Филтър
 • Момчилград обявява Седмица на чистотата от 22 до 26 април

  Седмица на чистотата обявява община Момчилград дните от 22 до 26 април. Инициативата се провежда броени дни преди организираната от bTV национална кампания „Да изчистим България!”. Традиционното пролетно почистване ще обхване дворове, градинки, междублокови пространства, паркове, детски и спортни площадки. По-мащабни акции се предвиждат за замърсените зони на територията на общината, заявени предварително на www.btv.bg/da-izchistim/map. Доброволците ще получат безплатни чували от общината, а събраните отпадъци ще бъдат извозени до регионалното депо в Кърджали.

  „Приканваме всички граждани, фирми, институции, училища и читалища да се включат в тази повсеместна акция. Надяваме се на активното им участие, за да направим Момчилград по-чист и приветлив”, призовават специалистите от „Озеленяване и чистота” към община Момчилград.

  На 16 април в гимназията по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде изнесен открит урок с екологична тематика. На 25 април пък млади доброволци от селата Равен и Нановица ще се включат в организирано почистване на тракийското светилище край село Татул.

  Същевременно разделното събиране на отпадъци в Момчилград се очаква да стартира до месец. Както е известно, в началото на годината местната администрация проведе разяснителна кампания за разделяне на отпадъците на сухи и мокри. От общината ще раздадат безплатни чували, в които ще се изхвърля сухият отпадък. Към него се причисляват стъкло, хартия, пластмаса, картон и всички битови отпадъци, които трудно се разграждат в природата. Община Момчилград ще осигури и постави специализирани кофи за съхранение на сухия отпадък, извозван през определен ден от седмицата. В сегашните контейнери ще се изхвърля единствено мокрият отпадък, към който спадат хранителни и растителни отпадъци. Разделното събиране ще обхване входове и блокове в общинския център, регистрирани по Закона за етажна собственост.

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(1) ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за "Довеждащ път към градска пречиствателна станция за отпадъчни води" гр.Момчилград ,общ. Момчилград ,обл.Кърджали с възложител : Община Момчилград.
  Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23.
  На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от получаване на обявлението , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

  Дирекция"УТКРЕПП"

 • „Кедикчал” става по-привлекателен за туристите

  Община Момчилград ще кандидатства за финансиране пред Министерството на инвестиционното проектиране с проект за благоустрояване на природния парк „Кедикчал”. На свое заседание днес местният парламент единодушно подкрепи проектното предложение на общинската администрация на стойност 370 000 лева. Най-голямата атракция в обновения парк ще бъде декоративно езерце, което ще съдейства за разумното оползотворяване на съществуващата лековита вода. Предвижда се още изграждане на подиум на старейшините, трасиране на алейна мрежа, поставяне на беседки и пейки, обособяване на огнища и др.

  Природният парк „Кедикчал” се намира в центъра на село Равен, на около 7 км от Момчилград. Представлява комплекс от вековни дъбове, представени от видовете благун и космат дъб, на възраст над 600 години. Там се намират и различни видове защитени птици, а в района на парка могат да се открият различни билки и редки красиви растения. В самия парк ежегодно се провежда голям събор, част от традиционните есенни маета в община Момчилград. Същевременно „Кедикчал” е разположено на стратегическо място по пътя към известните в региона културно-исторически и природни забележителности – тракийското светилище край с. Татул, скалното светилище Харман кая, Еленовото стопанство, природният феномен „Вкаменената гора”, резерват „Боровец”.

  От ръководството на общината са амбицирани с благоустрояването на парка да възродят многогодишната традиция за провеждане на фолкорен събор с участието на представители на различни етноси.   

 • ОИЦ – Кърджали представи новия програмен период пред кметове от общината

  Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кърджали проведе първата информационна среща за 2014 г. в община Момчилград на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период".  В рамките на предвидените срещи в седемте общини на област Кърджали ще бъдат представени проектът на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската Комисия, както и проектите на новите седем оперативни програми и финансовите им параметри.

  На проведеното информационно събитие в община Момчилград беше подробно разяснена същността на Споразумението за партньорство, като беше подчертано, че този документ определя стратегията на държавата за използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие със Стратегия Европа 2020. Експертите на ОИЦ-Кърджали разясниха на присъстващите индикативното разпределение на финансовия ресурс от европейските структурни и инвестиционни фондове между отделните тематични цели и оперативни програми. В проекта на Споразумението са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 • Берна Дауд представя Момчилград на Националната олимпиада по биология

  Учениците на най-голямото момчилградско школо – СОУ „Н.Й.Вапцаров“ заеха първите места на областните кръгове на олимпиадите в Кърджали. Седмокласничката Берна Дауд пребори конкуренцията при най-добрите биолози в областта, като спечели участие в Националната олимпиада по биология и здравно образование. Както е известно, престижното ученическо състезание ще се проведе на 5 и 6 април в СОУ „Н. Й. Вапцаров”.

  Гордост за училището е и ученикът от 5 „а” клас Баръш Мухамед Шериф, отличен с Грамота от РИО – Кърджали за постигнати високи резултати на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация. 

 • Чуждестранни туроператори и журналисти опознават Източните Родопи

  Община Момчилград в партньорство с общините Кърджали, Крумовград и Кирково рекламираха природните забележителности и богатото културно-историческо наследство на Източните Родопи на туристическото изложение в Москва – MITT 2014. На най-голямото международно туристическо изложение в Русия и едно от петте водещи в света участие взеха кметът на Крумовград Себихан Мехмед, зам.-кметът на Момчилград Ерол Мехмед, който е ръководител на проекта „Източният свят на Родопа планина”, както и ръководителят на „Управление на проекти" към Община Кърджали Надежда Цветкова. Родопският щанд привлече вниманието на посетителите с ръчно изработените мартеници на деца от Момчилград.  На щанда на Република България пък се проведе дегустация на вина, демонстрация на народни танци, дърворезба и презентация на видовете туризъм у нас.

  Красотите на Източните Родопи се представиха на международните туристически изложения в Лондон, Истанбул, Берлин, Москва и София. Предстои участие на туристическата борса „Културен туризъм” във Велико Търново.

  В Момчилград пък се очаква да пристигне голяма делегация от български и чуждестранни туроператори и журналисти, за да проучат възможностите за сътрудничество в областта на туризма.

 • Обсъждаме визията за развитие на община Момчилград

  ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА

  „ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 2014-2020“

  1 април 2014г.,10,00 часа, заседателна зала на Общинска администрация Момчилград

  Община Момчилград има удоволствието да ви покани на Дискусионен форум, в рамките на който ще бъде представена презентация на тема „Визия и приоритети за развитие на община Момчилград 2014-2020“. Целта на мероприятието е да представи пред местната общност резултатите от изготвения социално-икономически анализ на община Момчилград и да проучи обществената нагласа относно силните и слабите страни, проблемите и възможностите за развитие на общината за периода 2014-2020г.

  Дискусионният форум се провежда в изпълнение на договор „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Момчилград и провеждане на обучение. Разработване на общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-2020 г.” по проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград”, Договор № 13-13-73/31.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ще получи допълнително дофинансиране от държавата

  51 малки болници в България, включително и МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” – Момчилград, ще получат общо 6 млн. лева дофинансиране по методиката за спешната помощ, изработена съвместно с НСОРБ и здравното министерство. Това заяви в Кърджали министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева на среща с кметовете на общини от региона.  Тя каза още, че от следващия месец в общинските лечебни заведения ще започне изграждането на спешни центрове. Те ща са 35 и ще са филиали на центровете за спешна медицинска помощ, като оборудването в тях и заплащането на дейността ще бъде поето от държавата, уточни министърът.

  Д-р Андреева също така поздрави ръководството на община Момчилград за положените усилия за стабилизиране на състоянието на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”.

