Етажна собственост

Етажна собственост

 

Регистрация на сгради в режим на етажна собственост

Във връзка с приложението на Закона за управлението на етажната собственост е необходимо всички собственици на сгради в режим на етажна собственост да проведат Общо събрание, на което да се разгледат следните важни въпроси:
1. Избор на управител или управителен съвет
2. Избор на контрольор
3. Приемане на правилник за вътрешния ред
4. Изготвяне на книга на собствениците

След избирането на Управителния съвет се подава заявление в община Момчилград в Центъра за информацинно обслужване на гражданите. Към заявлението се прилага заверено копие от протокола от Общото събрание, както и книгата на собствениците за заверка.

 
Кметът на Община Момчилград изказва благодарност на всички собственици на самостоятелни обекти, които проведоха своите събрания, избраха формата и органите на управление в етажната си собственост.
Кметът на Община Момчилград благодари и на всички Председатели на управителни съвети /Управители на сгради/ входове в режим на етажна собственост, които полагат усилия за прилагане на законовите норми.

Всички необходими нормативни документи може да намерите тук:

 

{aridatatables moduleId="311" type="inline"}

ДокументИзтегли

1.

Примерен правилник за вътрешен ред в етажната собственост

2.

Образец на книга на собствениците и Указания

3.

Образец на заявление за вписване на сградата/входа/ в регистъра

{/aridatatables}

Списък на управителите на етажни собствености, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Форма на управление Управител Заявление № Заявление дата
Общо събрание Бедри Бекир Бекир 9400 -3241 19.07.2013 г.
Общо събрание Себахтин Мюмюн Садък 9400-2717 18.06.2013 г.
Общо събрание Еркан Мюмюн Али 9400-1260 27.03.2013 г.
Общо събрание Атанас Пламенов Арабаджиев 9400-3971 30.10.2012г.
Общо събрание Татяна Георгева Христова 9400-2129 07.6.2012 г.
Общо събрание Фахми  Халил Али 9400-932 23.3.2012 г.
Общо събрание Неше Феим Али 9400-1013 28.3.2012 г.
Общо събрание Салимали Салим Юсеин 9400-930 23.3.2012 г.
Общо събрание Шукри Исмаил Исмаил 9400-1168 06.4.2012 г.
Общо събрание Селятдин Мюмюн Юсеин 9400-956 26.3.2012 г.
Общо събрание Минчо Росенов Гигьов 9400-846 20.3.2012 г.
Общо събрание Мюмюн Ахмед Мустафа 9400-774 14.3.2012 г.
Общо събрание Кънчо Денев Желев 9400-775 14.3.2012 г.
Общо събрание Ани Албертова Башева 9400-764 13.3.2012 г.
Общо събрание Асен Валентинов Ямалиев 9400-429 12.3.2012 г.
Общо събрание Зехра Назим Али 9400-744 12.3.2012 г.
Общо събрание Селвер Мустафа Али 9400-734 12.3.2012 г.
Общо събрание Славчо Митков Филипов 9400-733 12.3.2012 г.
Общо събрание Сайме Иляз Бекир 9400-732 12.3.2012 г.
Общо събрание Юлия Асенова Алендарова 9400-743 12.3.2012 г.
Общо събрание Кемал Мюмюн Мустафа 9400-726 12.3.2012 г.
Общо събрание Фаим Мухарем Байрам 9400-723 09.3.2012 г.
Общо събрание Юркюш Ахмед Муса 9400-724 12.3.2012 г.
Общо събрание Иван Огнянов Золев 9400-725 12.3.2012 г.
Общо събрание Симо Симеонов Симеонов 9400-722 09.3.2012 г.
Общо събрание Нури Ахмедов Мустафов 9400-699 08.3.2012 г.
Общо събрание Севдалин Младенов Огнянов 9400-714 09.3.2012 г.
Общо събрание Ясен Аврамов Аврамов 9400-707 09.3.2012 г.
Общо събрание Фикри Якуб Еллез 9400-684 07.3.2012 г.
Общо събрание Здравко Русинов Стефанов 9400-706 09.3.2012 г.
Общо събрание Нурджихан Юзеир Хафъз 9400-711 09.3.2012 г.
Общо събрание Хюсеин Зекри Халибрям 9400-708 09.3.2012 г.
Общо събрание Светослав Евелинов Ханков 9400-705 09.3.2012 г.
Общо събрание Николай Йосифов Боев 9400-710 09.3.2012 г.
Общо събрание Дончо Христов Колев 9400-709 09.3.2012 г.
