Филтър
 • Гости от страната и чужбина се събират на събор в Елмалъ баба

  С голям събор в село Биволяне на 6 септември/събота/ започват традиционните есенни маета в община Момчилград. За поредна година фестивала ще уважат стотици гости от страната и различни краища на света ще уважат. Той се провежда в религиозния комплекс „Елмалъ баба текке“ и е най-големият в района.  

  Комплексът се състои от тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Изграден е през втората половина на 14 век и винаги е бил религиозен и културен център на алианската общност. Тюрбето няма аналог в България – в него са разположени 7 безименни гроба. В едната част са погребани шестима мюсюлмански светци, а в другата е гробът на много почитаната майка Фатима. 

  Ръководството на община Момчилград отново ще уважи всички есенни маета, които са общо 11 на брой – в селата Биволяне, Долна Чобанка, Гургулица, Равен, Татул, Вряло и Девинци.

  По време на маетата се извършват различни ритуали, благодарствени молитви, приготвя се курбан, организират се музикални програми и благотворителни акции. След приключване на търга за месо се обявява датата на следващото мае. Традицията датира от векове.

 • С много настроение и изненади приключи „Плувно лято 2014“

  С много настроение и изненади приключи „Плувно лято 2014“ за близо 100 деца от 1 до 7 клас. Обучението се организира за първи път от община Момчилград. Съорганизатори на проявата бяха Центърът за обществена подкрепа/ЦОП/ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/МКБППМН/.

  В продължение на 2 месеца малките курсисти усвояваха техниките за правилно плуване. Заниманията им се проведоха в комплекс "Басейна под ръководството на лицензирани инструктори. Комплексът отговаря на стандартите за добро обучение - разполага с два спомагателни басейна, подходящи за обучаване на малките плувци.

  Зам.-кметът Ерол Мехмед подчерта, че община Момчилград е амбицирана инициативата “Плувно лято“ да се провежда ежегодно, с цел подобряване здравето и физическата дееспособност на децата. 

  „Преди 2 месеца обещахме на родителите лятото да се превърне в празник за децата им. Искрено се надявам, че участниците са останали доволни от плувните занимания. Приятно сме изненадани от големия интерес към инициативата ни“, каза още Мехмед.

  Всеки участник получи хавлия, изработена за "Плувно лято 2014" и лакомства, осигурени от община Момчилград.

 • Момчилград благоустроява двора на болницата и изгражда нови площадки в три забавачки

  С нови съоръжения за игра и площадки ще се сдобият три детски заведения в Момчилград и в селата Равен и Нановица. Средствата са осигурени по националната кампания на Министерството на околната среда и водите „За чиста околна среда 2014“. Проектните предложения са изготвени от Община Момчилград и детските градини.

  В село Равен са си поставили за цел почистване, озеленяване и облагородяване на местната градина. От ръководството й смятат, че проектът ще допринесе за изграждане на екологична култура и опазване на околната среда.  Детски кът, почистване, озеленяване и облагородяване на двора на в ЦДГ „Пролет“ е целта в Нановица. От ЦДГ "Щастливо детство" в Момчилград очакват реализацията на проекта да допринесе за приобщаване на децата към идеята за почистване и опазване на природата и затвърждаване на знанията им за разделното събиране на отпадъците.

  По кампанията на МОСВ ще бъде благоустроен дворът на общинската МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“, като там ще бъде изграден специален кът за отдих на открито с беседка. Предвидено е още затревяване и засаждане на дръвчета, храсти и рози. Стойността на проекта е 8 364 лв.

  Резултатът, който преследва кампанията „За чиста околна среда 2014 “ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Идеята е да се повиши екологичното самосъзнание, да се формират позитивна нагласа към природата и да се затвърди желанието за опазване на околната среда.

  Припомняме, че със собствени приходи Община Момчилград изгражда още девет детски площадки в селата Чуково, Постник, Птичар, Загорско, Лале, Синделци, Джелепско, Чайка и Неофит Бозвелиево.

 • Заповядайте на закриването на "Плувно лято"

  Плувното лято за учениците от първи до седми клас ще бъде официално закрито в петък. На тържеството, което ще стартира от 11.00 часа, са поканени и родителите на децата. Всички успешно завършили курсовете по плуване ще получат индивидуални подаръци.

  Плувните занимания са по идея на община Момчилград. Съорганизатори на проявата са още Центъра за обществена подкрепа и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/МКБППМН/. Целта е още от детска възраст подрастващите да получат умения по плуване, които биха им помогнали в различни екстремни ситуации. 

  В "Плувно лято 2014" участие взеха близо 100 деца, живеещи на територията на община Момчилград. 

 • Ученици от Източните Родопи ще бъдат обучени да разпознават световно застрашени сухоземни костенурки

  Ученици от училища на територията на Източни Родопи ще бъдат обучени да разпознават двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в страната ни. Това ще стане още при старта на новата учебна година, когато в училищата ще започнат серии от презентации, чрез които момичетата и момчетата освен, че ще се научат лесно да различават шипоопашатата от шипобедрената сухоземна костенурка, но и ще получат ценни познания за  начин им на живот, биология, екология и преди всичко ще бъдат запознати със заплахите, застрашаващи изчезването на двата вида от нашата природа.

  Това ще се случи в рамките на проект „Спешни мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки и ключови за тях места в Източни Родопи”, финансиран от програмата Мтел Еко Гранд и изпълняван от природозащитно сдружение „Биосфера”.

  В помощ на експертите, които ще провеждат срещите с ученици, ще са новоиздадени плакати и стикери на двата вида сухоземни костенурки. Информационните материали ще бъдат разпространени на територията на Източни Родопи с цел да се повиши обществената подкрепа за опазване на сухоземните костенурки и намаляване на бракониерството, което е широко застъпено в тази част на страната.

  Събирането на шипобедрената и шипоопашата сухоземните костенурки от природата с цел отглеждането им като „домашни любимци” (в градини, паркови пространства и  дворовете на частни домове) или използването им за храна в някой райони на страната е една от основните заплахи за двата вида. Въпреки дългогодишната работа на специалисти от природозащитно сдружение „Биосфера” на територията на Източните Родопи с цел изучаване на сухоземните костенурки и приоритетно превенция срещу бракониерството, чрез работа с отговорните по контрола институции, все още ставаме свидетели на посегателства срещу шипобедрената и шипоопашатата сухоземни костенурки в региона. Това налага работата с подрастващите, която има за цел да повиши информираността и заинтересоваността на младите хора за опазването на костенурките.

  Основна заплаха за намаляването на числеността на двата вида сухоземни костенурки е унищожаването и влошаването на състоянието на местата им за хранене и размножаване. Към нея могат да бъдат добавени, като значими заплахи и изграждането на някои нови инфраструктурни съоръжения в местата на разпространение на костенурките, без те да бъдат съобразени с бавноподвижните влечуги. Сериозна заплаха са и горските пожари, както и автомобилния трафик. Почти всеки от нас е ставал свидетел на гледката от прегазена от автомобили костенурка по междуградските и селски пътища.

  В миналото двата вида сухоземните костенурки, които се срещат у нас – шипобедрена и шипоопашата са били широко разпространени. Днес обаче са застрашени от изчезване в световен мащаб и са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Двата вида са приоритетни за защита съгласно международното и национално законодателство. В българското законодателство сухоземните костенурки попадат под защитата на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева. В Наказателния кодекс на Република България наказанието за бракониерство е до 5 000 лв., лишаване от свобода до 5 години и заплащане на обезщетение за всеки унищожен екземпляр.

   

  Снимка: Георги Попгеоргиев

 • Партиите се споразумяха за СИК в Момчилград

  Политическите партии постигнаха споразумение на консултации в община Момчилград за съставите на Секционните избирателни секции /СИК/ за предстоящите на 5 октомври предсрочни парламентарни избори. Заседанието бе водено от зам.-кмета и секретаря на Общината, инж. Мехмед Фахри и Джейлан Сюлейман.

  На срещата участие взеха Димитър Кадиев – представител на ПП ”ГЕРБ”, Сашка Тръпкова – представител на „Коалиция за България”, Ергин Емин - представител на ПП ”ДПС”, Руслан Йорданов – представител на ПП ”Атака”, Дора Христова – представител на коалиция ”Реформаторски блок”.

  След продължително обсъждане и дебати те постигнаха съгласие за конкретното разпределение на представителите им в съставите на секционните комисии – председатели, зам.-председатели, секретари и членове. Разпределението е съгласно решение на ЦИК и Методиката по него.

  Общият брой на членовете на СИК е 417 души, като ръководствата наброяват 159 представители на политическите партии.

  Със заповед на кмета в община Момчилград са образувани 53 основни избирателни секции, от които 11 в общинския център и 42 в останалите населени места. 

 • Приключва рехабилитацията на 24 километра oбщински пътища

  Над 24 км пътища от общинската пътна мрежа на община Момчилград ще бъдат рехабилитирани по Програмата за развитие на селските райони до края на септември.

  Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“ бе подписан през 2012 година с държавен фонд „Земеделие“. Стойността му е в размер на 5 855 564,00 лева.

  Пътните отсечки с. Загорско – с. Садовица(2,780 км) и с. Седлари – с. Градинка(1,255 км) се асфалтират за първи път, откакто съществуват четирите населени места. За местните жители реализирането на проекта е от особено значение и заради откриването на новия път към граничния пункт с Гърция - „Маказа“, който осигурява директна връзка към селата им. Цялостната реконструкция на двете отсечки приключи преди седмица. Старият път е стабилизиран с трошенокаменна настилка и асфалтиран с двупластово покритие. Почистени са канавките и водостоците. 

  В момента изпълнителите на проекта извършват подготовка за асфалтирането на двете основни общински пътища – с. Звездел – с. Неофит Бозвелиево – с. Нановица и с. Равен – с. Биволяне с обща дължина над 20 км.

  Отсечката с. Звездел – с. Нановица (11,980 км) е с най-голяма дължина в местната пътна мрежа и осигурява директна връзка със съседната община Крумовград. Реконструкцията й ще улесни превоза на хора и транспорта на стоки за общо пет кметства – Звездел, Нановица, Неофит Бозвелиево, Лале, Кос, Джелепско.

  Реконструкцията на пътя Равен – Биволяне с дължина 8, 37720 км пък ще подобри не само безопасността на движение и удобство при пътуване, но ще подпомогне развитието на туризма, което е един от водещите приоритети на община Момчилград. По този начин жителите на околните села и посетителите на тракийските светилища край с. Татул и Харман кая край Биволяне, както и за религиозния комплекс Елмалъ баба теке и резервата „Боровец“, ще ползват по-добра инфраструктура.

  „Още през 2011 г. определихме благоустрояването на селищата като ключът, който ще отвори зазиданата врата пред посетителите на региона. Очакванията на хората са жизнено необходими като осигуряване на питейна вода, асфалтиране на пътища и изграждане на улично осветление, ремонтиране на детски градини и училища за децата им. За нас е истинско предизвикателство да изпълним ангажиментите и обещанията си пред жителите на община Момчилград“, заяви кметът Акиф Акиф.

 • Водата в Момчилград и населените места годна за пиене

  "В и К" ООД  КЪРДЖАЛИ
  СЪОБЩАВА
   
  Водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е годна за пиене, готвене и битови нужди от 25.08.2014 г.
  На основание писмо на РЗИ с Изх. № 1676 / 25.08.2014 г. обявявам водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона  за годна за пиене, готвене и битови нужди, считано от 25.08.2014 г.
  Резултатите от двукратни последователни изследвания по химични и микробиологични показатели, извършени от РЗИ – Кърджали,  съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
  Управител:
  / инж. К. Василева /
 • Общински коли извозват умрели животни до сборния пункт в Момчилград

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф посети най-засегнатите села, в които има регистрирани случаи на болестта „син език“ по животните. Стопаните изразиха своите опасения от нови зарази, тъй като мъртвите животни се държат с дни в оборите до пристигането на кола на екарисаж.

  По разпореждане на Акиф Акиф е осигурен безплатен транспорт за събирането и извозването на умрели от „син език“ животни на територията на общината до сборния пункт в Момчилград. Оттам труповете се предават на екарисажна кола, която пристига три пъти седмично – понеделник, сряда и петък.

  Градоначалникът увери, че кметовете на засегнатите села ще окажат максимално съдействие на стопаните и ветеринарните лекари при прилагане на мерки за ограничаване на болестта.

  Засега единствените мерки срещу болестта са принудително умъртвяване на доказано болните животни и дезинфекцията на фермите и оборите. Апелът на местната епизоотична комисия към стопаните на заразените животни е незабавно да се обърнат към ветеринарни специалисти. Огнища на болестта „син език“ са регистрирани почти във всички населени места на община Момчилград.