 • СОУ „Н. Й. Вапцаров” спечели ученическото състезание „Защита при бедствия, аварии и пожари”

  Отборът на СОУ „Н. Й. Вапцаров” спечели общинския кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и пожари – 2014”. Състезанието бе организирано съвместно от Община Момчилград и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението". На второ и трето място в надпреварата завършиха ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел и ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград. Участниците се включиха в тестова проверка на теоретичните знания и практическа проверка чрез състезателни игри. Шампионите на състезанието ще представят община Момчилград на областния кръг, който ще се проведе през месец април в ОДК в Кърджали. 

  От името на кмета на Момчилград Акиф Акиф бяха връчени грамоти и предметни награди на отборите, заели първите места.

  Съставът на победителите от СОУ „Н. Й. Вапцаров”: Мелиса Дурмуш, Тодор Боюклиев, Младен Бозов  от 7б клас и Берна Дауд от 7а клас с ръководители – ст. учител Юзджан Шакир и мед. сестра Халиме Али.

 • ОИЦ-Кърджали представя приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период

  На 25 март 2014 г.(вторник) от 10:30 ч. в залата на Община Момчилград Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали ще проведе информационна среща на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период”. Поканени за участие са заинтересовани от темата лица. Срещата е открита за медии.

 • Момчилград приема най-добрите биолози у нас

  Момчилград посреща най-добрите биолози у нас в 39-ото издание на Националната олимпиада по биология и здравно образование. Ученическото състезание се организира под егидата на Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието. Домакин на събитието, което ще се проведе от 4 до 6 април, е СОУ „Н. Й. Вапцаров”. В надпреварата участие ще вземат 120 участници, заели първите места в областните кръгове по биология. Те ще се състезават в две възрастови групи – 8-9 и 10-11-12 клас.

  За националните шампиони организаторите са предвидили грамоти и медали, а за всички ученици и техните ръководители са изготвени сертификати. Община Момчилград пък ще стимулира участниците и първенците с предметни награди.

  По време на престоя си в Момчилград най-добрите биолози у нас ще имат възможност да посетят тракийското светилището на Орфей при село Татул и скалното светилище Харман кая. Туристическата им обиколка ще обхване още Историческият музей в Кърджали.

  Задачите за предстоящата олимпиада са изготвени от Националната комисия към образователното министерство с участието на преподаватели от СУ  "Св. Кл. Охридски".

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Община Момчилград съобщава, че днес, на 22.03.2014 г. поради авария на водопровод на кръстовището на ул.

  „Гюмюрджинска" и ул. „Йордан Йовков" ( до Техникума по машиностроене) временно е прекъснато водоснабдяването в района. ВиК-Момчилград работи по отстраняването на възникналата авария. Към 15,00 часа водоподаването ще бъде възстановено.

  Извиняваме се за причиненото неудобство!

 • Строително-монтажните работи по Водния цикъл продължават(график)

  Във връзка с изпълнението на проект : „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”, Ви уведомяваме, че към настоящия момент се извършват строително – монтажни работи на следните улици:

  ул. „26-ти декември”

  ул. „ Васил Левски”

  ул. „Г. Бенковски”  от № 98 до 90 и № 70 до 60

  ул. „Захари Стоянов” от №15 до 61

  Във връзка с това движението по тези улици е отклонено. Превантивно е отклонено и движението по ул. „Йордан Йовков”.

  Ремонтните дейности по ул. „26 –ти декември” се предвижда да продължат до 30-31.03.2014 г., а по ул. „ Васил Левски”  до 24-25.03.2014 г. Фирмата-изпълнител съобщава, че ще работи по двете улици и през двата почивни дни (22.03- 23.03.2014 г. ) Строително – монтажните дейности по ул. „26 –ти декември”  и  ул. „ Васил Левски”   са свързани с подмяна на канализационна мрежа /битова и дъждовна/. Няма да се извършват строително-монтажни дейности по водопроводната мрежа, поради което не се предвижда спиране на водоподаването.

  Строително – монтажните дейности по ул. „Г. Бенковски”  и ул. „Захари Стоянов” са свързани с подмяна на канализационна мрежа. На 24-25.03.2014 г. предстои прехвърляне на водоснабдяването от стария в новия водопровод, поради което ще бъде спряно водоподаването по ул. ‘”Г. Бенковски” . Предвижда се дейностите по ул. ”Г.Бенковски” да продължат до 05.04.2014 г. 

  Община Момчилград обръща внимание на гражданите, че при изграждането на канализационната мрежа е възможно да се засегнат съществуващите водопроводи по тези улици и възникването на аварии.  Препоръчва се на гражданите да се запасят с необходимите количества вода.

  Община Момчилград предварително се извинява на своите граждани за създадените неудобства.

 • Стотици деца от Момчилград посрещнаха пролетта с карнавални маски и костюми

  Пъстър пролетен карнавал с участието на стотици деца от всички учебни заведения в Момчилград изпълни градския парк с празничност и настроение. Към малчуганите се присъединиха техните родители и учители, за да празнуват и отбележат заедно настъпването на пролетта.

  В последния учебен ден от седмицата възпитаниците на забавачките „Здравец”, „Зорница” и „Щастливо детство”, училищата ОУ „Петър Берон” и СОУ „Н.Й. Вапцаров”, Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за деца с увреждания "Дъга" се превъплътиха в любимите си анимационни и приказни герои.

  С най-различни маски и карнавални костюми малчуганите показаха завидни танцови умения, за да излъчат победители в категориите „Най-оригинален костюм” и „Най- хубава маска”. От община Момчилград подсигуриха лакомства на всеки участник за добро представяне. Победителите пък бяха изненадани с награди.

  „Тази година за първи път организираме пролетен карнавал в Момчилград. Надяваме се да превърнем този чудесен празник в традиция за посрещане на пролетта. Ще се радваме да чуем идеи и предложения на момчилградчани, които биха направили града ни по-привлекателен за децата”, заяви градоначалникът Акиф Акиф.

 • Покана за сесия на общински съвет на 26 март

  П О К А Н А  №3

   

  20. 03. 2014 г.

   

              На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

  СВИКВАМ:

   

           На  26. 03. 2014 г. / Сряда / от 10. 00 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти  декември” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  

                 

  ДНЕВЕН РЕД:

   

              1.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в община Момчилград за

  2013 г.                       

             2..Приемане на Отчет по плана за младежта за 2013 г. и Общински план за младежта за 2014 г.

             3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти

  общинска собственост в община Момчилград за 2014 г.

             4.  Предложение за предоставяне на земеделска земя по реда на & 27  ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/обн.ДВ.бр.62 от 2010 г/ от общински поземлен фонд/ОПФ/ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл.18 ж , ал.1 от общинска служба по Земеделие

              5.Прилагане на разпоредбите на чл.25 , ал.3, т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища-публична общинска собственост засягащи са от обект „Довеждащ път до градска пречиствателна станция /ГПСОВ/ , гр.Момчилград”.

               6.Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП /Подробен устройствен план –парцеларен план/ в землище на Момчилград , община Момчилград, във връзка с промяна предназначението на имотите от земеделска земя в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект „Довеждащ път до градска пречиствателна станция/ГПОСВ/, гр.Момчилград.

             7.Удължаване на срока на договора с „Космо България Мобайл –ЕАД за отдадения под наем имот  № 002128 в мест.”Гору” по КВС на землище с.Балабаново , община Момчилград

            8.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2014 г.

            9.Разпореждане с имоти-общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2014 г. и одобряване на пазарните им оценки.

            10..Разпореждане с имоти по & 4 от ЗСПЗЗ, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2014 г.и одобряване на пазарните им оценки.

           11.Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост , включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост в община Момчилград през 2014 г , за който има решение за продажба.

           12.Даване на съгласие за изкупуване на част ПИ №172, прeдаваем по силата

  на регулация към УПИ III34 и IV 34, кв.8 по ПУП на с.Птичар и одобряване на пазарна оценка.

           13.Учредяване право на пристрояване на търговски обект към жилищна сграда построена с отстъпено право на строеж в УПИ V ,кв.3 по действащия ПУП на с.Седлари, мах.Градинка община Момчилград.