Общо събрание Адем Мюмюн Мехмед 9400-3679 27.12.2011 г.
Общо събрание Йълмаз Алиосман Осман 9400-3522 14.12.2011 г.
Общо събрание Шенол Зекерие Исмаил 9400-2569 08.9.2011 г.
Общо събрание Иван Райчев Топалов 9400-2402 16.8.2011 г.
Общо събрание Владимир Димитров Каменов 9400-2121 15.7.2011 г.
Общо събрание Антоанета Маринова Юрукова 9400-2120 15.7.2011 г.
Общо събрание Райна Чавдарова Захариева 9400-2228 27.7.2011 г.
Общо събрание Мехмед Шевкет Исмаил 9400-1947 30.6.2011 г.
Общо събрание Есма Хайретин Али 9400-1839 15.6.2011 г.
Общо събрание Огнян Йосифов Петров 9400-1548 17.5.2011 г.
Общо събрание Юлиян Насков Чернев 9400-1502 13.5.2011 г.
Общо събрание Коста Иванов Иванов 9400-1432 09.5.2011 г.
Общо събрание Розалия Иванова Кискинова 9400-1226 19.4.2011 г.
Общо събрание Асен Красимиров Асенов 9400-1225 19.4.2011 г.
Общо събрание Росен Каменов Суров 9400-1165 14.4.2011 г.
Общо събрание Себахтин Мюмюн Садък 9400-979 30.3.2011 г.
Общо събрание Кадир Юсуф Дурмаз 9400-937 28.3.2011 г.
Общо събрание Бисер Стаменов Тихов 9400-899 24.3.2011 г.
Общо събрание Сабри Бекир Мехмед 9400-341 26.1.2011 г.
Общо събрание Рафие Али Юсеин 9400-321 25.1.2011 г.
Общо събрание Ремзи Мехмедали Хюсеин 9400-532 10.2.2011 г.
Общо събрание Мария Райчева Енчева 9400-571 16.2.2011 г.
Общо събрание Петра Димитрова Стефанова 9400-570 16.2.2011 г.
Общо събрание Апти Кяшиф Кяшиф 9400-534 10.2.2011 г.
Общо събрание Радослав Митев Гюдюлев 9400-262 20.1.2011 г.
Общо събрание Йовчо Милков Годуманов 9400-215 17.1.2011 г.
Общо събрание Гюнер Салиф Юмер 9400-189 17.1.2011 г.
Общо събрание Хасансабри Раиф Юсеин 9400-19 04.1.2011 г.
Общо събрание Петя Димова Караделкова 9400-3398 30.12.2010 г.
Общо събрание Зекри Саид Халибрям 9400-3394 29.12.2010 г.
Общо събрание Симеон Крумов Баковски 9400-3381 29.12.2010 г.
Общо събрание Сами Яшар Алосман 9400-3382 29.12.2010 г.
Общо събрание Валентин Стоянов Пашов 9400-3383 29.12.2010 г.
Общо събрание Юксел Юсуф Моллахасан 9400-3384 29.12.2010 г.
Общо събрание Мюмюн Салиибрахим Халиибрахим 9400-3385 29.12.2010 г.
Общо събрание Камбер Осман Камбер 9400-3386 29.12.2010 г.
Общо събрание Ренета Руменова Топчиева 9400-3388 29.12.2010 г.
Общо събрание Румен Александров Маджаров 9400-3389 29.12.2010 г.
Общо събрание Раим Реджеб Ахмед 9400-3390 29.12.2010 г.
Общо събрание Касим Али Емин 9400-3391 29.12.2010 г.
Общо събрание Йордан Емилов Кючюков 9400-3355 28.12.2010 г.
Общо събрание Цвятко Бисеров Чакъров 9400-3354 28.12.2010 г.
Общо събрание Захари Митков Стойков 9400-3340 23.12.2010 г.
Общо събрание Шабан Шабан Рахман 9400-3343 23.12.2010 г.
Общо събрание Елена Станимирова Иванчева 9400-3322 22.12.2010 г.
Общо събрание Салиха Ниязи Ахмед 9400-2839 22.11.2010 г.
Общо събрание Любомир Славчев Делчев 9400-3290 20.12.2010 г.
Общо събрание Бисер Асенов Тюрдиев 9400-3219 20.12.2010 г.
Общо събрание Мария Андонова Станкова 9400-3213 17.12.2010 г.
Общо събрание Иван Трендафилов Къров 9400-3184 14.12.2010 г.
Общо събрание Енвер Насуф Халил 9400-2054 19.8.2010 г.
Общо събрание Сейдахмед Бирсен Хасан 9400-1667 12.7.2010 г.
Общо събрание Лидия Методиева Иванова 9400-3198 15.12.2010 г.
Общо събрание Емил Радков Кючюков 9400-2469 21.10.2010 г.
Общо събрание Сейдахмед Ахмед Авкат 9400-2355 10.5.2010 г.
Общо събрание Атанас Емилов Генин 9400-2339 10.1.2010 г.
Общо събрание Златка Иванова Алексова 9400-1608 05.7.2010 г.
Общо събрание Севда Иванова Драгнева 9400-3034 12.3.2010 г.
Общо събрание Митра Любенова Папазова 9400-1583 30.6.2010 г.
Общо събрание Митко Цанков Асенов 9400-2577 11.2.2010 г.

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019