 • Пръскаме за трети път срещу комари

  Община Момчилград започва обработка на зелените площи, градини междублокови пространства с препарата "Бовлад" срещу комари. Това е третото пръскане против насекомите за това лято. Дейностите ще се извършват след 21.30 часа до полунощ.

   

  "На 27 август /сряда/ 2014 г., фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари с препарата „Биотек” на територията на гр. Момчилград от 21:30 часа до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си.
  Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.
  Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането."

  Община Момчилград

 • "Ларго Уинч 2: Заговорът Бирма" на лятно кино в петък

  Лятното кино в градския парк очаква отново своите зрители на 22 август/петък/ в 21.00 часа с прожекция на френския игрален филм „Ларго Уинч 2: Заговорът Бирма". Прожекцията на филма е с вход свободен, а традиционната инициатива е дело на Община Момчилград. 

  Намерението на общинската администрация е лятното кино в града да се превърне в ключово място за общоградски събития и прояви за обогатяване на културния живот на Момчилград.

   

  ЛАРГО УИНЧ 2: ЗАГОВОРЪТ БИРМА

  Жанр: Приключенски
  Франция / 2010 / 100 минути
  Сценарист: Филип Франк, Жюлиен Рапно, Жером Сал
  Режисьор: Жаром Сал
  В ролите: Шарън Стоун, Мики Манойлович, Вероника Росати, Томер Сисли, Анатоли Таубман

 • Пречиствателната станция на Момчилград завършва предсрочно/галерия/

  Пречиствателната станция за отпадъчни води на Момчилград премина успешно 72-часовите проби и вече може да бъде въведена в експлоатация. Това означава, че съоръжението ще започне работа предсрочно.  Модерното съоръжение е част от най-мащабният проект на община Момчилград за „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/“. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

  Пречиствателната станция се намира в землището на село Сушево/на 2 км от главния път между Момчилград и Кърджали/ и се вписва отлично в околната среда. За достъпа на превозни средства до него е изграден нов път. На прилежащия му терен вече са засети различни видове дръвчета.

  До изграждането на пречиствателната станция отпадните води на момчилградчани се заустваха директно в река Върбица, като по този начин я замърсяваха. Заустването им всяваше реална опасност и за всички други населени места в околността поради факта, че реката се влива в яз. Студен кладенец.

  Сега пречистените води могат да бъдат използвани за изкуствено напояване на обработваеми площи. Това чувствително ще намали използването на питейните води за напояване, което в унисон с европейските изисквания.

  „Мога да заявя, че над 80% от Водния цикъл вече е изграден. Усилената работа по строително-монтажни дейности ни амбицират, че проектът ще бъде завършен предсрочно, въпреки проблемите по Оперативна програма „Околна среда”. Реализирането на този проект е пример и доказателство за смисъла в инвестирането в екологичната инфраструктура. Новата водоснабдителна и канализационна мрежа ще реши проблемите на общината за 50 години напред“, увери кметът на Община Момчилград Акиф Акиф.

  След изграждането на Водния цикъл на Момчилград загубите на вода от водопроводната мрежа се очаква да намалеят с около 63% по данни на експлоатационното предприятие „В и К” ООД – Кърджали. Старата вътрешна водопроводна мрежа бе изградена през 50-те години на миналия век. 

 • Община Момчилград оптимизира административната си структура по проект

  С проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ Община Момчилград оптимизира структурата и подобри ефективността на своите служители. Проектът „Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Момчилград” бе спечелен по приоритетна ос „Добро управление”, приоритет „Ефективна структура на държавната администрация” на стойност 82 798,69 лв.

  След изпълнението на проекта се очаква да се подобрят работните процеси в общината и да се повиши ефективността на работата в общинската администрация. За нейното постигане бяха поставени и три специфични цели - оптимизиране на организационната структура и подобряване качеството на работа на общинската администрация, както и създаване на механизми за по-ефективно управление.

  В хода на изпълнение на проекта се извърши функционален анализ с препоръки и план за организационното структуриране, подобряване на ефективността и подобряване на ефикасността и икономичността.

  За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията бяха изготвени мерки за оптимизация и сборник с вътрешни правила за работата на администрацията. 

 • Стартира процедура по отчуждаване на имоти, намиращи се в землище Момчилград

  На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, община Момчилград съобщава на заинтересованите лица, че открива процедура по отчуждаване на имоти, намиращи се в землище Момчилград във връзка с реализацията на обект „Довеждащ път към градска пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Момчилград” . Основанието за отчуждаване  е чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-ПП , одобрен с Решение № 78 от протокол №6 от 28.05.2014 г. на Общински съвет Момчилград, както следва:

            

  № по ред

  Местонахождение -  землище

  Имот №

  Отчуждаваща се част – площ /дка/

  Собственик

  Дължимо обезщетение в лв.

  1.

  Момчилград

  Част от ПИ 009020 целият с площ 3.279 дка

  0.014

  Халил Ахмед Юмер

  12.00

  2.

  Момчилград

  Част от ПИ 009023 целият с площ 4.499 дка

  0.339

  Насл. на Мехмед Моллаюсуф Юсуфов

  300.00

  3.

  Момчилград

  Част от ПИ 009025 целият с площ 3.279 дка

  0.019

  Насл. на Мустафа Реджебов Исмаилов

  17.00

  АКИФ МЕХМЕД АКИФ

  Кмет на община Момчилград

 • Как протича ремонтът на стадион „Родопи“(галерия)

  Стадион „Родопи“ в Момчилград се превърна в строителна площадка. Мащабният ремонт се прави с помощта на общината и се финансира по Програмата за развитие на селските райони. В проекта са заложени още основен ремонт на спортна зала „Родопи”, изграждане на спортна площадка към спортна зала „Родопи” и на още шест спортни площадки в общинския център и в селата Равен, Звездел, Нановица и Прогрес. 

  Спортното съоръжение ще бъде единствено по рода си в областта с модерна дренажна и автоматизирана поливна система. Вече са съборени са полуразрушените бариери и прегради около стадиона, за да се придаде по-европейски вид. Предстои да бъде изградена нова ограда и лекоатлетическа писта с нова настилка.

  По проекта са планирани още ремонт и покриване на трибуните на стадиона, обновяване на съблекалните и административната сграда. Предвидено е монтиране на съоръжения за фитнес на открито.

  За по-качествено изпълнение ремонтът на стадиона се следи ежедневно от кмета Акиф Акиф и отговорните служители.  

 • Одобрен е проект за изменение на ПУП за регулация и застрояване на квартали

  На основание  чл. 129 ал. 5  от ЗУТ, общинска  администрация Момчилград съобщава, че в държавен вестник брой 68 от 15.08.2014 г. е обнародвано решение № 119 от 01.08.2014г. на Общинският съвет Момчилград с което се одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на квартали:: 38, 92, 61, 103, 59 и 94 предвидени –„ За жилищно строителство, трафопост, супермаркет, детско заведение, спортни площадки и озеленяване” в отреждане на нови квартали: 116, 117, 118, 119, 120, 121, и 122 ” За нискоетажно жилищно застрояване” – Жм, кв.123 – „ За пазар и паркинг” , кв.103 – „ За обществено обслужване” – Оз и УПИ ХХХ „ За озеленяване, спорт, рекреация и обществено обслужване” и съответната специализирана устройствена схема на техническата инфраструктура по част ВиК, така както е отразено в графичната част на проекта и схемата.

           Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник”

 • Общинската болница вече с денонощни консултации и изследвания

  МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ вече предлага денонощни консултации и изследвания на здравноосигурени и неосигурени лица. Здравната услуга ще се извършва от лекари специалисти и медицински сестри.

  Припомняме, че от месец насам в момчилградската болница функционира отделение за долекуване и продължително лечение. Пациенти, чието състояние не е стабилно, но са с изчерпани клинични пътеки, вече имат възможност да продължат лечението си. Грижи за подобряване на здравето им полага квалифициран екип от медицински персонал и болногледач. При необходимост на разположение са психолог и рехабилитатор.

  Отделението се намира на втория етаж на здравното заведение и разполага с пет болнични легла. В него могат да постъпват пациенти, изписани от лечебни заведения от област Кърджали и страната срещу заплащане на минимална такса.

 • ВиК-Кърджали: 5 села в Момчилградско остават без вода на 19 август заради авария

  На 19.08.2014 г. /вторник/ в 8.00 часа ще бъде спряна водата от яз. „Боровица” за отстраняване на две аварии по магистралния водопровод.

  Уведомяваме абонатите, живеещи в:

  1. селата Балабаново, Груево, Сушево, Градинка и Седларе от община Момчилград, че ще бъде спряно водоподаването им от 8.00 часа до 22.00 часа на 19.08.2014 г. /вторник/;

  22.00 часа на 19.08.2014 г. /вторник/ във водопроводната мрежа и на тези населени места няма да има вода.

  Молим жителите на тези селища да се запасят с необходимите им количества за този период.

  Извиняваме се на своите клиенти за причинените им неудобства.

  „ВиК”-Кърджали

 • Как да се справим с летните жеги

  Днес и утре са обявени екстремно високи температури на територията на цялата страна.
  Бъдете много внимателни и по възможност избягвайте рисковете.
  Ето и някои полезни препоръки:

  • Да се избягват обедните часове за извършване на дейности на открито, особено от страдащи от сърдечносъдови и мозъчни заболявания, както и от възрастни хора.
  • За предпазване от топлинни и слънчеви удари да се носят шапки,слънчеви очила, светли и леки дрехи.
  • Да се поемат достатъчно течности, с цел да се избегне обезводняване на организма.
  • Приемът на плодове и зеленчуци възстановява по-бързо изгубените от топлината течности, предпочитат се леки храни без мазнини.
  • Употребата на алкохол (концентрат) може да ускори настъпването на топлинен удар и да предизвика сърдечни проблеми
  • Да се избягват продължителното излагане на слънце и слънчеви бани, както напрегнати физически дейности на открит
  • Не повече от 10-12 градуса трябва да бъде разликата между температурата на климатизирано помещение и външната температура. Честата смяна на такива пространства – напр. влизане или излизане от кола, паркирана на открито (в която температурата може да достигне и над 40 градуса) и в охладено помещение трябва да става внимателно. При влизане в автомобила, трябва да се отворят прозорците и по възможност да се проветри. Аклиматизацията в студено помещение става за около минута-две. Резкият „преход“ от топло към студено и обратно при температурна разлика над 10 градуса, може да предизвика колапс, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
  • Първите признаци на слънчевия и топлинния удар са: зачервена, суха кожа, липсата на потене, липса на слюноотделяне, човек не може да преглъща. Възможно е да се появи световъртеж, промени в зрението, гадене, главоболие и повръщане.
  Много е важно пострадалият да се пренесе веднага на хладно място и да се уводни, да приема течности през устата по възможност и да се потърси квалифицирана помощ на тел. 112.

 • Подаръци от община Момчилград за 126 първолаци в първия учебен ден

  126 първокласници от Община Момчилград ще влязат за първи път в класните стаи на 15 септември. Най-малките ученици в училищата тази година са с 5 по-малко от предходната. 1360 ученици се очаква да тръгнат на училище тази есен. Разпределени са в 85 паралелки. Кметът Акиф Акиф ще спази традицията си и ще подари на първокласниците комплект с необходими ученически пособия.

  По предложение на местния парламент до Министерството на образованието и науката средищните училища в общината се запазват за предстоящата учебна година. Те са общо шест – СОУ "Н. Й. Вапцаров" и ОУ „Петър Берон" в общинския център, както и ОУ „Н. Й. Вапцаров" в с. Звездел, ОУ „Васил Левски" в с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Нановица и ОУ „Н. Й. Вапцаров" в с. Груево. За учениците от 1 до 7 клас са осигурени учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване.

  Няма да има проблеми с първия учебен ден в нито едно школо. Добрата новина е, че маломерните паралелки в училищата ще бъдат допълнително финансирани от община Момчилград, съобщи зам.-кметът Ерол Мехмед.

  Общо 490 деца са обхванати в детските градини на Общината. Капацитетът им е напълно достатъчен да поеме всички деца. Тригодишните, които за първи път ще прекрачат забавачката, са 65 деца. Учебните помагала за децата от подготвителните групи вече са разпределени по детските градини, заяви началникът на отдел „Хуманитарни дейности” Мюзейда Пашаллъ.

  Най-предпочитани от родителите остават градините в града  - ЦДГ "Здравец", ЦДГ "Зорница" и ЦДГ "Щастливо детство", където живеят или са работните им места.

  В детските градини са извършени освежителни ремонтни дейности. През 2012 г. учебните заведения  СОУ „Н.Вапцаров”, ОУ „Петър Берон” и ПГТХВП „Св. Св. Кирил и Методий” бяха напълно санирани по проект „Подкрепа за енергийна ефективност”, реализиран от община Момчилград.