           14.Продажба на жилища на лица , настанени по-административен ред и одобряване на пазарни оценки.

          15.Безвъзмездно предоставяне на община Момчилград на имот, представляващ „Почивна база Нановица”, включен в капитала на „Ученически отдих и спорт”-ЕАД –гр.София.

         16.Изменение и допълнение на Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване , притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград

          17.Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2015-2017 година на община Момчилград.

          18.Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена  върху нея сграда.

          19.Утвърждаване  разходите за заплати за 2014 година.

          20.Отпускане на еднократна социална помощ на Севда Христова Тюрдиева от гр.Момчилград, ул.Сан Стефано № 6, вх.Б, ет. 2 , ап.18

          21.Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение:

  „Благоустрояване и опазване на парк „Кедикчал” с.Равен, общ.Момчилград

          22.Участие на община Момчилград в Европейската мрежа на организациите за местно самоуправление за устойчива енергия „Конвента на кметовете”.

         23.Даване на съгласие за определяне на нов терен за „Кооперативен пазар” на територията на община Момчилград и свързаното с това изменение на ПУП-ПРЗ.

         24.Разрешава изработването на специализирани схеми на инженерната инфраструктура към проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на част от плана на гр.Момчилград, обхващащ квартали 38,92,61,103,59 и 94.

         25.Разпореждане със земеделски земи, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2014 г.и одобряване на пазарните им оценки.

         26. Други

         27. Питания.

    

  С уважение,

   

  инж. Сунай Хасан

  Председател на ОбС

   

   

  ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  НА ОбС – МОМЧИЛГРАД 

   

  21. 03. 2014 г. – Петък

   

  15. 00 часа по т.1 ,5, 15 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 ,  и  т. 25  Проекто - дневния ред

  1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

   

  16. 00 часа по т.1 , 15, 17 , 21 , и т. 23   от Проекто - дневния ред

  2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

   

                                                            24. 03. 2014 г. – Понеделник

   

  13. 30 часа по т.1, 3 , 4 , 5 . 10 , 16 , 17 , 21 , 23   и т. 25 от Проекто - дневния ред

  1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  15. 00 часа по т.1 , 17 , 20 , 21 ,  и т. 23   от Проекто - дневния ред

  2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  16. 00 часа по т.1,  6 , 7 ,  8 ,  9 , 10 , 11 , 12, 13 ,  14 , 15,  17 , 18 , 21 ,  23 ,  и т. 24  от Проекто - дневния ред

  3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

   

     25. 03. 2014 г. - Вторник

   

  14. 30 часа по  т.1 , 2 , 17 , 21 ,  и т. 23 от Проекто - дневния ред

  1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

  15. 30 ч.по т.1.2, 3,7, 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , 16,  17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,  и т. 23  от Проекто – дневния ред

  2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

   

  Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

 • Усилен ремонт кипи на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"(галерия)

  Усилено строителство кипи за подмяна на дограмата, саниране на сградата и отоплителната инсталация на МБАЛ „Д- Сергей Ростовцев" в Момчилград. Ремонтът на лечебното заведение се осъществява по проект на общината, одобрен за финасиране от Национален доверителен екофонд. Ремонтните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност.

  „Ежедневно следим за качественото изпълнение на строителните дейности по проекта. След приключването на мащабния ремонт идва ред да осигурим нова съвременна апаратура на болницата”, отбеляза градоначалникът Акиф Акиф. Той сподели, че при срещата му с кмета на побратимената с Момчилград Голяма община Бурса Реджеп Алтепе е получил подкрепа и съдействие за подмяната на апаратурата. „Благодаря от името на община Момчилград и лично от мое име на всички, които се отзоваха и се включиха в дарителските ни кампании за спасяването на болницата. Убеден съм, че ще получим отново подкрепата на момчилградчани от цял свят и да осигурим на техните близки и роднини по-качествено здравеопазване”, изрази благодарността си към всички дарители Акиф Акиф. 

  Извършените анализи на община Момчилград показват, че с топлоизолирането на сградата и подмяната на дограмата, икономиите за отопление през зимния сезон ще намалеят наполовина. Спестените средства ще бъдат заделени предимно за вътрешно обновяване. Очаква се болничните стаи във всички отделения да бъдат със самостоятелен санитарен възел. Във всяка болнична стая ще бъдат изградени самостоятелни санитарни възли.

  Дарителска банкова сметка:

  МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

  Търговска банка "Д"-АД

  гр.Момчилград

  BIC:  STSABGSF

  IBAN: BG61STSA93000020716931

 • Пролетен карнавал събира деца и ученици в Момчилград

  Община Момчилград организира пролетен карнавал, който ще се проведе на 21 март /петък/ от 11,00 часа на градския парк. Малчугани от училища и детски градини от града ще пресъздадат герои от приказки и филми. Участниците с най-атрактивни костюми и маски ще получат предметни награди. 

  Скъпи съграждани, заповядайте да отбележим заедно настъпването на пролетта!

   

 • Внезапно почина д-р Виждан Алиев

  Община Момчилград изказва съболезнования на семейството, приятелите и колегите за внезапната кончина на известния педиатър д-р Виждан Алиев. Момчилград загуби един добър приятел и голям професионалист! 

 • Голяма община Бурса ще помогне на болницата в Момчилград

  Побратимената с Момчилград Голяма община Бурса ще помогне за осигуряването на нова съвременна апаратура на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”. Това стана ясно по време на провелата се среща между кметовете на побратимените общини Акиф Акиф и Реджеп Алтепе. Визитата бе в рамките на тридневно посещение в южната ни съседка по повод традиционната вечер на момчилградчани в Бурса. Участие в деловата среща взеха още председателят на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Хасан Йозтюрк и представители на побратимените общини, както и деца от танцова група "Родопея", които имаха възможност да се запознаят лично с Реджеп Алтепе и екипа му.

  Акиф Акиф благодари на Реджеп Алтепе за съвместната им работа и добрите отношения между двете побратимени общини и изтъкна, че в Момчилград се реализират редица инфраструктурни проекти за повишаване качеството на живот на гражданите.

  „Преди броени дни стартирахме проект за енергийно обновяване на общинската болница в Момчилград. С новия си облик МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ще предоставя по-качествено здравно обслужване на пациентите си. Медицинските ни специалисти обаче изпитват сериозни затруднения с апаратурата, която не е подменена откакто съществува лечебното заведение”, обясни Акиф Акиф. Реджеп Алтепе отговори, че важен приоритет за Голяма община Бурса е осигуряване на качествено здравеопазване на своите граждани и приветства усърдията на община Момчилград за модернизиране на общинската болница. Той обяви, че ще сформира екип от специалисти, които да разработят проект за подобряване на здравната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”.

  Кметовете на побратимените общини разговаряха още за вече реализирани съвместни проекти през последните години и разширяване на връзките и сътрудничеството помежду им в най-различни сектори. Реджеп Алтепе сподели, че добрите двустранни отношенията между двете съседни страни ще продължат да се развиват и в бъдеще.

 • 600 земляци от Момчилград се срещнаха в Бурса

  Над 600 земляци от Момчилград, разпръснати в различни краища на Турция, се събраха на традиционна празнична вечеря в Бурса. Събитието се организира за седма поредна година от Сдружението на момчилградчаните в южната ни съседка. На традиционната вечеря присъства официална делегация от община Момчилград, начело с градоначалника Акиф Акиф и председателя на Общинския съвет инж. Сунай Хасан. Сред гостите изпъкваха с присъствието си бившият вицепремиер на Турция Ертугрул Ялчънбаир, кметът на община Нилюфер Мустафа Бозбей, помощник-консулът на България в Бурса Бирсен Карабаджакова, председателят на „Балгьоч” доц. д-р Юксел Йозкан, народният представител и бивш кмет на Момчилград Ердинч Хайрула. Тук  бяха още представители на побратимената с Момчилград Голяма община Бурса, сред които Фахредин Йълдъръм, съветник на кмета Реджеп Алтепе по икономическите въпроси.

