момчилград

some_text

10 Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Момчилград

some_text

11 Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на терлиторията на община Момчилград

some_text

12 Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране

some_text

13 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Момчилград

some_text

14 Наредба за определяне размера на местните данъци

some_text

15 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

some_text

16 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане

some_text

17 Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинската собственост

some_text

18 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Момчилград

some_text

19 Наредба за публично-частни партньорства в Община Момчилград

some_text

20 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград

some_text

21 Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Момчилград

some_text

22 Наредба за управления на общинските пътища на територията на Община Момчилград

some_text

23 Наредба за упражняване на правата на собственост на Община Момчилград върху общинската част от капитала на търговските дружества

some_text

24 Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Момчилград

some_text

25 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград

some_text

26 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Момчилград

some_text

27 Наредба за реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

some_text

28 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дъългосрочен общински дълг по чл. 4 от Закона за общинския дълг

some_text

29 Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на ЗЗ от ОПФ

some_text

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019