 • Паника в Момчилградско заради „син език“

  42 са досега умрелите животни на територията на община Момчилград, заразени с болестта "син език". Тревожното е, че поради влажното време заразата сред животните се разпространява много бързо и броят им продължава да се увеличава с всеки изминал ден. Огнища на болестта са регистрирани почти във всички населени места на община Момчилград.

  Местните животновъди се опасяват от нови зарази, тъй като мъртвите животни се държат с дни в оборите до пристигането на кола на екарисаж. Най-близкият завод за преработка на животински трупове е във Варна, на 400 км от Момчилград.

  Засега единствените мерки срещу болестта са принудително умъртвяване на доказано болните животни и дезинфекцията на фермите и оборите.

  На свое заседание днес епизоотичната комисия към община Момчилград в присъствието на кметовете на засегнатите села взе решение труповете на умрелите животни да се съхраняват в закрити помещения до предаването им на екарисаж.

  От епизоотичната комисия ще предложат на Областния кризисен щаб честотата на извозване на труповете с екарисажна кола да се увеличи от два на три пъти седмично – понеделник, сряда и петък.

  Апелът им към стопаните на заразените животни е незабавно да се обърнат към ветеринарни специалисти. 

 • Къде ще се работи по Водния цикъл тази седмица

  Ремонтните дейности по изграждането на Водния цикъл в Момчилград навлизат във финална фаза. Тази седмица изпълнителите на проекта подменят водопровода на ул. „Капитан Петко Войвода“ в района на Старата джамия. Усилено строителство кипи и на ул. „Гюмюрджинска“, където се полага нова канализация от кръговото кръстовище/посока Крумовград/ към Районния съд. По мащабния проект днес се изпълнява подготовка за асфалтиране на ул. „Тракия“ след цялостна подмяна на водопроводната и канализационната мрежа.

  От тази седмица се въвежда организация на движението заради изграждане на канализационен клон на разклона за кв. „Мамулица“ във входа на града. 

  Въпреки ремонта участъците няма да бъдат затворени за движение на превозни средства. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да останат спокойни и търпеливи.

  В изпълнение на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" до края на седмицата ще приключи цялостното асфалтиране на ул. „Маказа“ от кръговото кръстовище до района на Автогарата.

  Както е известно, община Момчилград е с одобрен проект за рехабилитация на улици, разкопани заради Водния цикъл. Ръководството на общинска администрация предприе този ход, тъй като за общините, изпълняващи проекти за Воден цикъл, от оперативна програма „Околна среда" са предвидени средства единствено за частично възстановяване на уличната и тротоарната настилка, където е прекарана канализация.

  До момента по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ с чисто нов асфалт са покрити улиците „Шипка“, „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“, „Войнишка“, „Йордан Йовков“, „26 декември“, „9 септември“, както и части от улиците „Гюмюрджинска“ и „Васил Левски“.

 • Благотворителен концерт обедини болниците в Момчилград, Ардино и Крумовград

  Благотворителният концерт под наслов „Една кауза – стабилна болница“ в подкрепа на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ обедини общинските лечебни заведения в региона. Концертът бе иницииран от Сдружението на момчилградчаните в гр. Бурса със съдействието на община Момчилград и бе за подобряване на условията в отделенията на местната болница. По идея на организаторите с част от събраните средства са осигурени хранителни продукти като дарения за общинските болници в Ардино и Крумовград – МБАЛ „Ардино“ и МБАЛ „Живот +“. С останалата сума пък ще бъдат покрити предвидени разходи по вътрешния ремонт на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“.

  Както е известно, благотворителният концерт се проведе в Дома на Културата в Кърджали с участието на дамите от Музикалния хор към община Нилюфер, гр. Бурса и събра много доброволци от Момчилград и областта.

  „Изключително сме щастливи от подадената ръка на стотици доброволци, закупили билети за благотворителния концерт в подкрепа на местната болница. Споделянето на радостта и мъката е вековна традиция по нашите родни места, затова решихме да помогнем също на болниците в Ардино и Крумовград. Съвместни инициативи за благотворителност с изселници от региона следваме и в Бурса“, заяви Хасан Йозтюрк, Председател на Сдружението на момчилградчаните.

  „Особено радващо е, че на благотворителните ни кампании откликват не само нашите съграждани и земляци по цял свят, но и доброволци от всички общини в областта. Бих искал да изкажа своите благодарности за всяка подадена ръка, което е истински пример за взаимопомощ и сътрудничество“, сподели кметът Акиф Акиф.

  От състоялата се на 1 август благотворителна вечеря по съвместна инициатива на община Момчилград и Сдружението на момчилградчаните са преведени 5 000 лева по дарителската сметка на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“.

  Още 5 000 евро са постъпили в касата на здравното заведение от продължаващата благотворителна кампания в Бурса. С дарената сума ще бъдат обновени част от болничните стаи.  

  Дарителска банкова сметка:

  МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

  Банка ДСК ЕАД

  гр.Момчилград

  BIC:  STSABGSF

  IBAN: BG61STSA93000020716931

 • Възстановяване на данъци за хората, работили в чужбина

  Планирате ли да работите в чужбина? Или пък може би вече сте работили това лято? В този случай, не забравяйте да проверите дали не сте платили прекалено много данък доход.

  Повечето от хората, които отиват за първи път да работят в чуужбина плащат високи данъци, тъй като техните работодатели не знаят каква данъчна ставка да използват. Заслужава си да кандидатствате за възстановяване на данъци, защото средната сума, която може да получите е 1210лв.

  Как да кандидатсвате за възстановяване на данъци от чужбина?

  Докато все още работите в чужбина, внимавайте да не изсхвърляте документите, показващи вашите възнаграждения, получени от работодателя. Точно толкова важно е да имате и останалите необходими документи, за да получите възстановяване на данъци, което варира в зависимост от държавата.

  Със съответните документи или знаейки поне приблизителната стойности на доходите и приспаднатите данъци, Вие винаги може да научите какво възстановяване ще получи даденото лице, използвайки безплатно калкулаторът по възстановяване на данъци.

  Трябва да знаете, че се възстановяват само надплатени данъци.

  Ако изчислението докаже, че данъкът е надплатен, можете да се обърнете към съответната чужда данъчна служба с искане за възстановяване или да използвате специализирана агенция, за да избегнете проблеми.

  Процедурата по възстановяването може да отнеме от 45 до 120 дена след предаването на всички необходими документи и информация, но за възстановяването могат да бъдат искани данъцчните Ви декларации от последните 3-6 години.

  Ако получите възстановявне на данъци от чужбина вкъщи не е нужно да плащате нищо. Това се дължи на подписаното двустранното споразумение на България с държавите за избягване на двойно данъчно облагане. Дори и след данъчната декларация от чужбина, трябва да платите в България. По този начин, българските граждани, които работят и плащат данъци, в самата страна няма да се облагат с данък.

  За повече информация относно процедурите по възстановяване в различните държави и безплатна помощ, може да намерите тук: http://www.rttax.com/bg

  Не оставяйте Вашите трудно спечелени пари в чуждестранните хазни!

 • Момчилград помага на бедстващите в Мизия, Бяла Слатина и Борован

  Доброволци от Момчилград започнаха благотворителна кампания в помощ на пострадалите в община Борован и градовете Мизия и Бяла Слатина. Даренията се събират на първия етаж  в бившата данъчна служба в града. Идеята за събиране на дарения и помощи за пострадалите се ражда във Фейсбук групата "Заедно за един по-красив Момчилград". Инициатор за създаване на граждански дарителски пункт в Момчилград е Гюлшен Ахмедова, директор на местната дирекция "Бюро по труда". Тя вече се е свързала с представителите на БЧК във Враца, които са изразили необходимост от минерална вода, пакетирана и консервирана храна, хигиенни и дезинфектиращи препарати, памперси за деца. Срокът за събиране на даренията за пострадалите е до 8 август /петък/.

  "Моля всеки, който има възможност, да помогне. Нека протегнем ръка. Не се иска много, само едно голямо сърце и любов към ближния. Искам да благодаря на кмета Акиф Акиф, който се включи в кампанията от свое име и от името на община Момчилград, както и на всички доброволци, отзовали се на призивите ни", сподели Гюлшен Ахмедова.

 • ВиК-Кърджали: Водата в Момчилград и още в три села не е годна за пиене

  Водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона продължава да бъде негодна за пиене и готвене.
  На изход от пречиствателната станция за питейна вода „Енчец" няма отклонения от показателите на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. „В и К" ООД Кърджали все още не може да да гарантира трайни резултати, поради променливите стойности на показателя мътност на входната вода от яз. „Боровица".
  Дружеството вече извършва измервания и наблюдение на пунктове от водопроводната мрежа на населените места. След изчистване на водопроводната мрежа и постигане на трайни резултати без отклонения на показателите на питейната вода в нея в продължение на минимум три дни дружеството ще уведоми РЗИ за извършване на замервания и издаване на разрешение за ползването и за пиене и готвене.
  Молим гражданите да проявят разбиране с оглед на създалата се извънредна ситуация и предупреждаваме, че питейната вода до второ съобщение може да се използва само за битови нужди – миене, къпане, пране и други, но не и за пиене и готвене.
  Всички отговорни длъжностни лица на дружеството са мобилизирани, организирани и инструктирани за изпълнение на задачите в създалата се извънредна обстановка.
  Извиняваме се на своите клиенти за причинените им неудобства и благодарим за разбирането им.
  Управител:
  /инж. К. Василева/
 • Стотици празнуваха Петата международна среща на момчилградчани под проливен дъжд

  Петата международна среща на момчилградчани събра стотици гости и жители на общината на 2 август вечерта. За празника на града пристигнаха момчилградчани от различни краища на страната, както и от Холандия, Белгия, Турция, САЩ, Германия. Големият празник беше организиран от Община Момчилград. Той се състои за пета поредна година под надслов „Момчилград винаги в сърцето ми“.

  Гости на празника бяха Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Лютви Местан, евродепутатът Неджми Али, зам.-министърът на инвестиционното проектиране Джейхан Ибрямов, народният представител Ердинч Хайрула, зам.-областният управител Муса Юсуф, зам.-кметът на Голяма община Бурса Абдуллах Карадаъ, кметовете на общините Кърджали и Джебел, инж. Хасан Азис и Бахри Юмер, Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед, изпълнителният директор на сдружение "Толерантност" Айхан Етем, председателят на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Хасан Йозтюрк, представители на изселнически организации и на побратимените общини.
  Международната среща започна с изпълненията на самодеен танцов състав при НЧ "Родопски фар", гр. Кърджали. На сцената пяха още дамите от Музикалния хор към община Нилюфер, гр. Бурса. 

  Поради дъждовното време концертът на попфолк изпълнителката Джена се проведе в залата на читалище "Нов живот" в присъствието на рекорден брой жители и гости на града. 

 • Европейски вицешампион спечели коча на борбите в Момчилград

  Европейският вицешампион по свободна борба Димитър Кумчев пребори всички пехливани и спечели голямата награда - 60-килограмов коч на традиционния турнир по борба по случай Петата международна среща на момчилградчани. Във финалната схватка той победи с туш Иван Деливерски, който също е част от националния ни тим по борба. На трето и четвърто място завършиха, съответно Мирослав Гешев и Асен Табаков. 

  Димитър Кумчев получи своята награда от кмета на община Момчилград Акиф Акиф. "Благодаря на всички участници за добрата атмосфера и оспорваните двубои на тепиха в градския парк. Следващата година се надявам турнира да обхване още повече състезатели. От наша страна със сигурност ще има нови изненади", обеща градоначалникът. 

  Подгласниците на шампиона бяха наградени от народния представител Ердинч Хайрула и зам.-кмета на Голяма община Бурса Абдуллах Карадаъ.

  Тази година в пехливанските борби в Момчилград участваха близо 100 състезатели в седем категории и представители от школите по борба в Стремци, Джебел, Кърджали, Хасково, Пловдив, Асеновград и Казанлък.

  С най-много призови места се отличи отборът на СК "Крепост"/Стремци/. Домакините от "Родопи" пък грабнаха шампионските отличия в две категории. 

 • „Една кауза – стабилни болница” събра много доброволци на концерт в Кърджали

  Благотворителен концерт в подкрепа на Многопрофилната болница „Д-р Сергей Ростовцев” събра много доброволци от Момчилград и областта  в Кърджали. Събитието се проведе в Дома на Културата със специалното участие на Дамски хор към община Нилюфер, гр. Бурса, Р Турция. Гости на двучасовата програма бяха зам.-областният управител Муса Юсуф, народните представители Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, кметовете на общините Момчилград и Кърджали, Акиф Акиф и инж. Хасан Азис, Председателят на Общинския съвет в Момчилград инж. Сунай Хасан, зам.-кметовете на Кърджали Мухаррем Мухаррем и Юсеин Ахмед, Председателят на Сдружението на момчилградчаните Хасан Йозтюрк. Концертът протече под мотото „Една кауза – стабилна болница”, а събраните средства бяха дарени на здравното заведение в Момчилград.