  В словото си кметът Акиф Акиф поздрави земляческата общност в Бурса за активната им подкрепа в инициативи и кампании, организирани от община Момчилград. „Заедно, с общи усилия стабилизирахме общинската ни болница. Не мога да скрия задоволството си от подкрепата на момчилградчани от цял свят, които без нито миг колебание подкрепиха новото лице на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”, отбеляза той. Гостите бяха зарадвани и с добра вест за реализирането на проект за саниране на болницата по енергийна ефективност.

  „Живот и здраве до края на тази година всяко едно населено място на територията на общината ни ще бъде водоснабдено. Освен проектите, задвижени по европейските програми, ние залагаме на малките неща, от които вашите роднини в Момчилград имат спешна нужда”, каза още кметът на Момчилград.

  Акиф Акиф благодари на побратимената с Момчилград Голяма община Бурса за помощта при осъществяване на проекти в сферата на културата и изрази надежда, че обменът между двете страни в бъдеще време ще се разшири, обхващайки най-различни сектори.

  Председателят на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Хасан Йозтюрк изтъкна, че освен съседни България и Турция, са приятелски страни. „Не само в образованието, културата икономиката, но и в много сектори общото сътрудничество е с голям потенциал и едновременно в интерес за двете държави”, отбеляза той.

  Кметът Акиф Акиф и народният представител Ердинч Хайрула връчиха плакети и подаръци на директорите на побратимените училища ОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Бахчешехир”. Момчилградският художник Камбер Камбер подари своя картина на Хасан Йозтюрк за развитието на сдружението и неговите успехи.

  Положително настроение и емоции на гостите придадоха изпълненията на танцовата формация „Родопея”.

 • Момчилградско школо ще си сътрудничи с едно от най-престижните учебни заведения на Турция

  ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград и ОУ „Бахчешехир” от община Нилюфер, Бурса ще си сътрудничат в сферата на културния и социалния живот. Сътрудничеството им се изразява в обмяна на опит в областта на образованието и възпитанието на учениците от начален етап, както и прилагане на нови методи на преподаване. Ще се осъществяват взаимни посещения на ученици и учители. Споразумението между зам.-директорите на ОУ „ Д-р Петър Берон” Марияна Бибиновска и директора на ОУ „Бахчешехир” Шукрие Йозмерич бе подписано в Бурса в присъствието на кмета на община Момчилград Акиф Акиф и председателя на Сдружението на момчилградчаните в Турция Хасан Йозтюрк.

  „Сътрудничеството между двете училища ще стимулира обмена на знания както между училищата, така и между учениците. Ще обединим усилия с колегите от Турция за разработване на нови общи програми и инициативи, които да допринесат за развитието на образованието”, изтъкнаха от ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон”.

  „Бахчешехир” е национална верига от частни детски градини, училища и университети, създадена през 1994 година за насърчаване качеството на образованието в Турция. С 48 основни училища, 35 детски градини, 17 гимназии и 10 университета в 25 области, веригата заема водеща позиция в южната ни съседка. Ръководството на „Бахчешехир” си е поставило за цел да достигне до 350 учебни заведения през 2023 г.

  Споразумение за взаимно сътрудничество в края на 2013 г. подписаха също ЦДГ „Зорница” – Момчилград и ДГ „Зюбейде Ханъм” от град Чорлу, Турция. Ръководствата им се споразумяха за обогатяване на научните, културни и социални връзки помежду им. 

 • Община Момчилград представи Източните Родопи на най-голямото туристическо изложение в света

  Туристически агенции и туроператори от водещи европейски и световни страни проявиха интерес към момчилградския щанд на туристическото изложение ITB Берлин. В тазгодишното издание на най-мащабния туристически форум в света се включиха над 11 000 изложители, 113 000 професионалисти в бранша и над 170 000 посетители.

  Община Момчилград представи основните природни и културно-исторически забележителности и обекти в региона за четвърти път на международно изложение след туристическите борси в София, Истанбул и Лондон. На изложението в Берлин бяха раздадени много мартеници, изработени от деца и ученици от Момчилград. Участието се осъществява по проекта „Източният свят на Родопа планина”, в партньорство с общините Кърджали, Крумовград и Кирково. С атрактивни рекламни материали и презентации, посетители и професионалисти в областта на туризма, се запознаха с красотата на Родопите, туристически маршрути и дестинации в региона.

  Следващият мащабен туристически форум, на който Община Момчилград ще участва е MITT Москва. Изложението ще се проведе в периода 19-22 март. Община Момчилград ще има възможност отново да рекламира по най-добрия начин туристическия потенциал на региона.

 • Момчилград с идеен проект за по-добра пътна връзка с Птичар

  Идеен проект на община Момчилград ще осигури пряка връзка на жителите на село Птичар за общинския център, както и за 24-километровия участък от първокласния път Кърджали – Подкова за ГКПП „Маказа”. Проектът предвижда изграждането на мост над река Върбица с обща дължина 156.50 м. Пътното платно се предвижда да е с ширина – 6.5 м, като от двете страни ще има тротоари за движение на пешеходци. Новата инфраструктура ще улесни максимално придвижването на превозни средства до Птичар. В момента селото остава труднодостъпно заради лошите пътища и опасността от активизиране на свлачища.

  Идеята за изграждането на нов път, който да осигури пътна връзка на село Птичар с Момчилград датира от година. При последните си срещи с  ръководството на общината местното население поставя като основен проблем осигуряване на по-добра пътна връзка с останалите населени места.

  За реализирането на проекта е необходимо оперативните програми по новия програмен период 2014-2020 да бъдат отворени за кандидатстване.

  Община Момчилград вече подписа договор по проект за по-пряка пътна връзка между населените места от общините Момчилград и Крумовград с шосето Кърджали – Подкова, който е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №9.

  В първия програмен период 2007-2013г. администрацията получи одобрение на 18 проекта на обща стойност 31,1 млн. лева. По брой одобрени проектни предложения от европейските фондове община Момчилград дели 31-о място в страната с общините Плевен, Хасково, Димитровград и Горна Оряховица.

 • Разясниха на кметовете в община Момчилград възможностите за подпомагане на земеделци

  Подготовката за предстоящата кампания за прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани разясниха пред кметовете на населени места в Момчилград специалисти от Областна дирекция „Земеделие” и ДФЗ. На дискусията присъстваха шефът на главна дирекция „Аграрно развитие” Марин Стоянов, началникът на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” Андриан Янев и началникът на общинска служба „Земеделие” Ерсин Юмер.

  Основен акцент в срещата бяха новостите около директните плащания и схемите за подпомагане през 2014 г. Специалистите от областна дирекция „Земеделие” разясниха условията за кандидатстване за подпомагане по схемата за национални доплащания. Тя подпомага тютюнопроизводителите, получили премии за изкупен тютюн за реколта 2007, 2008 и 2009.  За да получи подпомагане по тази схема кандидатът трябва да бъде регистриран земеделски стопанин, да декларира за подпомагане минимум 1 декар земеделска площ и/или селскостопанските животни, които отглежда, независимо от техния вид и брой.

  Шефът на главна дирекция „Аграрно развитие” Марин Стоянов обясни, че за 2014 г. няма да бъдат приети нови кандидати за агроекологични плащания. „Вероятно ще бъдат подпомогнати реалните тютюнопроизводители, които не получават средства от т.нар. референтен период”, каза още той.

  Фермери, които обработват до 300 дка, ще получават по-голяма субсидия от бюджета на Схемата за директни плащания, уточни Ерсин Юмер, началник на общинска служба „Земеделие”.

  Друга новост е Схемата за преразпределително плащане, която определя по-високо единни плащане на хектар за първите 30 хектара на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.