  „Няма как да скрия радостта си от присъствието ви. Искрено Ви благодаря от името на общинска администрация-Момчилград и лично от мое име за огромния кураж, който ни давате. Заслугата за новия облик на болницата ни е на всички Вас, доброжелатели от страната и чужбина, които се включихте в тези благотворителни кампании”, заяви в словото си кметът Акиф Акиф.

  „Бих искал да изразя своите благодарности към побратимената ни Голяма община Бурса и лично на кмета Реджеп Алтепе, както и към Сдружението на момчилградчаните, начело с председателя му Хасан Йозтюрк и цялото ръководство. Няма как да пропусна и голямата заслуга на Дамския хор към Община Нилюфер за съпричастността им към нашата кауза”, каза още той.

  Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис посочи, че всяка подобна инициатива с благотворителен характер трябва да се насърчава и пожела успех на организаторите.

  След изпълненията на гостите ръководителят на Дамския хор д-р Айсел Гюрел получи от Акиф Акиф Акиф  почетен плакет и картина от минерали, нарисувана от Петър Запрянов.

  „Момчилград и Кърджали са прекрасни градове с красива и чиста природа. Надявам се, че ще имаме възможност да се съберем отново с нови инициативи. Нашите концерти са предимно с благотворителна цел за хора с най-различни болести. Ще чакаме хубави новини от региона ви, в което не се съмнявам”, пожела д-р Айсел Гюрел. 

 • Уникална изложба с архивни снимки от Момчилград

  Изложба „Старият Момчилград“ е открита в градския парк на родопския град. Тя е организирана от Община Момчилград за предстоящата Пета международна среща на момчилградчани. Представени са уникални стари снимки, разказващи за развитието на Момчилград през различните периоди на миналия век. Сред редките фотоси е и оригинална портретна снимка на Д-р Сергей Ростовцев, чието име носи местната болница. Всяка снимка е къс разказ за отделна личност или за определено събитие от живота на момчилградчани.

  До края на годината предстои фотосите в изложбата да бъдат пресъздадени в едноименен юбилеен албум за града и за хората.

  „Можете да изпращате стари снимки на Момчилград и селата намиращи се на територията на общината, за да достигнат до повече хора, на e-mail: [email protected]“, съобщават от общинска администрация. 

 • Монтират нови указателни табели в Момчилград

  34 туристически указателни табели ще напътстват туристи и гости на Момчилград към местните културно-исторически и природни забележителности, съобщиха от общинска администрация. Новите пътепоказатели са финансирани изцяло от община Момчилград за улеснение на посетителите. В тях са включени общо 20 туристически обекта.

  До седмици пък ще започне монтирането на информационни билбордове на възлови места в центъра на Момчилград, както и на входа на светилището на Орфей при село Татул. Двустранна карта ще изобразява географското разположение на общината и ще описва подробно туристически обекти, културно-исторически и природни забележителности.

  Посетителите на местността „Дамбалъ” и религиозния комплекс „Елмалъ баба текке” край село Биволяне ще се запознаят с историята им чрез информационни табели. Такива ще бъдат поставени и пред всички хотели в общината.  

  С нови указателни знаци ще се улесни 3-километровия туристически маршрут към Дамбалъ и Харман кая, намиращо се в района на село Долна Чобанка.

 • Рехабилитация на Път ІІ – 59 „Момчилград- Крумовград”

  О  Б  Я  В  А

  от

  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

   АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

   

  На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./,

  У В Е Д О М Я В А М Е

  заинтересованото население на гр. Момчилград, с. Соколино, с. Пиявец и с. Карамфил, Община Момчилград, че имаме намерение да осъществи инвестиционно предложение:

  Рехабилитация на Път ІІ – 59 „Момчилград- Крумовград” – от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+731.83

  Подробна информация за инвестиционното предложение можете да намерите в Община Момилград, отдел „Устройство на територията и контрол”.

  Възражение по инвестиционното предложение и предложения се приемат в 14-дневен срок в Община Момчилград или на адрес:

          - РИОСВ – г. ХАСКОВО, ул. Добруджа № 14, ет. 5 и тел. 038/60 16 14 – инж. Тонка Атанасова

   

  За повече подробности натиснете тук: 

   

 • Продължават дейностите по водния цикъл

  С пълна сила продължават строително-монтажните работи за изпълнението на проекта за водния цикъл на Момчилград. Работата на изпълнителите от консорциума ДЗЗД „ЮГ” се следи стриктно от страна на ръководството на община Момчилград и лично от кмета Акиф Акиф. Днес той посети строителната площадка на улица "Орфей", откъдето стартираха изкопните дейности и се полагат водопроводни и канализационни тръби. В момента там е въведена временна организация и безопасност на движението заради прокопаването на улиците. Строителството в този район, който обхваща още улиците „Булаир”  и „Сан Стефано”, трябва да бъде завършено до 15 септември.

  На провелата се работна среща днес, преминала в присъствието на ръководството на местната власт, изпълнителите от ДЗЗД "ЮГ", строителния надзор и проектантите, бе съгласувана актуализирана работна програма във връзка със строително-монтажните работи на проекта за модернизация на ВиК мрежата. Тя ще бъде публикувана в сайта на община Момчилград, за да са информирани гражданите с хода на строителните дейности. През следващите дни предстои констатиране на всички проблемни участъци по градската улична мрежа за възстановяването им.

  Община Момчилград се извинява за създаденото неудобство и благодари за разбирането!

  Повече подробности за проекта по Водния цикъл: 

  http://www.momchilgrad.bg/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BB

 • Стягат учебни и детски заведения по населени места за 15 септември

  Нова проверка на учебни и детски заведения по населени места предстои да бъде направена до дни, стана ясно на традиционната ежеседмична среща на ръководството на община Момчилград с кметове на населени места. Градоначалникът Акиф Акиф лично ще се запознае на място със състоянието на общински училища и забавачки преди откриването на новата учебна година.

  Както е известно, кметът вече инспектира училищата в общинския център и разпореди те да бъдат готови за посрещане на учениците в изцяло освежен вид. Очакванията му са седмица преди първия училищен звънец ремонтните дейности да бъдат пред приключване. 

  Посещенията на кмета ще обхванат училища и детски градини в селата Груево, Звездел, Нановица и Равен, както и школото в Звездел.

  Същевременно, директори и кметове ръководят съвместно ремонтните дейности, включително освежаване и почистване на дворове и алеи, укрепване на огради. Отстраняват се всички установени нередности по спортни площадки и съоръжения за игра на деца.     

  На провелата се среща кметовете на населени места получиха подробни противопожарни указания заради зачестилите през последните дни пожари в региона.

 • Възраждат борбата в Момчилград

  На път сме да възродим борбата в Момчилград след близо 30-годишно прекъсване. Идеята ни е да се създаде клуб, който да развива силна детско-юношеска школа и да бъде фактор в националните първенства. Това обяви кметът на община Момчилград Акиф Акиф.

  Намеренията ни са да възвърнем дългогодишните традиции на Момчилград в спорта. Не трябва да забравяме, че спортуването е от особено значение и за децата, за тяхното физическо, социално и морално израстване, изтъкна градоначалникът.

  Най-новият тим в родопския град ще бъде официално вписан в Националния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта след свикване на Общо събрание. Тогава ще бъдат избрани президент и Управителен съвет. Тази година клубът най-вероятно няма да може да участва в турнирите под егидата на Българската федерация по борба.

  Треньорските функции ще бъдат изпълнявани от многократния републикански шампион за младежи и бивш състезател на „Левски” Ерол Емин. Той ще търси местни таланти, изявили желание да тренират един от най-древните спортове. В заниманията ще се включват деца във възрастовата група от 10 до 12 години.  

  „Рано е да говорим за цели, но ще направим всичко по силите си, за да изградим конкурентоспособен клуб с добра школа. Надявам се да има наплив на желаещи деца за трениране на борба”, каза Ерол Емин. Специалистът изтъкна, че тренировъчните занимания ще се провеждат в спортна зала „Родопи”.

  Телефон за записване: 0889 99 33 85 – Исмет Ахмед, специалист „Спорт и младежки дейности” към община Момчилград.

 • „Механикът” закрива лятното кино

  Екшън с Джейсън Стейтъм в главната роля на „Механикът” ще закрие сезона на лятното кино в Момчилград. Прожекцията на филма ще се излъчи с вход свободен на 31 август от 21.00 часа в градския парк. Инициативата е на община Момчилград с цел да постави на внимание възможността за атрактивен начин да се гледа кино.

  „Механикът” е последният пети филм, който ще гледат момчилградчани на големия екран в градския парк през това лято. Досега бяха излъчени „Пътят на самурая”, „Непобедимите”, „Скалата” и българската продукция „Господин за един ден”, в памет на големия актьор Тодор Колев.

  В „Механикът” Артър Бишъп (Джейсън Стейтъм) е високо платен наемен убиец, работещ за правителството на САЩ. Светът, в който живее е лишен от всякакви норми и морал, всяко погрешно движение може да коства живота му.Когато разбира, че поръчителите му предават един от „своите”, Артър престъпва принципите си и прави немислимото – взима сина му за свой чирак и го научава на всичко което знае.  Сега двамата ще трябва да се изправят срещу най-големия си враг.

 • Кметът на Момчилград направи проверка на училища преди началото на учебната година

  Кметът на Момчилград Акиф Акиф и заместниците му Ерол Мехмед и инж. Мехмед Мехмед посетиха училищата в града броени седмици преди началото на новата учебна година. От местната власт направиха оглед на състоянието на дворовете, училищните сгради и класните стаи, за да се уверят, че са взети всички мерки за безопасност на учениците по време на лятната им ваканция. Изненадващата сутрешна обиколка на градоначалника започна с проверка в гимназията по машиностроене и лека промишленост „Васил Левски”.  По-късно се срещна с директорите на СОУ „Н. Й. Вапцаров”, ОУ „Петър Берон” и гимназията по туризъм „Св. Св. Кирил и Методий”.

  Забеляза се трескава подготовка в училищата за 15 септември. Бригади, сформирани от община Момчилград съдействаха за почистване на дворове на училища, освежаваха и боядисваха стаи. Градоначалникът изиска рязко ускоряване на темповете на работа до началото на предстоящата учебна година.

  Директорите го увериха, че училищата ще посрещнат учениците си изцяло освежени. До десетина дни предстои нова инспекция от страна на общинска администрация за състоянието им. Акиф Акиф заяви, че всички директори ще получават неговата подкрепа при изготвянето на проекти за стабилизиране на училищата.

  „Искаме да запазим стабилността на общинската образователна инфраструктура, за да можем да осигурим най-добрите условия за учениците в община Момчилград. Работата ни се крепи от строги правила и изисквания и мисля, че резултатите вече са налице. Надявам се, че директорите ще ускорят темповете на работа и училищата ще бъдат готови за първия учебен ден”, каза кметът Акиф Акиф.

  През следващите дни проверките на община Момчилград ще продължат в детски градини и училища в останалите населени места, като посещения са предвидени за следващата седмица. 

 • Пръскат срещу комари довечера

  На 26 август/понеделник/ 2013 г., фирма "Бовлад" ще извърши пръскане срещу комари с препарата "Биотек" на територията на гр. Момчилград от 22:00 до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си. 

  Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. 

  Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до полочин час след пръскането. 

  Община Момчилград

 • Участвайте в конкурса за фотографии от трансгранична област

  Момчилградчани, любители фотографи, участвайте във фотоконкурса „Популяризиране на красотата на трансгранична област и нейните хора”, призовават от общинска администрация. Крайният срок за участие е 4 септември, като най-добрите фотографии ще получат награда. Подбрани фотографии пък ще бъдат изложени в Кърджали от 20 до 23 септември.

  Фотографиите трябва да са свързани с темата на конкурса и да включват територии, хора, дейности или събития. Участниците могат да изпратят до четири снимки и да предоставят пълни данни за контакт.

  Фотографиите трябва да бъдат оригинални снимки във формат ДЖИПЕГ (JPG) с големина до 7MB. Допустим е единствено кропинг, като минимално затъмняване или изсветляване на части от изображението. Също така, снимките трябва да бъдат заснети в трансгранична област.

  Всички кандидатури трябва да се изпратят на адрес:

  Joint Technical Secretariat of ETCP “GREECE – BULGARIA 2007 – 2013” Balkan Center Building D, elev. 2, 3rd floor 10th km Thessaloniki – Thermi road 570 01, Thessaloniki, Greece

  Tel: +30 2310 024040

  E-mail: [email protected]

 • „Родопи” набира деца, желаещи да тренират тенис на маса

  Клубът по тенис на маса „Родопи” обявява набор на момчета и момичета до 10-годишна възраст, желаещи да тренират тенис на маса. Малките тенисти ще тренират под ръководството на треньора на националния отбор по тенис на маса за кадети Надежда Стоянова. 