  Значително повишаване на плащанията ще има за стопани, отглеждащи крави с бозаещи телета.  С предимство за ползването на мери и пасища се очаква да бъдат реалните животновъди. Все още обаче окончателните критерии не са уточнени.

  Това означава, че един фермер трябва да притежава и да отглежда животни, за да получава субсидии за притежаване и поддържане на земя в добро екологично и земеделско състояние.

  Припомняме, че община Момчилград още през м.г. предложи земеделци, които реално отглеждат животни или обработват земи, да бъдат с предимство при предоставянето на земи от Общинския поземлен фонд за кандидатстване по Европейски програми.

  Земеделието има нужда от съживяване и ясно конкретизирани реформи, които не само да насърчават производителите, но и да осигурят икономически растеж. Идеята на община Момчилград е даде толеранс и предимство на истински животновъди и производители на селскостопански продукти, обясни тогава градоначалникът Акиф Акиф

  За управлението и стопанисването на общинската собственост в Момчилград вече ще се грижи общинско предприятие. Новото дружество „Общински дейности – Момчилград” ЕООД ще осъществява самостоятелна стопанска дейност и ще се занимава с организиране и извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на селскостопански животни, са още част от дейността на предприятието.  

 • Болницата в Момчилград търси лекар със специалност кардиология

  МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” – гр. Момчилград обявява свободни позиции за длъжността:

  Лекар със специалност КАРДИОЛОГИЯ с ехокардиография

  Изисквания към кандидата:

  1. Желание за работа
  2. Организираност в работата
  3. Инициативност и възможност за усвояване на нови знания; лоялност.

  Ние предлагаме:


  1. Отлични условия за работа – договор с НЗОК и допълнителните здравноосигурителни дружества
  2. Стимулиращо възнаграждение
  3. Бонуси за високи лични постижения и усърдие.
  4. Коректни колегиални взаимоотношения и уважение

  Документи за кандидатстване:

  Автобиография, актуална снимка, копие от диплома за завършено образование и специалност, удостоверение от БЛС, копие от други квалификационни свидетелства.

  Всички кандидати ще бъдат поканени на разговор и ще им бъде предоставена възможност да се запознаят с болницата и медицинския център.

  Управител: Д-р Младен КЪРОВ

  Телефон за връзка: 0889 525 415 

 • 32 национални знамена се развяват в евромахала Батковци

  Първата европейска махала в България – Батковци край Момчилград вече близо 7 години се слави с националните флагове на държавите-членки на Европейския съюз. Първото знаме е окачено в навечерието на 2007 г. от Хасан Садък, бивш шофьор, строител и автотенекиджия. Ентусиастът си е поставил за цел да прочува махалата по цял свят, закичвайки етнографския музей с всяко предоставено национално знаме. Най-големият му проблем е смяната на байраците, тъй като се избеляват и износват с времето. Освен флаговете на 28-те страни от Евросъюза, се развяват и тези на САЩ и съседните на България държави – Турция, Сърбия и Македония. Под всяко знаме е поставена табела с информация за населението на съответната държава. Преди години посланиците на Белгия и Германия у нас са изпратили знамена, изявявайки желание лично да посетят родопското село.

  „Омраза у нас няма към никого, независимо от етноса и религията му. Който и да дойде, ще бъде посрещнат по подобаващ начин с много обич”, споделя Хасан Садък. Смята, че общината има всички природни дадености и потенциал да развива селски туризъм. Възхищава се на темпото на работа от страна на общината и градоначалника Акиф Акиф. По думите му през последните години обликът на редица населени места на територията на общината значително се е променил.

  Етнографският музей в махала Батковци набира все повече популярност сред туристите, дошли да посетят светилището на Орфей при с. Татул и други културно-исторически забележителности в Момчилградско.

  Подробна информация за етнографския музей в махала Батковци и остналите туристически атракции можете да получите тук

 • Честит Осми март!

  Скъпи дами,

  Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по случай 8–ми март – Международният ден на жената. Днес имаме още една прекрасна възможност да изразим нашето уважение към вашата подкрепа и любов като майки, съпруги, сестри и дъщери.

  Нека здравето да бъде винаги ваш верен приятел, а вашата красота, нежност и доброта да бъдат вечно благословени!Желая Ви здраве и щастливи дни, изпълнени с благоденствие и успехи!

  Бъдете опора на вашите семейства, смели в мечтите си, обичайте и бъдете обичани!

  Честит празник!

  С уважение,

  Акиф АКИФ

  Кмет на Община Момчилград

 • Информационни срещи за гаранционния фонд по Програмата за развитие на селските райони" - 2007-2013 г.

  На 18 март от 11,00 часа в хотел "Кърджали гр. Кърджали и на 19 март от 11,00 часа в читалище "Нов живот", гр. Момчилград ще се проведат информационни срещи  със земеделци за разясняване на възможностите и условията за кредитиране  чрез гаранции от Националния гаранционен фонд на ПРСР 2007-2013 г. - по мерки 121, 122 и 123

 • Момчилград отбеляза Националния празник – 3 март

  С тържествена церемония Момчилград отбеляза Националния празник на България – 3 март. Въпреки дъждовното и мрачно време, жители и гости на града се събраха пред Мемориала – Костница, за да почетат паметта на участниците в Освобождението. Тук бяха градоначалникът Акиф Акиф и ръководството на общината, председателят на Общинския съвет Сунай Хасан, народният представител Ердинч Хайрула, началникът на Регионалния инспекторат по образованието Сашка Тръпкова, директори на училища, общински съветници и граждани. Венци и цветя бяха поднесени от общинска администрация-Момчилград, тракийското дружество „Момчил юнак” – гр. Момчилград и СОУ „Н.Й. Вапцаров”.

  След отзвучаването на химна на Република България, слово по случай Трети март произнесе кметът на Общината Акиф Акиф:

  „Трети март е време за чествания, но и време за размисъл и равносметка, защото на този ден преди 136 години България възкръсва за нов живот. Един малък народ, воден от национално отговорни патриоти, обявява своята свобода. Ако прочитът ни на историята е добронамерен, ще усетим сплотеността на един народ в името на националните идеи и ценности.

  136 години по-късно, националните усилия трябва да бъдат обединени за постигане на просперитет и благоденствие. Ние сме длъжни да работим за сбъдването на надеждите. За намирането на истински и правилни пътища, които да ни изведат до мечтаната развита държава.

  Искрено се надявам да работим така, че да осигурим по-добро образование за децата ни, по-добър живот, постоянна работа и повече духовност. Това зависи от усилията на всеки един от нас. Защото нашите славни деди са ни завещали мирна и свободна България.”

  Празничната програма завърши с изпълненията на възпитаници от Обединен детски комплекс. 

 • Абонати на Виваком от две села без телефон и Интернет повече от месец

  Около сто абонати на „Виваком” нямат телефонна и Интернет връзка в селата Седлари и Върхари в община Момчилград от 23 февруари т.г. до днес, съобщиха кметовете на двете населени места Йозджан Юсеин и Баки Зейнел. Хора от двете села, а и кметовете, много пъти подавали сигнали до дружеството на тел. 123, но проблемът така и не бил отстранен, а и не било известно защо не е решен.  
  Връзката изчезнала заради откраднат кабел с дължина 150 м, обясниха кметовете, а в момента жителите на двете села получавали фактури с дължимите суми.
  „Това не е справедливо, ние не сме ползвали услуги на дружеството, защото нямаме достъп”, коментират местните хора. Те подготвят нови жалби и очакват телефонната връзка и достъпът до Интернет да бъдат възстановени.

 • Не пускайте селскостопански животни в паркове и междублокови пространства!

  Община Момчилград напомня на собствениците на селскостопански животни, че е забранено отглеждането на животни, преминаването, престоя и пашата във всички паркове, градини, улично озеленяване, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли,  заведения за социални грижи и др. съгласно Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Момчилград. При констатиране на нарушения ще бъдат съставени актове за административно нарушение,  минималната санкция е в размер на 100 лв.