  "Родопи" се слави с една от най-силните школи в България и ежегодно излъчва национални шампиони в различни възрастови групи. Отборът, който се подкрепя от община Момчилград, е редовен участник във финалите на държавните първенства. Има записани редица участия на международни турнири.  

  Желаещите да тренират тенис на маса, могат да се свържат с ръководството на клуба на тел: 0884 212221 или всеки делничен ден от 16:00 часа в спортната зала по тенис на маса.

 • Футболна ваканция за 34 деца в Момчилград

  Оспорвани футболни срещи между деца от 7 до 12 години се провеждат всеки делничен ден в Момчилград въпреки горещините през летните месеци. На градския стадион „Родопи” под треньорското ръководство на едноименния тим тренират 34 деца от различни възрастови групи. Футболните занимания се организират под егидата на община Момчилград и със съдействието на ФК „Родопи”. Подготовката на малчуганите ще продължи до началото на новата учебна година. Най-добрите от тях ще бъдат привлечени в местния футболен клуб.

  Целта на заниманията е да бъдат обхванати максимален брой ученици по време на лятната им ваканция. Очакванията на треньорското ръководство е децата да станат по-дисциплинирани, да развият своите физически качества и да се научат да играят в екип.

  Записването на деца в тазгодишното издание на „Футболна ваканция” става на стадион „Родопи” всеки делничен ден, от 09:00 до 11:00 часа.  

 • Кметът на Момчилград продължава да търси инвеститори за региона

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф ще се срещне с бизнесмени от различни общини в Турция, за да им представи възможностите за инвестиции в региона. След участието на община Момчилград на фестивала в побратимения град Байрамич градоначалникът продължи стартиралите от началото на мандата му срещи с инвеститори от южната ни съседка. Разговори се проведоха в Бурса, организирани със съдействието на Хасан Йозтюрк, председател на Сдружението на момчилградчаните в Турция. Акиф Акиф посети местна консервна фабрика, където се запозна с очакванията и намеренията на предприемачи от този бранш.

  Посещенията му ще продължат през следващите месеци, като община Момчилград е готова за компромиси при осигуряването на терени за инвестиция. Градоначалникът възнамерява да посети региони със сходен релеф и побратимени общини. Той ще поиска подкрепа и съдействие от държавни и неправителствени институции, както и от централната власт в Турция.

  „Икономическите отношения между България и Турция наистина имат много голям потенциал. Съседите ни бележат сериозен подем в икономиката благодарение на добри политики във всички отрасли, особено в земеделието и туризма. Регионът ни е открит за развиването на тези сектори. На срещите ни изтъкваме, че сме готови да правим компромиси, стига да бъдат разкрити работни места за жителите на община Момчилград и регионът отново да се съживи”, заяви кметът Акиф Акиф.

  Сред основните приоритети на община Момчилград за следващите години са откриване на фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и завод за преработка на меса, които биха насърчили овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството.

 • Делегация от Момчилград посети побратимената община Байрамич

  Делегация, водена от кмета на Момчилград Акиф Акиф, посети побратимената община Байрамич. Българската делегация беше поканена на Фестивала за култура и изкуства „Ида”, който се проведе за 20-та поредна година под патронажа на турската община. На нея участваха още гости от румънския град Кампия Турзи.

  Градоначалникът бе придружен от общински съветници, кметове на населени места и служители на общинска администрация. Визитата им продължи три дни, в които бяха включени официални срещи с кмета на община Байрамич Исмаил Тунджер, както и с общински съветници, представляващи различни партии в местния меджлис.

   „За нас гостуването ни в Байрамич е чест и гордост, защото ни се отдава възможност да се опознаем, да обменяме опит и да празнуваме заедно по време на празниците. Само в рамките на една година, откакто двете общини подписаха сътрудничество за побратимяване, ние вече даваме пример за добри практики не само в сферата на земеделието, но и за партньорство и приятелство на международно ниво. Участието ни на фестивала „Ида” е сериозна стъпка за взаимно съдействие при организиране на бъдещи инициативи в областта на културата и изкуствата. Убеден съм, че Момчилград и Байрамич ще продължат да работят за реализирането на общи проекти, които да допринесат за развитието на двата региона”, заяви градоначалникът Акиф Акиф в словото си по случай откриването на фестивала „Ида”.

  Ден по-късно кметът на Момчилград присъства на церемонията по награждаването на победителите в състезанието „Златна ябълка” с участието на земеделски производители от община Байрамич.

  Официалната среща между Акиф Акиф и колегата му Исмаил Тунджер се проведе в кабинета на турския кмет при изключително ползтотворен и добър диалог. Градоначалникът на Момчилград подари на Тунджер картина с пейзаж от Родопите, дело на местния художник Камбер Камбер, а получи книга на известния турски писател Тургут Йозакман – „Републиката-Чудото на турския народ” и продукти, произведени в Байрамич. Тунджер почерпи Акиф с турски чай, а по-късно двамата се возиха в градския транспорт и разгледаха местни забележителности.  

  Кметът на община Байрамич заяви, че възнамерява да поведе към България делегация от общинари, бизнесмени, културни дейци и земеделски производители.

  Припомняме, че сътрудничеството между община Момчилград и община Байрамич датира от 12 май 2012 година, като протоколът за побратимяване беше подписан в Момчилград. Двете общини имат споразумение за сътрудничество в сферата на земеделието.

 • Момчилградчани ще гледат „Пътят на самурая” в градския парк

  Уестърнът „Пътят на самурая”, чийто бюджет надвишава над 45 млн. долара, ще бъде поредната безплатна прожекция в градския парк на Момчилград. Филмът с елементи на източни бойни изкуства ще се излъчи на 16 август, петък, от 20.30 часа, а входът е безплатен. Инициативата на община Момчилград под мотото „Лятно кино в парка" е с цел да постави на внимание възможността за един атрактивен начин да се гледа кино.

  „Пътят на самурая” е четвъртият филм на големия екран в центъра на Момчилград след „Непобедимите”, „Скалата” и българската продукция „Господин за един ден”, излъчена в памет на големия актьор Тодор Колев.

  Любители на киното могат да направят своите предложения за нови прожекции чрез официалната фейсбук страница на община Момчилград  - https://www.facebook.com/momtchilgrad , както и на телефон 03631/ 78 60.

 • Започнаха строителните дейности по водния цикъл на Момчилград

  Днес бе открита строителната площадка по изграждането на водния цикъл на Момчилрад. Интегрираният проект за модернизация на ВиК мрежата и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води е на стойност 25 487 933,85 лв. по ОП "Околна среда".
  Първоначалните ремонтни дейности ще обхванат два участъка едновременно от територията на Момчилград. Първият участък включва улиците „Орфей”, „Булаир”(ул. Панайот Волов),  „Сан Стефано” (от кръстовището на ул. „Маказа” до пресечката на  бл.6) и „Сан Стефано” – ( зад. бл. 10 и бл. 9). Улиците „Софроний Врачански” и „Братя Миладинови” са включени във втория участък

  Предвидено е строително-монтажите работи в тези улици да бъдат завършени до 15 септември. Дотогава ще бъде въведена временна организация и безопасност на движението при прокопаването на улиците с цел полагане на водопроводни и канализационни тръби.

  Водопроводните тръби ще се полагат на 60 см от бордюрите, а канализационните  в остта на платното за движение, поради което ще е необходимо отбиване на автомобилното движение по съседни улици. Всички изкопи ще бъдат обезопасени със съответните заграждения.

  Община Момчилград моли всички граждани и водачи на МПС да се съобразяват с временната сигнализация, която ще се  постави преди участъците в които се извършват  строителни или монтажни работи.  

  Извиняваме се за създаденото неудобство и благодарим за разбирането!

 • Проф. Димитър Греков се среща със земеделски производители от региона

  Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще проведе среща със земеделски производители от региона. Тя ще се състои на 16 август/петък/ от 16.00 часа в залата на Бизнесинкубатора, гр. Кърджали. Поканени са животновъди, тютюнопроизводители, зеленчукопроизводители, пчелари от Момчилградско.

  Ще бъдат обсъдени условията за финансиране на тютюнопроизводители през новия програмен период, както и бъдещето на тютюневия сектор. Теми на разговори ще бъдат още промените в законодателството при отдаване на пасища и мери, възможностите за финансиране относно възстановяване на съществуващи напоителни полета, очакванията за новия програмен период – схеми и мерки за подпомагане.

  Проф. Греков ще бъде съпроводен от експерти по гореизброените области. Желателно е присъстващите да не се притесняват и да задават всички свои въпроси, които ги вълнуват.   

 • Внимание! Измами по телефона!

  По повод зачестилите опити за телефонни измами на възрастни хора на територията на област Кърджали, РУП - Момчилград и община Момчилград апелират към гражданите за повишено внимание по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

  Десетки жители на област Кърджали пострадаха напоследък от телефонни измами и загубиха значителни суми и златни накити. Обикновено мошениците се обаждат на домашните телефони и използват различни сценарии.

  Основни сценарии, които използват извършителите на измами са следните:

  Катастрофа с роднина

  Измамниците разказват, че е станала катастрофа, при която ваш син, /дъщеря, внук или друг ваш близък/ е убил човек и незабавно трябва да бъде предадена определена сума пари, за да не бъде задържан. Често пъти измамниците предупреждават да не се обаждате в полицията и бързо изпращат посредник, който да прибере парите.

  Внасяне на гаранция

  Измамникът се представя за Ваш близък роднина. Съобщава(обикновено като плаче), че е задържан в полицията (естествено в друг град), тъй като е причинил катастрофа и е увредил полицейски автомобил или има тежко пострадал човек, който впоследствие е починал. Сам или чрез негов приятел Ви моли да му услужите с пари, необходими за плащане на гаранция за неговото освобождаване. Вие предоставяте сумата на специално изпратен “посредник”, с когото се срещате пред обществени сгради – поща, болница и др. За да бъдат по-убедителни, измамниците често предоставят и телефонния номер на мним полицейски служител, който да потвърди версията им.

  Подобна е схемата и за влизане в болница, след инцидент, катастрофа или скъпа операция. Искат се пари за „лекаря”, извършващ операцията – да стане по-бързо-или за „консумативи” за операцията или лечението.

  Проблеми с полицията

  В този случай непознатият се представя за служител на МВР. Обикновено обаждането е рано сутрин.  “Полицаят” назовава името Ви и Ви разпорежда веднага щом затвори, да му позвъните на определен мобилен телефон, за да си спестите проблеми с прокуратура, следствие и т.н. Убеждава Ви, че сте извършили административно нарушение, за което дължите глоба. Глобата може да платите по два начина – като се явите в съответното РПУ или като купите ваучери към  определени мобилни оператори и му издиктувате серийните номера.

  По същия начин може да ви бъдат поискани суми за освобождаване на колет от ваш близък в чужбина, за изгодна сделка с материали, които след това да продадете на по-висока цена, за печалба от лотария, откуп за отвличане и др.

  Обикновено мошениците притискат хората бързо да предадат парите, като започват преговори за големи суми, а след това склоняват на отстъпки.

  Ако на вашия домашен телефон се обадят непознати и ви поискат пари, независимо по какъвто и да е повод, не бързайте да предадете назованите суми. Помолете за малко време и незабавно позвънете в полицията.

  Телефонните измамници са много изобретателни и твърде често артистично играят роля на ваш роднина, който е пострадал, за да ви хвърлят в паника и да предадете поисканата сума.

  Не споделяйте никаква лична информация със събеседниците си по телефона, защото измамниците много изобретателно след това могат да я използват, за да ви заблудят.

  Не приемайте да носите пари в други градове, тъй като измамниците често предлагат и такъв вариант.

  Сценариите са различни и измамниците променят тактиката си ежедневно. При всяко съмнително обаждане, преди да предприемете каквото и да било по изпълняване на исканията им, позвънете на тел. 112, телефона на РУ ”Полиция” Момчилград 03631/6111 или се свържете с кмета на населеното място.

 • Кметът на Момчилград с изнесени приемни дни

  Кметът на Момчилград Акиф Акиф ще организира изнесени приемни дни в населените места на общината. Срещите му с местното население се очаква да стартират в началото на септември и ще обхванат всички квартали на града, села и махали. Идеята се роди на традиционната кметска среща, която се провежда ежеседмично с присъствието на ръководството на местната власт и кметове на населени места. В мобилния екип на градоначалника ще се включат заместниците му и експерти от всички отдели към общинска администрация.