 • Съобщение

  Община Момчилград предлага работа -  охрана на паркинги. Кандидатите могат да получат повече  информация на  тел. 03631/7853.

 • 150 деца показаха авторски творби по проекта "Не сме различни"

  150 деца представиха авторски творби на изложбата, организирана в рамките на проекта „Не сме различни” . Те показаха произведения, резултат на съвместно творчество със свои връстници със специални образователни потребности. Учениците от ОУ”Д-р Петър Берон”, СОУ „Н.Й.Вапцаров”, ОУ”Васил Левски” – с. Равен, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Нановица, ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел и ЦДГ „Щастливо детство” и ЦДГ „Зорница” изложиха произведения от естествени материали, пластилин, глина, акварели, цветя. Родители и учители заедно разгледаха детските произведения. Изложбата се превърна в истински детски празник – всяко учебно заведение демонстрира възможностите на учениците – децата танцуваха, пяха, представиха пиеса.
  Творбите бяха изработени в клубовете към центровете за работа с деца със СОП в училищата и детските градини. Проектът, който беше финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” с договарящ орган МОМН, приключва на 6 април т.г.

 • Съобщение

  Общинска администрация – гр. Момчилград напомня на собствениците на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. Регистрацията се извършва след подаване на заявление от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 5 лева. Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в Центъра за обслужване на клиенти при Община Момчилград, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето.
  Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2013г.
  Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:
  1. кучета на инвалиди;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от български червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. ловни кучета;
  7. кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар.
  Освободените от такса кучета, не са освободени от задължителна административна регистрация.
  При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето, както и помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.
  При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 20 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева, а при повторно нарушение се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв.

 • Препоръки към мотоциклетисти и мотопедисти, към техните семейства и приятелски кръг, към водачите на автомобили

  Как да бъдат предотвратени пътнотранспортни произшествия с мотоциклети и мотопеди - практически препоръки, свързани със скроростта, изпреварването, предимството, дистанцията с автомобила пред вас, техническата изправност, екипировката.

  Как да постъпят родителите, за да предпазят децата си, как да реагират приятелите:

  ПРОЧЕТЕТЕ ТУК  

 • Момчилградчани могат да плащат местни данъци и такси в касите на ИЗИПЕЙ и по Интернет чрез ИПЕЙ

          Жителите на община Момчилград имат още една възможност да плащат местните данъци и такса смет – в  касите на ИЗИПЕЙ (освен в отдел „Местни данъци и такси” в общинската администрация). Тази възможност ще улесни жителите на общината, които живеят на територията на други общини, за да не отделят  време за пътуване и да не извършват допълнителни разходи.

           ИЗИПЕЙ  има  2 252 офиси в България, където могат да бъдат направени плащанията. В Момчилград дружеството разполага с  4 каси, които се намират в Търговска банка Д, ЦКБ, Офис 1 и ГЛОБУЛ. Стойността на услугата за клиента е в размер на 1,2% върху дължимата сума (от 1 до 5 лв.).

           0,40 лв. е стойността на услугата при интернет плащане през ИПЕЙ. За да се плати през ИПЕЙ, е необходимо да бъде направена регистрация  в сайта www.epay.bg.

           Повече информация за касите на ИЗИПЕЙ в България може да намерите на адрес:

  http://www.easypay.bg/?p=offices

           Местните данъци и такси също могат да бъдат внесени чрез ПОС терминално устройство в отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация.

            На сайта на Община Момчилград вече е възможно да се направи  справка за размера на дължимите местни данъци и такса смет. За това е нужно да се получи ПИН код от отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация.

   

 • Момчилградчани могат да плащат местни данъци и такси в касите на ИЗИПЕЙ и по Интернет чрез ИПЕЙ (2)

          Жителите на община Момчилград имат още една възможност да плащат местните данъци и такса смет – в  касите на ИЗИПЕЙ (освен в отдел „Местни данъци и такси” в общинската администрация). Тази възможност ще улесни жителите на общината, които живеят на територията на други общини, за да не отделят  време за пътуване и да не извършват допълнителни разходи.

       ИЗИПЕЙ  има  2 252 офиси в България, където могат да бъдат направени плащанията. В Момчилград дружеството разполага с  4 каси, които се намират в Търговска банка Д, ЦКБ, Офис 1 и ГЛОБУЛ. Стойността на услугата за клиента е в размер на 1,2% върху дължимата сума (от 1 до 5 лв.).

           0,40 лв. е стойността на услугата при интернет плащане през ИПЕЙ. За да се плати през ИПЕЙ, е необходимо да бъде направена регистрация  в сайта www.epay.bg.

           Повече информация за касите на ИЗИПЕЙ в България може да намерите на адрес:

  http://www.easypay.bg/?p=offices

       Местните данъци и такси също могат да бъдат внесени чрез ПОС терминално устройство в отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация.

            На сайта на Община Момчилград вече е възможно да се направи  справка за размера на дължимите местни данъци и такса смет. За това е нужно да се получи ПИН код от отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация.

   

 • Съобщение

  Общинска Администрация – гр. Момчилград уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми.Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места, както и нерегламентираното им изхвърляне.

  При неизпълнение ще бъдат налагани санкции, съгласно действащата нормативна уредба.

   

 • Съобщение

  Община Момчилград уведомява всички собственици на ППС, паркирани върху тротоари, в паркове, детски площадки, зелени площи, да ги преместят в зоните, предназначени за паркиране, тъй като от 1 април 2013 г. ще бъдат налагани санкции.  

 • Състоя се встъпителна конференция " Качествен живот в общността"

  На 19.03.2013г. се проведе встъпителна конференция по проект „Качествен живот в общността”. Проектът се реализира от Община Момчилград по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” на Агенция за социално подпомагане, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Присъстваха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, дирекция „Социално подпомагане” – Момчилград, Дирекция ”Бюро по труда” – Момчилград, кметове на населени места от община Момчилград и кметски наместници и граждани.
  Проектът е на стойност е 206 593,68 лв. и е с продължителност 16 месеца.
  Присъстващите бяха запознати с целта на проекта, а именно да се създадат условия за качествен живот на лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване, чрез изграждане на нов подход за професионална грижа в домашна среда като се насърчават ученето през целия живот и интеграция на уязвимите групи в социалната им среда. Целева група на проекта ще са лица с трайни увреждания, в това число и деца – с невъзможност за самообслужване, възрастни хора с невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст.
  В рамките на проекта ще се създаде Звено за социални услуги, в което за период от 12 месеца ще работят 35 домашни санитари. За такива ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда, след подбор. Назначените 35 санитари ще обслужват минимум 75 потребители.
  Въз основа на направената оценка на потребностите и индивидуалния план ще се предоставят следните видове почасови услуги: за лична помощ, комунално битови услуги, подкрепа на социалното включване, административни услуги. За договорените услуги потребителите ще заплащат такса в размер на 0,18 лв. на час.
  Очаква се чрез проекта да осигурят по отношение на потребителите равни възможности за всички участници и преодоляване на дискриминационни практики; подобряване достъпа до социални услуги, качествена грижа в домашна среда, подобрени грижи за лицата с увреждания, гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се и обхващане на всички населени места от община Момчилград, където има идентифицирани нужди от тази услуга, превенция на институционализацията. По отношение на безработните да се създадат нови работни места в сектора на социалните услуги; да се повиши трудовата активност и да се създаде възможност за започване на работа, вследствие на осигурена грижа в семейна среда за техните близки; да се осигури подкрепа както на безработни лица, така и на ангажирани с тази дейност зависими членове на семействата на хора с увреждания, като им се даде възможност за трудова реализация. Да се осигури грижа за деца и лица с увреждания, живеещи в отдалечени и изолирани населени места на общината, където липсват други перспективи за ресоциализация и социално включване.

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Община Момчилград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция за социално подпомагане.”

 • Заседание на Общински съвет - Момчилград на 28 март 2013 г. и заседания на постоянните комисии

  П О К А Н А №3
  22. 03. 2013 г.

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация
  СВИКВАМ:

  на 28. 03. 2013 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти декември” №2, заседание на Общински съвет – Момчилград при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Даване на съгласие по постъпила молба за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия.
  2. Отпускане на еднократна социална помощ.
  3. Одобряване на ПУП – ПП на елементите на техническата инфраструктура – обект: Пътна връзка на гр. Момчилград с път 1-5 Кърджали – Подкова – ново строителство от км. 0+000 до км. 1+205.
  4. Даване на принципно съгласие за допускане на изменение на ПУП- ПЗР за част от УПИ І, кв. 43 по ПУП на гр. Момчилград, отреден за „парк”, във връзка с обособяване на нов общински имот и отреждането му за „Парк и обслужващи дейности”, съвместими с предназначението и начина на ползване на зелените площи, както и изменение на ПУП – ПР за разширение на съществуващ паркинг.
  5. Одобряване на пазарни оценки на имоти ЧОС, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост в община Момчилград през 2013 г., за които има решения за продажба.
  6 .Даване на съгласие за издаване на общинска гаранция за поемане на дълг от МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград.
  7. Решение за поемане на общински дълг по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за общинския дълг /774 607, 87 лв./.
  8. Решение за поемане на общински дълг по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за общинския дълг /4 995 149 лв./.
  9. Решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед за 110% от левовата равностойност на разходите за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ за проект „Подобряване на средата за живот в община Момчилград, чрез рехабилитация на зелени площи, реконструкция и изграждане на улични мрежи”, сключен между община Момчилград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
  10. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода 01. 07.- 31. 12. 2012 г..
  11. Други.
  12. Питания

   

  С уважение,

  инж. СУНАЙ ХАСАН
  Председател на ОбС


  ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
  НА ОбС – МОМЧИЛГРАД


  25. 03. 2013 г. – ПОНЕДЕЛНИК

  15. 00 ч.по т.2, 5, 6, 7, 8, 9 и т. 10 от Проектодневния ред
  2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

  16. 00 часа по т.10 от Проекто - дневния ред
  1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

   

  26. 03. 2013 г. –ВТОРНИК

  15. 00 часа по т. и т. 10 от Проектодневния ред
  1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

  16. 00 часа по т.6, 7 , 8 и т. 10 от Проектодневния ред
  2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населени


  27. 03. 2013 г. - СРЯДА

  14. 00 часа по т. 10 от Проектодневния ред
  1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  15. 00 часа по т. 1, 2, 6 и т. 10 от Проектодневния ред
  2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  16. 00 часа по т. 3, 4, 5 и т. 10 от Проектодневния ред
  3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 • В ЦДГ "Щастливо детство" посрещнаха пролетта

   

   

   

  По случай идването на пролетта  в ЦДГ „Щастливо детство” - Момчилград се организира и проведе празник под мотото „Празнуваме и творим” , а темата беше „Как си представям утрешния ден”. Малчуганите от детската градина пяха и танцуваха, след което създадоха много интересни творби - рисунки, апликации, изработки от пластелин.

 • Очакваме информация за замърсени зони в града!

  Общинска администрация  Момчилград приканва всички жители на града  активно да участват в кампанията на bTV Media Group ,,Да изчистим България за един ден”. До 29.03.2013г. очакваме информация и ваши снимки за замърсени зони в града, които  може да изпратите на електронния адрес на общината  [email protected], да ги подадете в информационния център в сградата на общината на ул."26-ти декември" №12, 6800 гр. Момчилград или да ги изпратите с писмо на хартиен носител.

  Денят на голямото почистване е 20.04.2013 г.

  Каним всички доброволци на 20.04.2013 г. в 9.00 часа  пред  сградата на общината. Доброволческите екипи ще получат ръкавици и чували. Общината ще осигури и автомобили за извозване на събраните отпадъци. Надяваме се да се включите в инициативата.

  Нека да изчистим  Момчилград за един ден и да го опазваме чист всеки ден!

  Повече информация за инициативата може да намерите на адрес: http://www.btv.bg/da-izchistim/

   

 • Покана

  Уважаеми госпожи и господа,

  Община Момчилград в пaртньорство с общините Кърджали, Крумовград и Кирково реализира проект „Източният свят на Родопа планина”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/002, който се осъществява с  подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

  Реализацията на проекта ще допринесе за увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, както и подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма на територията на общините Момчилград, Кърджали, Крумовград и Кирково, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.

  В подготвителния етап при изготвяне на проектното предложение е разработена Концепция за развитие на регионален туристически продукт на „Централни Източни Родопи”, обхващащ общините  Момчилград, Кърджали, Крумовград и Кирково. На база дефинираният и предложен в Концепцията туристически продукти ще се разработят подробно тематични и комплексни по характер съпътстващи го маршрути и пакети, включващи обекти и услуги от целевите общини съставящи туристически район Централни Източни Родопи, които да предложат пълноценен и запомнящ се престой в рамките на поне три или пет дни (в зависимост от пакета). При разработването на туристическите пакети и маршрути ще се вземат под внимание анализите от концепцията в посока целеви пазари и търсене – кой пазар и целева група какви продукти търси и предпочита, за да могат да се разработят и позиционират правилно и ефективно пакетите.

  Всички мерки в рамките на настощото проектно предложение, свързани с маркетинга и рекламата на обособения туристически район, ще създадат основата за устойчиво функциониращи туристически продукти, които да спомагат за развитието на една конкурентна туристическа дестинация осигуряваща разнообразяване на предлаганите туристически услуги.

  Във връзка със стартиране на дейността „Обществен подход”, имаме удоволствието да Ви поканим на 26 март 2013 г. от 10°° ч. в комплекс „Маказа”, община Момчилград да вземете участие в първата от поредицата работни срещи, които ще се проведат на принципа на широк обществен подход с представители на всички заинтересовани страни – туристическият бизнес, хотелиери, културни и еко организации, занаятчии и представители на МСП в областта на туризма и др., за да може всички да се включат активно в процеса на популяризиране на регионалния туристически продукт и всички разработени тематични маршрути и пакети. Изграждането на подходяща институционална среда за туризма е определящо за формирането на туристическия продукт, а поради неговия широк обхват и ангажирането на различни типове участници, е необходима висока степен на координиране на действията, партньорство и съгласуване на решенията, като това взаимодействие следва да оформя практическите политики на администрациите в туризма.

   

  За допълнителна информация можете да се свържете с Ръководителя на проекта: Ерол Мехмед – зам.-кмет на Община Момчилград – тел. 03631/7843, e-mail: [email protected] 

    

              С уважение:   Акиф Акиф

                                        Кмет на Община Момчилград

 • Обява

  На основание чл.79, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество,чл.11 от Наредбата за управление,стопанисване и ползване на земи и гори от ОПФ и на земи и гори от Общински горски фонд и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-142/20.03.2013г. на кмета на общината Община Момчилград

  О  Б   Я   В   Я   В   А

  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи – общинска собственост в землище с.Прогрес , землище с.Постник и землище с.Гургулица.

           Срок за отдаване - 10/десет/години.

           Специфични изисквания – до участие в търга се допускат всички заинтересовани          физически  и юридически лица.

           Търгът  ще се проведе на 26.03.2013г./вторник/ в залата на община Момчилград, етаж ІІ от 12.00 часа.Тръжните документи се закупуват от стая №4, етаж І в сградата на общината при цена от 10.00 лева и се подават в деловодството на общинска администрация Момчилград до16.00 часа на 25.03.2013г. Размер на депозита  за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния имот. Депозитът се внася до 16.00 часа на 25.03.2013г. в касата на общината - стая №18, ет. ІІІ на общинска администрация Момчилград- гр.Момчилград ул.”26-ти декември” №12.

           При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 16.04.2013 г.и 30.04.2013 г. в залата на община Момчилград – ет. ІІ, като тръжните документи се закупуват от стая  №4 ,ет.І, при цена 10.00 лева и се подават в деловодството ет.І в срок до 16.00 часа до деня, предшестващ търга.