  „Целта е да се запознаем на място с проблемите на жителите, с което неминуемо ще отчетем по-ефективен резултат при разрешаването им.  Ние ще обясним какви са правомощията на общината и как местната власт може да бъде максимално в услуга и в полза на гражданите в рамките на своите законови правомощия”, заяви Акиф Акиф.

  „В началото на мандата начертахме приоритетите, които заложихме в нашата работа през тези 4 години. Мога уверено да заявя, че община Момчилград реализира своите задачи в строга последователност и устременост”, каза още градоночалникът

  Според него предстоящите срещи ще оформят приоритетите, заложени в следващия общински бюджет. Сред акцентите в разговорите ще бъде и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

  „Амбицията ни е до края на 2014 година всяко едно населено място в община Момчилград да бъде водоснабдено. До края на есента се надяваме да осигурим питейна вода за хората в още четири населени места”, посочи кметът на Момчилград.

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за прием на военна служба

  О Б Я В А  

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средниили висши училища,в страната и в чужбина за времето от  18.11.2013 г. до  14.12.2013 г.

   

  СВОБОДНИ МЕСТА В ГАРНИЗОНИ:   ХАСКОВО – 20 ;СТАРА ЗАГОРА - 50

  КАРЛОВО – 133 ; КАЗАНЛЪК – 102 ; ЯМБОЛ – 65

  ЗА СПРАВКИ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ / СГРАДАТА В ДВОРА НА СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”/

  ТЕЛ. 03631/8841 GSM 0887345056   -  ЦВЕТАН НИКОЛОВ

   

  Повече информация ТУК

 • Хотел, ресторант и магазини срещу инвестиция в Момчилград

  Хотел, ресторант и магазини дават от община Момчилград на инвеститори,довършили спортния комплекс в центъра на града. Изграждането на съоръжението е започнато преди няколко десетилетия, но досега е завършено единствено в груб строеж.

  Функционирането на спортния комплекс е сред водещите приоритети на община Момчилград, тъй като ще допринесе  за цялостното развитие на спорта в региона. Предложението ни е за сключване на частно-публично партньорство или закупуване на имота от страна на инвеститор. В замяна той ще получи хотел, ресторант, магазини и зали в идеалния център на Момчилград, изтъкна кметът Акиф Акиф.

  Едно от предимствата на спортното съоръжение е, че се намира в непосредствена близост до международен коридор № 9 по пътя към прохода Маказа на българо-гръцката граница.

  Комплексът е с актуализиран работен план и привлекателен за дългосрочни инвестиции. На разгънатата застроена площ от 3012,75 кв.м се предвижда изграждане на хотел, ресторант, осем магазина с възможност за обединяване, четири закрити зали, които по желание на инвеститора могат да се преустроят в конферентни зали или за друго предназначение.

 • Община Момчилград обявява повторен публичен търг за Незастроен урегулиран поземлен имот

  На основание  Решения  №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 28.01.2013 г., №46 от 22.03.2011 година, № 95 от протокол №9 от 30.07.2012 г.  на Общински съвет Момчилград, заповед № РД-19-   438  от 12.08.2013 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б  Я  В  Я  В  А  :

  І. Повторен публичен търг  за продажба на  Незастроен урегулиран поземлен имот ХV, кв.62 по  по действащия ПУП на  Момчилград, ул.»Кочо Честименски» №34 ,  целият с площ 340 кв.м., отреден за жилищно строителство,  актуван с АЧОС №343 от 19.04.2005 година с начална тръжна цена   5 700 лв., без начислен ДДС.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 23.08.2013 г. от 12 часа.

  ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация  всеки работен ден от 15.08.2013 г. до 22.08.2013 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 22.08.2013 г.

  За справки : тел.03631/7845

  Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

 • Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор по проект "Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград"

  На основание т.VІ.3 от обявлението за обществена поръчка и раздел V. 5 от документацията за участие във връзка с чл.69а ал.3 от ЗОП с настоящето Ви уведомяваме, че второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет предмет: Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград”Мярка 321 "Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони ” Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. открита с Решение №РД -19-286/ 28.05.2013  г.и Решение за промяна № РД -19 -338/ 19.06.2013 г. на Кмета на Община Момчилград, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки в АОП: 00239-2013-0007  ще се състои на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 12,00 часа в административната сградата на Община Момчилград – гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.

  Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

 • Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор по проект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград"

  На основание т.VІ.3 от обявлението за обществена поръчка и раздел V. 5 от документацията за участие във връзка с чл.69а ал.3 от ЗОП с настоящето Ви уведомяваме, че второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”  Мярка 321 "Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони ” Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. открита с Решение №РД -19-286/ 28.05.2013  г. на Кмета на Община Момчилград, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки в АОП: 00239-2013-0006  ще се състои на 16.08.2013 г. /петък/ от 12,00 часа в административната сградата на Община Момчилград – гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.

  Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

 • Община Момчилград търси да назначи строителен техник

  Община Момчилград търси да назначи строителен техник за длъжността "Строителен контрол". Кандидатите трябва да представят диплома за завършена образователно-квалификационна степен "Средно специално"  със специалност "Строителство и геодезия".


  Телефон за връзка: 03631/ 78-51, 78-44

 • Изложба на традиционни ястия показаха в Момчилград

  Традиционни ястия бяха представени на кулинарна изложба в Момчилград за Рамазан Байрам. Местни кулинари приготвиха специалитети, консумирани по време на празника – баници, баклави, сарми, сушени плодове. В инициативата на общината се включиха граждани със свои домашни рецепти. Към тях се присъединиха още забавачките „Щастливо детство” и „Здравец”, служители от кметството в село Садовица, ЕТ „Шишо” и ресторант „Осетия”.

  Експозицията в градския парк продължи няколко часа, преди експонатите да бъдат изконсумирани от зрителите. Общината поощри най-добрите кулинари с награди, а най-запалените заявиха, че със сигурност ще участват и през следващата година. Момчилградчани се състезаваха и за специален приз „Зеленчуци от моя двор”. Победител стана Радко Гъдев, който реши да раздаде продукцията си на участниците.

  Кулинарната изложба се проведе за първи път в община Момчилград с идеята да се превърне в традиция.   

 • Обществена поръчка за „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

                   

  Т О М I

  1. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на   МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД , гр. Момчилград”

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

   

  ТОМ    II

  I  -  “УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

  Образец  № 1 – Заявление за участие

  Образец  № 2 –  Административни сведения

  Образец № 3 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия  на обществената поръчка

  Образец № 4 – Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката

  Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, от ЗОП .

  Образец № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

  Образец № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

  Образец № 8 - Декларация за участието на подизпълнители.

  Образец № 9 –  Декларация от подизпълнител

  Образец № 10 – Проект на договор

  Образец № 11 – Предлагана цена

  Образец № 12 – Техническа оферта

  Образец №13 – Декларация, че участникът е съгласен и приема клаузите на проекто договора

  ІV. – „МАГНИТЕН НОСИТЕЛ ”:

                     Файл „Приложение №1 към техническата оферта”

                     Файл „Приложение №2 към ценовата оферта”

                     Файл „ Образци”                                          

   

  За повече информация посетете секция "Профил на купувача".

 • Допуснати до конкурс кандидати за Началник на отдел "Хуманитарни дейности"

   

  списък

   

  На допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел „Хуманитарни дейности” към общинска Администрация – Момчилград:

  1. Илкнур Кязим Мюмюн

  2. Мюзейда Шюкри Пашалъ

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.08.2013 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Момчилград.

  Допуснатите кандидати, решили успешно теста следва да се явят на защита на концепцията и интервю на 16.08.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Момчилград.

   

  Недопуснати кандидати няма!

  Председател на конкурсната комисия: /п/

 • Допуснати до конкурс кандидати за Началник на отдел "Местни данъци и такси"

   

  списък

   

  На допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел „Местни данъци и такси” към общинска Администрация – Момчилград:

  1. Ани Георгиева Василева

  2. Гюлер Зекерие Солак

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.08.2013 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Момчилград.

  Допуснатите кандидати, решили успешно теста следва да се явят на защита на концепцията и интервю на 15.08.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Момчилград.

   

  Недопуснати кандидати няма!

  Председател на конкурсната комисия: /п/

 • Честит Рамазан Байрам!

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф и Общинският съвет в Момчилград отправят своите най-сърдечни поздрави към всички мюсюлмани от община Момчилград по повод Рамазан Байрам с пожелания за крепко здраве, благополучие и повече вяра в доброто!

 • Кметът изказа благодарност относно организирането на благотворителни вечери в Момчилград

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф изразява своята огромна благодарност към всички граждани, бизнесмени и фирми, подпомогнали организирането на благотворителни вечери по време на свещения месец Рамазан.

  „Бих искал да благодаря от името на момчилградчани на всички доброжелатели, които се отзоваха на поканата ни без миг колебание и за пореден път доказаха, че Момчилград съхранява духа на братсвото и добросъседството!

  Позволете ми от свое име да им пожелая здраве, берекет и успехи в начинанията, както и да поздравя всички мюсюлмани от община Момчилград с настъпването на светлия празник Рамазан Байрам!

  Убеден съм, че съвместните благотворителни инициативи с участието на община Момчилград и представители на бизнеса ще бъдат само началото на вековна традиция!”

 • Кметът на Момчилград инспектира ремонта на улици в село Прогрес

  Кметът Акиф Акиф инспектира ремонта и изграждането на уличната мрежа в момчилградското село Прогрес. Там се предвижда реконструиране на шест улици с обща дължина 2 118 метра. Рехабилитацията на инфстуктурата в село Прогрес е част от изпълението на проекта „Подобряване на средата за живот в община Момчилград” по Програмата за развитие на селските райони.Общата стойност възлиза в размер на 1 милион и 733 хиляди лева, като 80% от сумата се отпуска от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите средства са заделени от държавния бюджет.

  Проектът обхваща три населени места – Момчилград и селата Груево и Прогрес. В него са включени още изграждане на 300 м пътна настилка, реконструкция на част от уличното осветление и благоустрояване на междублокови пространства в Момчилград, както и реконструкция на пътното платно в село Груево чрез изграждане на нови два моста над дерата, останали недостъпни за местното население.

  „Всичко това осезаемо ще подобри качеството на живот не само за живущите в трите населени места, но и за населението на цялата община”, смята градоначалникът.

  Според него лошото качество на пътната инфстартукра може да се реши единствено с набавяне на средства за поетапно обновяване на уличната и паркова инфструктура, като се даде приоритет на по-натоварени обекти и на тези, които са в окаяно състояние.

 • Работна среща по проекта за водния цикъл на Момчилград

  Строителните дейности по интегрирания проект за водния цикъл на Момчилград бяха обсъдени днес на работна среща, организирана по искане на градоначалника Акиф Акиф. Тя се проведе в заседателната зала на общинска администрация с участието на изпълнителите от консорциума ДЗЗД „ЮГ”, представители на "Екоинженеринг", осъществяващи строителния надзор и служители на ВиК.

  „Предварително се извиняваме за неудобствата, които ще бъдат причинени при реализацията на проекта и се надяваме, че можем да разчитаме на разбиране от страна на жителите”, заявиха от общинска администрация.

  Кметът подчерта, че местната власт възнамерява да подмени всички проблемни водопроводни тръби в града при модернизацията на ВиК мрежата и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води .

  Жителите на Момчилград могат да получат подробна информация за хода на проекта за водния цикъл в официалния сайт на общината.

 • Хиляда мюсюлмани и християни седнаха на обща трапеза в Момчилград

  Голям ифтар събра мюсюлмани и християни на обща трапеза в Момчилград. Благотворителната вечеря се състоя броени часове преди Нощта Кадир по случай Рамазан Байрам. Организатори бяха собственикът на „Търговска банка Д” Фуат Гювен, Сдружението на момчилградчаните в Бурса и община Момчилград.

  В централния площад на града бяха дошли близо 1 000 мюсюлмани и християни, сред които много гости на града. Те бяха очаровани от невероятните изпълнения и танци на момчилградската група „Зейбеклер”.

  „От две години насам нашите братя и сестри, християни и мюсюлмани, по време на религиозните празници всяка вечер делят обща софра. Българското общество, независимо от етнос и религия, трябва още повече да се сближи и опознае. Тази вечер момчилградчани, тук в центъра на града, за пореден път доказват, че всемирното братство и добросъседството им ще продължи да съществува векове наред”, заяви кметът на Момчилград Акиф Акиф.

  Той припомни, че Нощта Кадир е свята нощ за опрощаване на греховете, както и обединява и отваря широко врати към всеки земен жител.

  Градоначалникът изказа специални благодарности на собственика на „Търговска банка Д” Фуат Гювен, председателя на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Хасан Йозтюрк, както и на местни бизнесмени, оказали финансова помощ за организирането на благотворителната вечеря.