           Оглед на имотите ще се извършва след закупуване на тръжната документация всеки ден от 8.00 часа до 17.00 часа до деня, предшестващ търга.

           За допълнителна информация: тел. 03631/8231.

            

         

   

 • Седмица на чистотата в община Момчилград

  Общинска администрация – гр. Момчилград обявява дните от 5 до 13 април т.г. за „Седмица на чистотата”. Приканваме гражданите, фирмите, институциите, училищата и читалищата да вземат участие в акцията, за да стане Момчилград по-чиста и приветлива община.

  Общината ще осигури автомобил за транспортиране на отпадъците и чували.

  Повече информация на тел.: 0887322809 и 0886550038.

  Надяваме се на Вашата отзивчивост и активно участие!

 • Община Момчилград набира заявления за ползване на социални услуги

  Община Момчилград стартира изпълнението на проект „Качествен живот в общността” по Схема „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

  Във връзка с реализацията на проекта започна набиране на заявления за ползване на социални услуги, които ще се предоставят от Звеното за услуги в домашна среда.

  Срокът за подаване на заявления е от 18.03.2013 г. до 10.04.2013 г.

  За ползватели на Звеното за услуги в домашна среда по проекта могат да кандидатстват хора, отговарящи на едно от следните изисквания:
  -Лица с трайни увреждания, в това число и деца, с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  -Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

  Необходими документи за кандидатстване:
  -документ за самоличност на кандидата (копие); за дете - удостоверение за раждане на детето (копие);
  -документ за самоличност на законния представител на кандидата – родител, настойник, попечител (копие);
  -Медицински документ на кандидата /Епикриза, ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК или друго – копие/;
  -документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
  -пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

  За информация и заявления : сграда на общинска администрация, етаж 2, стая 10, тел. 03631/7847

 • Община Момчилград набира заявления за кандидати за домашни санитари

  Община Момчилград стартира изпълнението на проект „Качествен живот в общността” по Схема „Помощ в дома” BG051PO001-5.1.04, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

  Във връзка с реализацията на проекта започна набиране на заявления за кандидати за домашни санитари, които ще бъдат назначени в Звеното за услуги в домашна среда.

  Срокът за подаване на заявления е от 18.03.2013 г. до 10.04.2013 г.

  Социалните услуги в Звеното ще се предоставят съобразно потребностите на потребителите. Домашните санитари обслужват двама или повече преки потребители. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден, под формата на почасови услуги.
  Като домашни санитари ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в Дирекция «Бюро по труда». Наетите по проекта лица ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.
  Социалните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

  Услугите на Звеното за услуги в домашна среда са предназначени за следните лица:
  Лица с трайни увреждания, в това число и деца, с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

  Необходими документи за кандидатстване:
  -документ за самоличност /копие/
  -свидетелство за съдимост
  -медицинско свидетелство;
  -служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;
  -диплома за завършено образование /копие/ и копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти /ако е приложимо/.

  За информация и заявления : сграда на общинска администрация, етаж 2, стая 10, тел. 03631/7847

 • Изпратете сигнали за замърсени райони, участвайте в инициативата "Да изчистим България за един ден!"

  Община Момчилград кани  всички жители на града и общината  да се включат в проекта „Да изчистим България за един ден!". Тази година инициативата ще се състои на 20 април. Общината призовава жителите на цялата община да участват в инициативата и да почистят районите, където живеят, където учат и играят децата им!

  В момента може да изпращате сигнали за нерегламентирани сметища и замърсени райони на електронната поща на Община Момчилград  [email protected], да  подадете сигналите в информационния център в сградата на общината на  ул."26-ти декември" №12, 6800 гр. Момчилград или да   изпратите писмо на хартиен носител.

  Повече информация за инициативата може да намерите на адрес: http://www.btv.bg/da-izchistim/

 • Не паркирайте автомобили на ул. "Маказа"!

  Общинска администрация - Момчилград уведомява живущите на ул. "Маказа" - в района на автогарата, че от 14 до 20 март ще се извърши кастрене на дърветата.

  Приканваме гражданите да не паркират автомобили под дърветата в работно време. 

 • Съобщение

  Община Момчилград приканва жителите на общината да премахнат незаконните постройки в района на бл."11" и  в посока към ул. "Хаджи Димитър",  където се изгражда на  улица към новия жилищен кв." 11" .

 • Честит Осми март!

  Уважаеми дами,

  Приемете сърдечни поздравления по случай 8 март! Бъдете нежни и красиви, възторжени и вдъхновени! Обичайте и бъдете обичани!

   

  Акиф Акиф

  Кмет на Община Момчилград 

 • Съобщение

  От  6 до 8  март (сряда, четвъртък и петък) ще бъде извършено кастрене на дървета на ул. "Маказа" в гр. Момчилград. Община Момчилград моли живеещите в района да не паркират автомобили под дърветата!

   

  Общинска администрация - Момчилград 

 • Момчилград чества Трети март

  Десетки момчилградчани присъстваха вчера на традиционния ритуал за издигане на националния трибагреник пред мемориала „Костницата“ на Трети  март – Национален празник на Република България.

  „Искрено се надявам да намерим верния път заедно, да си помагаме. И искам да ви призова към мъдрост в тези тежки за всеки гражданин дни, в тези тежки за държавата дни. Надявам се да работим така, че да осигурим по-добро образование за децата ни, по-добър живот, работа,  повече духовност.Това зависи и от усилията на всеки един от нас”, каза кметът на Момчилград Акиф Акиф и подчерта, че протестите на хората  срещу монополите са справедливи.

  След ритуала по издигане на националния трибагреник  децата от Обединения детски комплекс пяха и танцуваха в центъра на града.

 • 200 деца, родители и ученици участваха в карнавал с маски

   

   

  200 деца, техните родители и учители се включиха в карнавал с маски на 28 февруари т.г. в Момчилград. Събитието се състоя по проект „Не сме различни”, схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Партньори на община Момчилград по проекта са ЦДГ „Щастливо детство” – Момчилград и „ЦДГ „Зорница” – Момчилград. Чрез карнавала се създаде среда за улеснена интеграция и адаптация на децата със специални образователни потребности от двете детски градини сред техните връстници. Въвлечени в събитието бяха и техните родители, като по този начин се подпомогна антидискриминационното отношение към децата със специални образователни потребности. Чрез драматизациите, песните и танците малките приказни герои създадоха среда за развите на толерантност към различията, среда подобряваща междуличностните взаимоотношения, чрез която у децата да се развият подкрепящи и приемащи качества, да развият ценностна система, хармонизираща на общочовешките ценности.


  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Момчилград носи цялата отговорност за съдържането на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката”

 • Момчилград събра туристи от цяла България

   

  Повече от 100 жени – туристки от цяла България, разгледаха тракийското светилище край момчилградското село Татул и местността Дамбалъ днес.  Дамите участват в 53. национален женски поход, организиран всяка година от Българската федерация по туризъм. В продължение на 4 дни участничките в похода ще посещават исторически и природни обекти в Източните Родопи. Община Момчилград посрещна жените с концерт за Баба Марта на сцената в градския парк. Зам.-кметът Ерол Мехмед поздрави гостите на общината и препоръча да дойдат отново, за да успеят да се запознаят с всички забележителности в Родопите.

 • Стани приемен родител!

  ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА СЕМЕЙСТВО! 

  СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!

  ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

  Какви са децата ,които имат нужда от вашата грижа?

  Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си:
  - крайна бедност;
  - липса на собствен дом;
  - продължително заболяване или инвалидност;
  - разпадане на семейството при смърт на родител; 
  - развод или раздяла.


  Какво е приемната грижа?

  Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

  Искате ли да станете приемни родители?

  Приемните родители са повече от родители ...

  Те са родители 
  + партньорство, 
  + работа,
  + обич и много търпение. 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019