  За ифтара пристигнаха Гюрлер Гюрсой, представител на Генерално консулство на Турция в Пловдив, народните представители Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, зам.-областните управители Муса Юсуф и Назми Мюмюн, бившият депутат Ахмед Юсеин, както и общински кметове и председатели на местни парламенти от областта.  

 • Кметът Акиф Акиф подкрепи Татул за „Чудесата на България”

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф се включи в кампанията на вестник „Стандарт” за „Чудесата на България”. Градоначалникът подкрепи светилището на Орфей при село Татул и призова момчилградчани да се включат активно в гласуването.  Днес стартира националния вот за десетте български чудеса на новото хилядолетие.

  „Отново сме амбицирани да излъчим Татул сред  най-уникалните чудеса на България. За наше огромно съжаление обаче все още не сме получили обещаният милион от първото издание на кампанията, подписан от предишното правителство. Убеден съм, че жителите на община Момчилград, както и много граждани от страната ще подкрепят Светилището на Орфей”, заяви градоначалникът Акиф Акиф.

  Референдумът за Чудесата се провежда едновременно на сайта на Агенция "Стандарт" (www.standartnews.com) и на специализирания сайт "Чудесата на България" www.bgchudesa.com

 • Кулинарна изложба за Рамазана откриват в Момчилград

  Кулинарна изложба с традиционни празнични гозби ще бъде представена в центъра на Момчилград по случай Рамазан Байрам. Изложението се организира от община Момчилград и ще се състои на 7 август /сряда/ от 18.00 часа.

  Поканени за участие са граждани, еднолични търговци и фирми. Предвидени са награди за „Най-голям домат”, „Най-люта чушка”, „Най-красив патладжан”, „Най-дълга краставица” и „Най-голяма тиква. Участниците ще се състезават и за специален приз „Зеленчуци от моя двор”. Наградите на победителите ще бъдат връчени от кмета Акиф Акиф.

  Кулинарната изложба се провежда за първи път в община Момчилград с идеята да се превърне в традиция.

 • Нов път скъсява разстоянието от Крумовград до Маказа

  Тук ще бъде изградено новото мостово съоръжение над река ВърбицаОбщина Момчилград ще кандидаства с проектно предложение за изграждане на нов пътен участък, който ще скъси разстоянието от Крумовград до ГКПП „Маказа”. Ако проектът на местната власт бъде одобрен, крумовградчани ще пътуват за Гърция през Момчилград. В момента връзката между Крумовград и граничния пункт с южната ни съседка се осъществява през спирка „Джебел”.

  Проектното предложение на община Момчилград  „Пътна връзка на гр. Момчилград с път I – 5 Кърджали – Подкова” е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селеските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Одобрен е единодушно от местния парламент и ще бъде внесен в Министерството на земеделието и храните.

  Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидаства е в размер на 3 млн. евро.

  В проекта са предвидени още изграждане на ново мостово съоръжение над река Върбица, рехабилитация на надлез над ж.п. линията Кърджали – Подкова, рехабилитация на кръговото кръстовище и ул. „Генерал Генов”, както и изграждане на ново триклонно пътно кръстовище.  

 • Ифтар събира мюсюлмани и християни в Момчилград

  Голям ифтар ще събере 1000 мюсюлмани и християни в центъра на Момчилград, в събота от 20.30 часа. Благотворителната вечеря е традиционна за месец Рамазан. Тя се дава от собственика на "Търговска банка Д" Фуат Гювен със съдействието на Община Момчилград и кмета Акиф Акиф. Датата на ифтара съвпада с „Нощта Кадир”, нощта, в която се иска опрощение и равносметка на извършените грехове.

   Преди вечерята момчилградската фолклорна група „Зейбеклер” ще изпълни танци и песни. Покани за ифтара са изпратени до консула на Р Турция в Пловдив Шенер Джебеджи, областния управител Бисер Николов и заместниците му, народни представители и общински кметове.

  Същевременно за втора поредна година бизнесмени от Момчилград осигуряват ифтар във всички дни на месец Рамазан. На обща трапеза всяка вечер сядат около 300 мюсюлмани и християни.

   „Целта е благотворителните вечери да се превърнат в традиция с присъствието на мюсюлмани и християни. Тези събития символизират уважение между религиите и символите им”, заяви градоначалникът Акиф Акиф.

 • Съборът на "Елмалъ баба текке" ще е на 1 септември

  На 1 септември (събота) по вековна традиция ще се проведе  съборът на „Елмалъ баба текке” край момчилградското село  Биволяне. Той е най-големият събор на алианската общост в региона и дава началото на всички есенни събори (маета). Очакват се гости от цялата страна и чужбина.

   

   

 • Удължават срока на проекта за личните асистенти

  Личните асистенти в община Момчилград ще работят допълнително четири месеца – до края на 2012 г. Агенция „ Социално подпомагане” удължи срока на проекта „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.   По проекта 42-ма лични асистенти  осигуряват подкрепа за  хора с увреждания,   които не могат сами да се грижат за себе си и  да организират  бита си. Личните асистенти   извършват  много услуги  –    снабдяват с хранителни продукти,   помагат при храненето, помагат  за приема на лекарства, личната хигиена,  почистването на дома,  извеждат ги на разходка, съдействат при подаване на  документи в администраците и други.С удължението услугата по проекта ще се предоставя 2 години.

  Община Момчилград продължава усилията за подкрепа на самотни,  възрастни хора и хора с увреждания. Разработен е проект и в Министерството на труда и социалната политика е подадено предложение за назначаване на около 30 домашни санитари, които ще предоставят социални услуги в дома на потребителя.  

 • Изявени ученици са включени във ваканция "Хайде да творим заедно"

  16 деца от ОДК – Момчилград   ще съчетаят творчески занимания с приятна почивка на морския бряг в с. Кранево. Изявените ученици почиват на море 10 дни.  Те са включени в националната програма за творческа ваканция „Хайде да творим заедно”, организирана от Националния дворец на децата – София.  Финансирането е на Министерството на образованието, младежта и науката. Програмата цели да насърчи творческите заложби на учениците чрез провеждане на занимания по интереси през ваканциите в областта на науката, техниката, спорта и изкуствата, да създаде условия за културен обмен и контакти.
  Почивката на море и заниманията в творчески ателиета са изцяло безплатни за децата. Община Момчилград подкрепи  изявените ученици и пое транспортните разходи до морето.

 • Съобщение

  Община Момчилград търси да назначи инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация”, профил „Мрежи и съоръжения”, с минимален 5-годишен професионален опит в изграждане на водоснабдителни мрежи и съоръжения на населени места.

   Тел. за справки: 0885398929 и 0885398927

   

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 23 Август /четвъртък/ 2012 г. фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари на територията на град Момчилград от 22,30 часа до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затворят прозорците на домовете си.

  Препаратът не е опасен за хората и животните. Той е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

  Община Момчилград

 • Честит празник!

  Кметът на община Момчилград и Общински съвет - Момчилград поздравяват всички мюсюлмани с големия празник Рамазан Байрам. Здраве, щастие и берекет!

 • Обява

  На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 84/14.08.2012 г. на Кмета на община Момчилград

  ОБЯВЯВА:

   конкурс за длъжността – Началник на отдел „Местни приходи, търговия и селско стопанство” в дирекция Обща администрация към Общинска администрация – Момчилград

  1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Степен на образование – висше;
  • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
  • Минимален професионален опит – не по-малко от 4 години, придобит в области на дейност, свързана с организацията, контрола, управлението и администрирането на данъчните и публичните вземания, финансов контрол, счетоводство и контрол, публични финанси;
  • Минимален ранг – ІІІ младши ранг.
  • Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 /едно/ работно място.
  • Длъжностно ниво - Ръководно ниво 7Б

   2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

  • Придобито образование – икономика, финансов контрол, счетоводство и контрол, финанси, право;
  • Професионален опит в областта на данъчния контрол, местните данъци и такси, публични финанси, право;
  • Да не е поставено под запрещение,
  • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
  • Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Да притежава аналитична компетентност; ориентация към резултати; компетентност за работа с потребители; комуникативна компетентност; лидерска компетентност; управленска компетентност; организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
  • Да умее да разработва писмени документи и становища, и доклади по въпросите на местните данъци, такси и неданъчни приходи;
  • Да познава действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове и документи в областта на областта на данъчния контрол, местните данъци и такси, публични финанси, търговията и селското и горско стопанство;
  • Да притежава компютърни умения;
  • Ползването на чужд език е предимство;
  • Да не е пенсионер.

  3.  Начин на провеждане на конкурса

  • Решаване на тест;
  • Интервю.

  4.  Необходими документи за участие в конкурса:

  • Писмено заявление по образец за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители (НПКДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Копие на документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител;
  • Автобиография - CV.

  5.  Място и срок на подаване на документите:

  Краен срок - 31.08.2012 г. включително

  Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в десет дневен срок от публикуването за провеждане на конкурса в деловодството на общинска администрация – Момчилград, на адрес: гр.Момчилград, ул.”26-ти декември”р № 12л При подаване на документите кандидатите да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал.2  от Закона за държавния служител.

  Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация – Момчилград, на адрес: гр.Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12, и електронната страница на Общинска администрация – Момчилград.

  Заявление за участие в конкурса може да изтеглите от тук

  Декларация за  участие в конкурса може да изтеглите тук

  Справки на телефон: 03631/60-51 или на GSM: 0885398929

   

 • Обява

   На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 28.01.2011 година, №46 от 22.03.2011 година, №35 от протокол №3 от 21.03.2012 г. на Общински съвет Момчилград, Заповед №412 от 16.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1, от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б Я В Я В А:

  І. Публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на пет-етажна жилищна сграда с търговски партер с площ на застрояване 340 кв.м. и разгъната застроена площ 1340 кв.м в урегулиран поземлен имот ІІ, кв.39 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 2040 кв.м., актуван с АЧОС №347/ 27.04.2005 година на ул.”Пазарска” №2а с начална тръжна цена 71 100 лв.

  ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.09.2012 г. от 12 часа.

  ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 28.08.2012 г. до 10.09.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” - Момчилград до 10.09.2012 г. В случай, че на търга не се явят кандидати повторен търг ще се проведе на 18.09.2012 година.

  За повече информация За справки : тел.7845 Кмет на община Момчилград:/Акиф Акиф/

 • Обява

  На основание Заповед №411 от 16.08.2012 г. на кмета на общината, във връзка с Решения №34 от протокол №3 от 21.03.2012 година , №65 от протокол №5 от 31.05.2012 г. на ОбС-Момчилград и с чл.5,ал.1, от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б Я В Я В А:

  І. Повторен публичен търг за общински имоти в гр.Момчилград, както следва:

  1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ(единанадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 391.97 (триста деветдесет и едно цяло деветдесет и седем ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1489 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 390 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 100 лв., без начислен ДДС.

  2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ(дванадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1490 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 391 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

  3. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ(тринадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1491 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 392 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

  4. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1492 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 393 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

  5. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV(петнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1493 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 394 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

  6. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ(шестнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 382.10 (триста осемдесет и две цьло и десет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО, актуван с АЧОС №1494 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 395 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 23 300 лв., без начислен ДДС.

  7.Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ(седемнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 329.34 (триста двадесет и девет цяло тридесет и четири ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО, актуван с АЧОС №1495 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 396 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 200 лв., без начислен ДДС.

  8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ(осемнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1496 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 397от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

  9.Незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ(деветнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1497 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 398 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

  10. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХ(двадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1498 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 399 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

  11. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ(двадесет и първи) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1499 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 401 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

  12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІ(двадесет и две) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1500 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 402 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

  13. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІІ(двадесет и три) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 302.20 (триста и две цяло и двадесет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО , актуван с АЧОС №1501 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 403 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.

  14. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІV(двадесет и четири) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 404.35 (четиристотин и четири цяло тридесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО , актуван с АЧОС №1502 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 404 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 24 500 лв., без начислен ДДС.

  15. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХV(двадесет и пет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 404.29 (четиристотин и четири цяло двадесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1503 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 405 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 24 500 лв., без начислен ДДС.

  16. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХVІ(двадесет и шест) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 340.37 (триста и четиридесет цяло тридесет и седем ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1504 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№406 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 900 лв., без начислен ДДС.

  ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.08.2012 г. от 12 часа.

  ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 21.08.2012 г. до 27.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” - Момчилград до 27.08.2012 г.

  За повече информация За справки : тел.7845 Кмет на община Момчилград:/Акиф Акиф/

 • Продажба на общински жилищни имоти

  На основание Решение №88 от протокол №7 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 31.07.2012 година, заповеди №409 и №410 от 15.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б Я В Я В А :

  І.Публичен търг за продажба на следните общински жилищни имоти в гр.Момчилград, както следва:

  1.Апартамент №30 (тридесет) от жилищен блок «Момчил юнак №3», вход А, ет.VІІІ(осем) на ул.»Гюмюрджинска» №13 със застроена площ 55.02 (петдесет и пет цяло и два)кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №18(осемнадесет ) със светла площ 4.64 (четири цяло шестдесет и четири) кв.м., както и с припадащите се 2.266(две цяло двеста шестдесет и шест)% идеални части от общите части на сградата в размер на 10.21 (десет цяло двадесет и едно) кв.м. и 2.226(две цяло двеста двадесет и шест)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.6 (шест), актуван с АЧОС №1541 от 16.07.2012 г. с начална тръжна цена 20 900 лв.

  2.Апартамент №51 (петдесет и първи) от жилищен блок «Момчил юнак №1», вход А, ет.ІХ(девет)на ул.»Маказа» №69 със застроена площ 54.00 (петдесет четири)кв.м., състоящ се от стая, кухня, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №40(четиридесет ) със светла площ 2.16 (две цяло и шестнадесет ) кв.м., както и с припадащите се 2.049(две цяло четиридесет и девет)% идеални части от общите части на сградата в размер на 7.48 (седем цяло четиридесет и осем) кв.м. и 2.049(две цяло четиридесет и девет)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.6(шест), актуван с АЧОС №1540 от 16.07.2012 г. с начална тръжна цена 18 500 лв.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.09.2012 г. от 12 часа.

  ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 24.08.2012 г. до 04.09.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 04.09.2012 г.

  ІV. За непродадените имоти повторни търгове ще се проведат на 12 и 19 септември 2012 година при същите условия.

  За справки : тел.03631/7845 Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

   

   

 • Oбява

  На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , № 46 от 22.03.2011 г.,№41 от протокол №3 от 21.03.2012 година на Общински съвет-Момчилград, заповеди 402 и №403 от 14.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б Я В Я В А :

  І.Публичен търг за продажба на следните общински имоти, представляващи:

  1.Незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 699 кв.м., актуван с АЧОС №871 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 900 лева, без начислен ДДС.

  2.Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 1338 кв.м., актуван с АЧОС №869 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 11 000 лева, без начислен ДДС.

  3.Незастроен урегулиран поземлен имот V, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 618 кв.м., актуван с АЧОС №870 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 400 лева, без начислен ДДС.

  4.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.19а по действащия ПУП на с.Нановица, общ. Момчилград, целият с площ 548 кв.м., актуван с АЧОС №873 от 16.02.2010 година с начална тръжна цена 5 000 лева, без начислен ДДС.

  5. Помещение разположено между деветия етаж и покрива на девететажна масивна жилищна сграда в гр.Момчилград, ул.»Гюмюрджинска» №11 със застроена площ 25.83 кв.м.,ведно с припадащите 3,252% идеални части от общите части на сградата в размер на 2.01 кв.м. и 3,252% идеални части от правот0 на строеж в УПИ І160, кв.6 по действащия ПУП на Момчилград с начална тръжна цена 4900 лв.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 31.08.2012 г. от 12 часа.

  ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.08.2012 г. до 30.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 30.08.2012 г.

  ІV.За непродадените имоти повторни търгове ще се проведат на 07 и 14 септември 2012 година от 12 часа в сградата на общинска администрация-Момчилград при същите условия.ІV.

  За справки : тел.03631/7845 Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

   

 • Обявa

  На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , № 46 от 22.03.2011 г.,№41 от протокол №3 от 21.03.2012 година  на Общински съвет-Момчилград, заповеди 404 и №405 от 14.08.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О Б  Я  В  Я  В  А  :

  І.Повторен публичен търг  за продажба на  следните общински имоти в гр. Момчилград, представляващи:

  1.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.108 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 3220 кв.м., актуван с АЧОС №1418 от 18.01.2012 година с начална тръжна цена 16 500 лв., без начислен ДДС.

  2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV, кв.62 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 340 кв.м., актуван с АЧОС №343 от 19.04.2005 година с начална тръжна цена 7 700 лв., без начислен ДДС.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 29.08.2012 г. от 12 часа.

  ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.08.2012 г. до 28.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до  28.08.2012 г.

  За справки : тел.03631/7845
  Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

   

 • Обява

  На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , №41 от протокол №3 от 21.03.2012 година на Общински съвет-Момчилград и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост


  О Б Я В Я В А :

  І.Публичен търг за продажба на следните общински имоти в землището на с.Багрянка, община Момчилград, представляващи:
  1.Незастроен урегулиран поземлен имот V000524 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 7000 кв.м. , при граници: изток-УПИ VІ,запад-УПИІV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС № 758/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№468/21.04.2008 год . с начална тръжна цена 14 000 лв., без начислен ДДС.
  2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІ000525 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 6000 кв.м. при граници: изток-УПИ VІІ,запад-УПИV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 759/17.04.2008 година вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№472/21.04.2008 год. с начална тръжна цена 13 200 лв., без начислен ДДС.
  3. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ000526 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 5107 кв.м. при граници: изток-УПИ VІІІ,запад-УПИVІ, север-землище,.Багрянка и юг-улица отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС №760/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№471/21.04.2008 год. с начална тръжна цена 12 400 лв., без начислен ДДС.
  4. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ000527 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 5500 кв.м. при граници: изток-УПИ ІХ,запад-УПИVІІ, север-землище,.Багрянка и юг-улица отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС №761/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№470/21.04.2008 год с начална тръжна цена 12 700 лв., без начислен ДДС.

  5. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ000537 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІ,запад-УПИХІХ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност, актуван с акт №744/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№464/21.04.2008 год с начална тръжна цена 18 200 лв., без начислен ДДС.
  6. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ000538 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8119 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІІ,запад-УПИХХ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 748/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№475/ 21.04.2008 год. с начална тръжна цена 18 300 лв., без начислен ДДС.
  7. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХ000539 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХІХ,запад-УПИХХІ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №751/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№466/21.04.2008 год с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.
  8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ000540 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХХ,запад-УПИХХІІ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №752/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№478/21.04.2008 год . с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.
  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.08.2012 г. от 12 часа.
  ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 17.08.2012 г. до 29.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
  ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 29.08.2012 г.
  ІV.Повторни търгове ще се проведат на 05 и 13 септември 2012 г. от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – Момчилград при същите условия.

  За справки : тел.03631/7845
  Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

 • Община Момчилград работи по 9 строителни проекта, подготвя още

  Мащабен ремонт с цел енергийна ефективност  започна в  СОУ „Никола Йонков Вапцаров” в гр. Момчилград. Всеки момент ще  стартира ремонт и в ОУ „Д-р Петър Берон”.  В двете училища  учат над  870 деца,  които наесен ще тръгнат на училище в ремонтираните учебни заведения. Проектът на стойност 1 306 488,94 лв. е по Оперативна програма „Регионално развитие”.Община Момчилград се  превърна това лято в строителна площадка. В момента приключва проектът за укрепване на южното дере. Дерето трябваше да бъде укрепено, тъй като   речното му корито   беше  в изключително лошо състояние – затрупано  с наноси, чакъл, отпадъци, обрасло с храсти. Бетоновите стени,  дигите и  дънните прагове на места бяха разрушени.Проектът на Община Момчилград  „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на Южно дере при І–ва промишлена зона гр. Момчилград / І –ви етап/ L = 200 м от км 0+137,92 до км 0+337,92” е на стойност 1, 007 млн. лева. Той  се финансира  по Оперативна програма „Регионално развитие„ 2007 – 2013 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на безвъзмездната финансова помощ представлява близо 956 хиляди лева.  Собственият принос на общината е 5 на сто от общата стойност на проекта.Очаква се това лято да стартират, а през ноември да приключат  строително-ремонтните дейности за енергийна ефективност на читалище „Нов живот”. Проектът на стойност 279 322,76 лв.,  който спечели Община Момчилград,   включва изграждане на топлоизолация и хидроизолация  на покрива, топлоизолация на  вътрешните фасадни стени, за да не се наруши каменната фасада,  нова отоплителна инсталация, подмяна на външната дограма, на осветителните тела и поставяне на енергоспестяващи крушки. Предвижда се също изграждане на модерна децентрализирана отоплителна система -  VRV.  Тя може да осигури  отопление с минимални разходи, тъй като  в различни периоди на деня се използват различни части и помещения от сградата. Планирано е също цялостна подмяна на дървената и метална дограма с PVC дограма. Финансирането е по линия на Международен фонд "Козлодуй" (МФК).  По проект ще бъде извършен ремонт и на МБАЛ "Д-р С. Ростовцев”.  Той е одобрен за финасиране от Национален доверителен екофонд (НДЕФ). Общата му  стойност  е 801 608.22 лв. Размерът на безвъзмездната финасова помощ е в размер на  681 366.99 (85%), финасирането от общината  -  120 241.23 (15%).  Строително-ремонтните дейности ще стартират след избор на изпълнител. Ще бъде подменена дървената дограма на основната сграда с PVC стъклопакет, ще бъде поставена топлоизолация на външните стени. Заложена е  реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и на котелната централа, подмяна на тръбната отоплителна мрежа, на  чугунените радиатори с алуминиеви, поставяне на нови котли. Покривът ще бъде топлоизолиран, осветителната система – частично подменена. Триетажната сграда на лечебното заведение е построена през 1962 г. Още миналата година беше одобрен проект на община Момчилград за рехабилитация на зелени площи, реконструкция и изграждане на улични мрежи. С европейски средства  ще бъдат изградени няколко улици, тротоари,  улично осветление  и две мостови съоръжения над дерета на стойност близо 2 млн. лева. Очаква се строителните работи да стартират тази година.  Проектът е по мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места по  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Той предвижда  изграждане на улица в Момчилград – в района между детската ясла и автогарата,  и нейни разклонения към жилищните блокове, тротоари и улично осветление в участъка. Планирано е също оформяне на място за отмора със зелени зони и детска площадка в с. Груево, изграждане на масивни пътни  съоръжения  над две дерета в  с. Груево с обща дължина 80 м.  Ще бъде положен асфалт на няколко улици  в близкото до Момчилград с. Прогрес. Полагането  на пътна настилка в Прогрес е включено в проектното предложение, тъй като селото има канализационна и водопроводна мрежа  т.е. няма да се наложи разкопаване  след изграждане на улиците.Очаква се до месец да стане известно дали  Министерството на околната среда и водите ще даде зелена улица на най-мащабния проект  на общината досега – за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  над 25 млн. лева.
  Модернизацията и доизграждането на ВиК мрежата  е необходимо,  тъй като по-голямата част от водопроводната мрежа е изградена от етернитови тръби през 60-те години на миналия век. Състоянието и е тревожно – авариите са чести, загубите на вода достигат 63%, мрежата не е в състояние да захрани  новите квартали на града с оглед развитието му в близките години.  Някои  участъци нямат нужното нормалното налягане и дебит на питейната вода, което налага хидравлично преоразмеряване на мрежата. В същото време европейските норми налагат България да изгради пречиствателни станции до декември 2014 г. в градовете с над 10 хил. еквивалент жители.
  Съществуващата канализация е с дължина около 20 км и е изградена също преди повече от 50 г. от бетонови, каменинови тръби и тухлени зидани канали. Поради разместване се получават условия за запушване, филтрация на подпочвени води в канализацията и изтичане на замърсени отпадъчни води към почвата. Голяма част от канализацията е с малки диаметри, които не отговорят на  нормите за проектиране и са с недостатъчна дълбочина. Отпадъчните води се изливат директно в деретата минаващи през града.
  По проекта е планирано да бъде изградена нова 7 639,27 м  канализационна мрежа, да бъде реконструирана 7 485,38м канализационна  мрежа, да бъде изградена пречиствателна станция. Водопроводната мрежа – 10 062,42 м,  ще се реконструира само по трасето на канализацията, обхваната по проекта.
  Проектът  „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 възлиза общо на 25 487 933,85 лева. Община Момчилград ще осигури съфинансиране със средства от общинския бюджет.
  Това лято ще стане известно кога  Община Момчилград ще стартира   изграждането на център за настаняване от семеен тип в община Момчилград. Предвижда се в него да  бъдат настанявани деца  и младежи с увреждания, за да бъде преодоляна социалната изолация на децата, живеещи в специализирани институции и за да бъде създадена безопасна среда за тях, близка до семейната.  Планирано е центърът да бъде изграден в кв. 21 в гр.Момчилград – в двора на многопрофилната болница. 
  Новоизграденият център ще осигурява 24-часова грижа на децата от високо квалифициран персонал. Проектът е на стойност 681 881 лева.
  Преди дни Община Момчилград кандидатства с два проекта по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони – за ремонт и обновяване на спортната зала, на стадиона и изграждане на няколко спортни площадки в града и населените места. Вторият внесен проект е за ремонт и реконструкция на общинската пътна мрежа. 
   

   

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019